Home Dưỡng Linh Chúa Đi Qua Lửa Với Bạn

Chúa Đi Qua Lửa Với Bạn

by Rick Warren
30 đọc

“Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi.” (Ê-sai 43:2 BTT)

Lò lửa đã được đốt lên.

Không ai thích cảm giác đó. Nó xảy ra khi áp lực dồn nén, khi hạn chót đến gần, và khi sự mong đợi trở nên căng thẳng.

Đa-ni-ên có ba người bạn đã phải chịu đựng sức nóng – cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen – trong Đa-ni-ên đoạn 3.

Khi các bạn của Đa-ni-ên không cúi lạy bức tượng của vua Nê-bu-cát-nết-sa, nhà vua giận dữ cho thuộc hạ của mình quăng họ vào lò lửa và tăng độ nóng lên gấp bảy lần.

Theo nghĩa đen, lò lửa đã được đốt lên.

Nhưng Chúa đi qua lửa với họ.


Kinh Thánh chép rằng: “Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng: Những kẻ bị ta trói mà quăng vào giữa lửa có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng: Tâu vua, phải. 25Vua lại nói: Nầy, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần.” (Đa-ni-ên 3:24-25 BTT)

Tất nhiên, bạn và tôi biết không phải là “con trai của các thần” ở trong đó với các bạn Đa-ni-ên. Chính Chúa Giê-xu – Con duy nhất của Đức Chúa Trời. Ngài đang đi qua lửa với họ.

Và Ngài cũng sẽ đi qua lửa với bạn.

Chúa Giê-xu nói với chúng ta: “Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20b BTT)

Kinh Thánh cho chúng ta biết bạn sẽ không bao giờ ở một mình. Chúa sẽ luôn ở đó với bạn và vì bạn.

Trong Ê-sai 43:2 Chúa phán: “Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi.”

Lưu ý rằng Kinh Thánh không nói nếu bạn đi qua các dòng nước; nhưng nói khi bạn đi qua các dòng nước.

Bạn sẽ gặp những khó khăn. Nhưng Chúa Giê-xu sẽ luôn luôn cùng đi qua với bạn.  

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like