Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời

Ngày 29 – Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

I Các Vua 22:15-28

15 Khi Mi-chê đến gặp vua, vua hỏi ông: “Mi-chê, chúng ta có nên lên đánh Ra-mốt Ga-la-át không, hay là chúng ta nên đình lại?” Ông đáp: “Lên đánh đi và sẽ được chiến thắng. CHÚA sẽ phó nó vào trong tay vua mà.” 16 Nhưng vua nói: “Ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần để ngươi phải nhân danh CHÚA mà thề rằng ngươi chỉ nói cho ta sự thật mà thôi?”

17 Bấy giờ Mi-chê nói: “Tôi thấy Y-sơ-ra-ên tan lạc trên các núi rừng, như chiên không có người chăn; và CHÚA phán: ‘Họ chẳng có chủ. Ai hãy về nhà nấy bình an.”

18 Vua Y-sơ-ra-ên nói với Giê-hô-sa-phát: “Tôi há không có nói với vua rằng ông ấy không bao giờ nói tiên tri điều gì lành về tôi, mà toàn là điều dữ không sao?”

19 Mi-chê lại nói: “Vậy hãy nghe lời của CHÚA. Tôi thấy CHÚA ngồi trên ngai, với tất cả thiên binh đứng hầu bên phải và bên trái Ngài. 20 CHÚA hỏi: ‘Ai sẽ đi dụ A-háp để nó đi lên và gục ngã tại Ra-mốt Ga-la-át đây?’

Vị thì nói thế nầy, vị thì nói thế khác, 21 cho đến khi có một vị thần tiến tới, đứng trước mặt CHÚA và nói: ‘Thần xin đi dụ hắn cho.’

22 CHÚA hỏi: ‘Làm thể nào?’

Vị thần ấy đáp: ‘Thần xin đi làm một thần nói dối trong miệng các tiên tri của hắn.’

Bấy giờ CHÚA phán: ‘Ngươi sẽ làm kẻ dụ hắn và ngươi sẽ thành công. Hãy đi và làm như vậy.’

23 Thế thì vua có thấy không, CHÚA đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên tri nầy của vua. CHÚA đã định giáng họa cho vua đó.”

24 Khi ấy Sê-đê-kia, con trai Kê-na-nia, đến tát vào má của Mi-chê một cái và nói: “Thần của CHÚA đã đi ngả nào qua khỏi tôi mà đến nói với ông?”

25 Mi-chê trả lời: “Ông sẽ biết rõ điều đó trong ngày ông chui trốn trong một phòng kín.” 26 Vua Y-sơ-ra-ên bèn ra lịnh: “Hãy bắt Mi-chê giao cho A-môn, quan tổng quản kinh thành, và giao cho hoàng tử Giô-ách, 27 và truyền rằng: ‘Vua phán như vầy: Hãy nhốt tên nầy vào ngục, hãy cho nó bánh và nước đủ sống cầm hơi, cho đến khi ta trở về bình an.” 28 Mi-chê nói: “Nếu vua trở về bình an thì CHÚA đã không có phán qua tôi.” Rồi ông tiếp: “Hãy ghi nhớ lời tôi nói, hỡi muôn dân, hỡi mọi người!”

Suy gẫm:

1. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 20-23

Ngài không thể tha thứ A-háp thêm nữa và quyền định giết ông nên đưa ông vướng một mưu kế. Việc ác được cho phép dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời để hoàn thành kế hoạch của Ngài. Giống như cách Đức Chúa Trời sử dụng các dân ngoại để trừng phạt Y-sơ-ra-ên (I-sa 10:5; Ha-ba-cúc 1:2-11), Đức Chúa Trời cho phép sự hủy diệt đến trên A-háp thông qua các tiên tri giả mà A-háp sử dụng trong thời mình trị vì. Thật ra Đức Chúa Trời đã ban Mi-chê nói lời tiên tri đúng cho A-háp và mong ông hướng tai nghe Mi-chê song A-háp vẫn theo đường các tiên tri giả dối. Đức Chúa Trời đặt thần nói dối trên miệng các tiên tri để giết A-háp. Đó là lý do nhiều tiên tri nói không đúng.  A-háp bị cuốn vào lời nói dối và do đó đi xuống con đường sự chết. Không có khả năng nhận biết Lời của Đức Chúa Trời bản thân nó là một sự trừng phạt. Rất nhiều thành viên Hội-thánh xung quanh chúng ta đang bị lôi kéo bởi các thần dối gạt. Hãy tỉnh thức ngõ hầu bạn có thể phân biệt đầu là Lời chân lý

2. Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 17, 27

Mi-chê thẳng thừng từ chối mệnh lệnh của các quần thần của vua và công bố ông sẽ chỉ nói những Lời từ Đức Chúa Trời. Vì việc này Mi-chê bị vua ghét và bị bỏ ngục. Dù sẽ gặp khó khăn thách thức, bạn sẽ vẫn truyền rao Lời Đức Chúa Trời không?

Câu 24

Sê-đê-kia tát Mi-chê là người nói lời tiên tri đúng, và làm như thể chỉ một mình ông ta có Thần của Đức Chúa Trời vậy. Vì sự kiêu ngạo thuộc linh này Sê-đê-kia không thể biết lời đến với mình là từ thần giả dối hay không. Liệu sự kiêu ngạo thuộc linh của bạn có trở thành một trở ngại khiến bạn không thể nghe được lời khuyên của người khác?

Cầu nguyện

Xin ban cho con sự khôn ngoan và sáng suốt để có thể biết chính xác ý muốn Ngài.

Bình Luận:

You may also like