Home Chuyên Đề 5 Điều Sa-tan Không Muốn Bạn Biết Về Ý Nghĩa Thực Sự Của Việc Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời

5 Điều Sa-tan Không Muốn Bạn Biết Về Ý Nghĩa Thực Sự Của Việc Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)

  1. Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời là đặt Chúa lên trên hết

Thảm kịch tồi tệ nhất trong cuộc sống không phải là sự chết, mà là cuộc sống có sự ưu tiên sai trật. Một vấn đề lớn trong xã hội ngày nay là thế giới đang dạy chúng ta phải tìm kiếm những nhu cầu của bản thân trước hết và quên mất Chúa. Điều này thậm chí đang xảy ra với các Cơ Đốc nhân ngày nay. Mỗi một Cơ Đốc nhân nên biết cách sắp xếp sự ưu tiên của mình và điều đó có nghĩa là ưu tiên ý muốn của Chúa chứ không phải là đặt Chúa trong một bức tranh mờ ảo. Đức Chúa Trời nên là ưu tiên số một và mọi điều khác sẽ theo sau.

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” – Ga-la-ti 2:20

 

  1. Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời là một cách sống

Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời không chỉ là một sự kiện xảy ra một lần. Đó nên trở thành một phong cách sống cho từng Cơ Đốc nhân . Đây không phải là cảm xúc ngắn hạn mà là một giao ước cả đời.

“Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.” – Thi-thiên 5:3-4

  1. Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời là bước đi với năng quyền.

Đức Chúa Trời muốn bạn cai trị muôn loài trên đất bằng một đời sống đầy dẫy quyền năng của Ngài. Bằng việc mang theo quyền năng của Chúa, bạn sẽ được chào đón trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời trên đất. Đừng để quyền năng mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn bị giấu trong bóng tối.

“Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” – Giê-rê-mi 33:3

  1. Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời là biết về giá trị bản thân

Giá trị bản thân quan trọng hơn những nhu cầu cơ bản của chúng ta và không bao giờ nên bị đánh đổi cho những ham muốn đó. Giá trị bản thân của bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Bạn là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Người Con Trao độc nhất của Đức Chúa Trời đã chết thay cho bạn vì Ngài yêu bạn rất nhiều! Tình yêu của Ngài dành cho bạn quá đỗi lớn lao! Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời là biết được giá trị của bạn.

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” – 2 Cô-rinh-tô 5:17

  1. Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời là vui thỏa trong sự hiện diện của Chúa.

Mọi điều đều dành cho sự hiện diện của Ngài. Nếu bạn muốn có những bản tính giống như Đấng Christ, hãy chìm đắm trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta nên là hội thánh luôn tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ thúc đẩy đời sống của bạn cũng như những sự hiểu biết của bạn rằng Ngài là chủ cuộc đời bạn. Ưu tiên Chúa trong cuộc đời bạn và nhìn xem sự vui mừng lớn là dường nào trong sự hiện diện của Ngài!

“Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào?” – Thi-thiên 42:1-2

Kết luận

Đức Chúa Trời là Chủ cuộc đời, thân thể và tương lai của bạn. Đức Chúa Trời nắm giữ bạn trong tay Ngài nên bạn không phải lo lắng gì về tương lai của mình. Bạn chỉ phải Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời trước tiên và mọi sự trong vương quốc Thiên Đàng sẽ được thêm sau! Hãy vui lên con cái của Chúa và hãy có cuộc chạy đua tuyệt vời Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời! Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ ở một mình!

Dịch: Bettina Nguyễn

Nguồn: www.imsoblesseddaily.com

Ảnh: prospect.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like