Home Dưỡng Linh Tình Yêu Của Chúa – Phần 3: Bước Đi Trong Tiềm Năng Trọn Vẹn Của Bản Thân

Tình Yêu Của Chúa – Phần 3: Bước Đi Trong Tiềm Năng Trọn Vẹn Của Bản Thân

by AdrianChua
30 đọc

Cô-lô-se 1:19 – “Vì Ðức Chúa Trời đã vui lòng để trọn bản thể của Ngài ngự trong Ðức Chúa Con…” (BD2011)

Cô-lô-se 2:9 – “Vì trong Ngài toàn thể thần tánh của Ðức Chúa Trời hiện diện trọn vẹn trong thân xác loài người…” 

Hai câu Kinh Thánh này cho chúng ta một chìa khóa quan trọng để có một đời sống Cơ-đốc thành công. Đấng Christ đã được đầy dẫy mọi sự viên mãn của Cha và Ngài bước đi trong ý muốn hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng có thể bước đi theo cùng một cách như vậy nếu chúng ta có được sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta.

Kinh Thánh nói với chúng ta một cách rõ ràng rằng tất cả chúng ta đều có tiềm năng để bước đi trong sự đầy trọn của Đấng Christ, “cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” 

Mặc dù Cha Thiên Thượng của chúng ta có thể yêu thương mỗi người chúng ta như nhau, nhưng không phải tất cả chúng ta đều có ý thức giống nhau về tình yêu của Ngài. Khi Chúa Giê-xu còn ở trên đất, Ngài có mười hai sứ đồ, hàng trăm môn đồ và hàng ngàn người theo Ngài. Ngài yêu thương tất cả mọi người như nhau, nhưng chỉ có một môn đồ viết rằng mình là “người được Chúa yêu” (Giăng 13: 23; 19:26; 20: 2; 21: 7, 20, 24).

Vì lý do đó, Phao-lô đã cầu nguyện lời cầu nguyện đáng chú ý này cho Hội-thánh Ê-phê-sô:

Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Ðức Chúa Cha, là Ðấng mà mọi gia tộc trên trời và dưới đất được mang danh, cầu xin Ngài cho con người bề trong của anh chị em được mạnh mẽ, bởi quyền năng của Ðức Thánh Linh, theo sự phong phú của vinh hiển Ngài, để Ðấng Christ luôn ngự trị trong lòng anh chị em bởi đức tin, và để anh chị em được đâm rễ và lập vững nền trong tình yêu, nhờ đó anh chị em với tất cả thánh đồ có thể hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, và chiều sâu của tình yêu Ngài là thể nào, và có thể biết được tình yêu của Ðấng Christ là tình yêu vượt quá mọi khả năng hiểu biết, để anh chị em có thể được đầy tràn mọi sự mà Ðức Chúa Trời muốn chúng ta được đầy tràn. Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Ðấng có thể thực hiện mọi sự vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng, theo quyền năng đang hành động trong chúng ta.” (Ê-phê-sô 3:14-20)

Nếu quan sát kỹ phân đoạn này, chúng ta có thể thấy một chuỗi các tiến trình, cái này được xây dựng trên cái kia. Và kết quả cuối cùng là Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển qua những gì mà Ngài làm nơi những người tin.

Trọng tâm chính của lời cầu nguyện này là họ có thể hiểu được tình yêu to lớn và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Phao-lô tin rằng nếu họ có thể hiểu được tấm lòng của Cha trong tình yêu của Đức Chúa Trời, họ có thể được đầy trọn sự viên mãn của Ngài ứng với mức độ hiểu biết của họ. 

Nhiều người nghĩ, “Nếu tôi nhận được nhiều sự xức dầu hơn, nếu tôi được đầy dẫy Thánh Linh, nếu tôi được ban cho Đức Thánh Linh nhiều hơn nữa, tôi có thể làm được nhiều việc hơn cho Chúa.” Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời là chìa khoá để Ngài vận hành cực kỳ mạnh mẽ qua chúng ta, và điều đó đến là nhờ vào việc chúng ta hiểu được tình yêu của Ngài!

Đa-ni-ên 11:32 – “Những người [trưởng thành về mặt thuộc linh và] biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ và thực hiện được những kỳ tích vĩ đại.” (dịch diễn ý theo bản Kinh Thánh AMP) 

Đa-ni-ên đã nói rất hay khi cho rằng những Cơ-đốc nhân trưởng thành sẽ làm được nhiều việc lớn cho Chúa. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Trưởng thành về mặt thuộc linh là biết Chúa cách mật thiết và kinh nghiệm được tình yêu là gì.

Ga-la-ti 2:20 – “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ; không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; và bây giờ tôi sống trong thân xác nầy là sống trong đức tin vào Con Ðức Chúa Trời, Ðấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.

Phao-lô đã rất thành công trong chức vụ. Ông có một đời sống thành công và hiệu quả bởi vì ông thừa nhận rằng cuộc sống mà ông sống không phải là của riêng ông, mà là Đấng Christ sống trong ông. Và ông nhấn mạnh rằng ông có thể sống một cuộc đời như Đấng Christ là vì ông tin tưởng vào tình yêu mà Ngài dành cho ông. Đời sống Cơ-đốc nhân không phải là học thật nhiều những điều răn của Chúa rồi sau đó cố gắng thực hành. Mà là để cho Đấng Christ sống cuộc đời của Ngài qua chúng ta và điều này chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta có thể hoàn toàn yên nghỉ trong tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.

Thắng hơn bội phần nhờ được yêu

Rô-ma 8:37-39 – “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta.” (Bản Truyền Thống)

Xin lưu ý, Phao-lô nói rằng nhờ tin tưởng vào tình yêu của Đức Chúa Trời mà chúng ta thắng hơn bội phần (theo bản Kinh Thánh diễn ý thì nói rằng ‘chúng ta thừa sức chiến thắng tất cả’ hay ‘còn hơn cả những kẻ đi chinh phạt’). Chúng ta HƠN cả những kẻ chinh phạt bởi vì chúng ta không cần phải làm gì nữa – Chúa Giê-xu đã chiến thắng cho chúng ta rồi – có nghĩa là chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc tận hưởng chiến thắng mà Đấng Christ đã mang lại. Chúng ta yên nghỉ trong chiến thắng của Ngài và dự phần vào những lợi ích của chiến thắng đó. Điều này trở thành hiện thực khi chúng ta là một với Đấng Christ và được hiệp nhất với Ngài. 

Khả năng bước đi trong đức tin và ân điển lớn lao của chúng ta tùy thuộc vào mức độ chúng ta tin cậy vào tình yêu của Đức Chúa Trời. Quả thật, chỉ cần chúng ta có thể hoàn toàn yên nghỉ trong tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, thì không có gì trên đời có thể chinh phục được chúng ta. Thật không may, do thiếu hiểu biết về tình yêu thương của Ngài, chúng ta thường bị chinh phục hơn là kẻ chinh phục về mặt cảm xúc và các hoàn cảnh trong đời sống của mình.

Ma quỷ dùng những thử thách, cám dỗ và khổ nạn chỉ để phục vụ MỘT mục đích duy nhất – khiến chúng ta nghi ngờ liệu Đức Chúa Trời có yêu thương chúng ta không. Tất cả những nghi ngờ và sợ hãi của chúng ta luôn tập trung vào MỘT điều – liệu Chúa có yêu thương đủ để chăm sóc chúng ta hay không. Ngay cả sự cám dỗ của Ê-va cũng dựa trên điều này. Con rắn nói bóng gió rằng Chúa đang che giấu điều gì đó tốt đẹp; Đức Chúa Trời đã không yêu họ đủ để ban cho họ mọi điều tốt đẹp. Nguyện Chúa giúp đỡ để chúng ta không rơi vào sự lừa dối tương tự.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like