Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Những Việc Làm Ô Uế Bản Thân Và Vùng Đất Mình Sinh Sống

Ngày 16 – Những Việc Làm Ô Uế Bản Thân Và Vùng Đất Mình Sinh Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sách Lê Vi 18:19-30

19 Đừng giao hợp với một người đàn bà trong thời gian người này ô uế vì kinh nguyệt.20 Đừng gian dâm với vợ láng giềng mà làm cho mình ô uế với người ấy.21 Đừng dâng con gái mình làm sinh tế  cho thần Mô-lóc vì các ngươi không được làm ô danh Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là CHÚA.Molech, thần của dân Am-môn

22 Đừng ăn nằm với một người đàn ông như cách người ta ăn nằm với đàn bà; đó là một tội đáng ghê tởm.Đồng tính luyến ái

23 Đừng giao hợp với thú vật và làm cho mình ô uế với nó. Đàn bà cũng không đến với thú vật để giao hợp, đó là một việc tà ác.24 Đừng để cho các ngươi ô uế vì các thói tục đó, vì đó là cách các dân tộc Ta sẽ đuổi đi trước mặt các ngươi, đã tự làm cho chúng nó ô uế. 25 Đến đất đai cũng bị ô uế, nên khi Ta phạt chúng nó vì các tội lỗi đó, đất sẽ mửa chúng nó ra. 26 Nhưng các ngươi phải giữ các quy luật và sắc lệnh Ta. Cả dân bản xứ lẫn ngoại kiều đều không được làm bất cứ việc nào trong các việc đáng ghê tởm đó,27 vì các dân tộc sống trong xứ trước các ngươi đã làm tất cả các việc ghê tởm đó và đã làm cho đất thành ô uế. 28 Nếu các ngươi làm ô uế đất, đất cũng sẽ mửa các ngươi như đã mửa các dân tộc ở đó trước các ngươi.29 Ai phạm một trong các tội đáng ghê tởm đó sẽ phải bị trục xuất khỏi nhân dân.30 Vậy, các ngươi phải làm theo lời Ta, không được làm theo các phong tục đáng ghê tởm các dân tộc ấy đã làm mà làm cho các ngươi ô uế với chúng nó. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.

SUY GẪM:
Câu 21:
Đức Chúa Trời bị ô danh bởi việc thờ lạy hình tượng. Chúa đã cứu chuộc Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ tại Ai Cập và khiến họ trở nên cô dâu của Ngài, vì thế khi Y-sơ-ra-ên chối bỏ Chúa và thờ lạy những hình tượng khác, Ngài coi đó là tội ngoại tình thuộc linh. Trong đền thờ thần Mô-lóc, bố mẹ dâng con cái của mình để kiếm lợi. Đó là một tội lỗi đáng ghê tởm làm ô danh Chúa, Đấng đã tạo dựng nên sự sống cho con trẻ.

Câu 24-30:
Những người làm ô uế chính bản thân với những hành động loạn luân trước mặt Chúa sẽ bị trục xuất khỏi mảnh đất kế tự. Đức Chúa Trời trục xuất những bộ tộc của Ca-na-an, những người đã thờ phượng hình tượng và loạn luân trước mặt Ngài, ra khỏi miền đất và hủy diệt họ. Tương tự như vậy, nếu Y-sơ-ra-ên làm cho chính mình ô uế như thế, họ cũng sẽ bị trục xuất. Bởi Đức Chúa Trời là thánh khiết và công chính, Ngài không bỏ qua những tội lỗi tà dâm. Có điều gì tà dâm đang làm ô uế gia đình và hội thánh của chúng ta?

Câu 19,20,22,23:
Tình dục đồi trụy không chỉ làm ô uế bản thân mà còn là điều đáng ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi Chúa đã trừng phạt xứ sở đồi trụy loạn luân là Sô-đôm và Gô-mô-rơ bằng lửa diêm sinh, Ngài cảnh báo những điều bất khiết trong tương lai. Bất kỳ ai giao hợp với thú vật, người đó đã tự hạ thấp mình ngang hàng với chúng và làm ô danh Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài. Đức Chúa Trời coi những hành động tình dục như vậy là đáng ghê tởm và nghiêm cấm điều đó để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bạn có tảng lờ việc dạy dỗ con cái mình về những nguyên tắc tình dục đúng đắn, lành mạnh không?

Cầu nguyện: Xin gìn giữ con và gia đình khỏi sự ô uế tình dục.
Bình Luận:

You may also like