Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 2 – Chúa Trị Vì

Ngày 2 – Chúa Trị Vì

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thánh Thi  93:1-5

1 CHÚA trị vì; Ngài trang phục bằng sự uy nghi;

CHÚA uy nghi;
Ngài nai nịt bằng sức mạnh.
Phải, thế giới được lập vững vàng,
Không thể rúng động.
2
Ngôi Ngài được lập vững vàng từ thời cổ;
Ngài hằng hữu từ trước vô cùng.
3
Lạy CHÚA, các sông đã dâng lên;
Các sông đã dâng lên cùng tiếng động;
Các sông đã dâng lên ầm ầm.
4
CHÚA trị vì trên cao,
Quyền năng hơn sấm động của nước lớn,
Quyền năng hơn sóng to của biển cả.
5
Lạy CHÚA, các sắc luật của Ngài thật chắc chắn;
Đền thờ Ngài thật là thánh khiết
Đến đời đời.

SUY GẪM:

Câu 3,4:

Tiếng động của mây, các con sông và biển cả bày tỏ sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy năng lực thiên nhiên này, tại sao chúng ta lại không suy nghĩ về Đức Chúa Trời và ngợi khen quyền uy của Ngài ?

Câu 5:

Với các sắc luật (Lời chân lý) và sự thánh khiết, Chúa gìn giữ ngôi nhà của Ngài (Đền Thờ) và trị vì đến đời đời. Sự trị vì của Chúa – bày tỏ qua sự tể trị thiên nhiên, kể cả con người – đã trở nên ân sủng của tình yêu thương đối với dân sự Ngài. Chính vì thế, tác giả thúc giục gìn giữ sự thánh khiết hoàn toàn trong ngôi nhà của Đức Chúa Trời. Đền Thờ, nơi có Chúa ngự trị, phải thánh khiết và tránh xa mọi điều không công chính và sai trái bằng việc thờ phượng duy nhất Đức Chúa Trời. Còn đền thờ của chúng ta thì sao?

Cầu nguyện:


Chúng con tin rằng nếu ở bên cạnh Chúa, chúng con sẽ vượt qua tất cả mọi  âm mưu xấu xa.

Bình Luận:

You may also like