Ngày 10 – Tội Lỗi Của Giê-rô-bô-am

972
I Các Vua 14:21-31

21 Khi ấy Rô-bô-am, con của Sa-lô-môn trị vì Giu-đa. Rô-bô-am được bốn mươi mốt tuổi khi lên ngôi làm vua. Vua trị vì mười bảy năm tại Giê-ru-sa-lem, là thành CHÚA đã chọn trong các chi tộc của Y-sơ-ra-ên, để đặt danh Ngài tại đó. Mẹ của vua là bà Na-a-ma, người Am-môn.

22 Giu-đa làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA. Do những tội lỗi họ đã phạm, họ chọc giận Ngài hơn tất cả những gì tổ phụ họ đã làm. 23 Vì họ đã xây dựng cho mình các đền miếu trong những nơi cao, những trụ tượng bằng đá, những trụ thờ nữ thần trên mỗi đồi cao và dưới mỗi cây cổ thụ xanh rậm. 24 Trong xứ cũng có những đàn ông làm điếm để phục vụ trong các đền miếu đó. Chúng làm mọi sự gớm ghiếc của các dân mà CHÚA đã đuổi đi trước dân Y-sơ-ra-ên.

 

25 Trong năm thứ năm của triều đại vua Rô-bô-am, vua Si-sắc của Ai-cập lên đánh Giê-ru-sa-lem. 26 Vua ấy chiếm đoạt tất cả kho tàng trong Đền Thờ CHÚA và kho tàng trong cung điện nhà vua. Vua ấy đem đi tất cả, luôn cả những chiếc khiên dát vàng mà vua Sa-lô-môn đã làm. 27 Vậy Rô-bô-am đã làm những khiên bằng đồng để thay thế; rồi vua giao các khiên ấy cho những vị quan chỉ huy đội quân thị vệ canh gác cổng hoàng cung. 28 Mỗi khi vua đến Đền Thờ CHÚA, thì các thị vệ lấy các khiên ấy đi theo. Rồi sau đó họ đem đặt lại trong phòng của đội quân thị vệ.

29 Các việc khác của Rô-bô-am và tất cả những gì vua làm há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 30 Giữa Rô-bô-am và Giê-rô-bô-am có chiến tranh với nhau luôn. 31 Rô-bô-am an giấc với tổ phụ mình và được chôn với các tổ phụ vua trong thành Đa-vít. Mẹ của vua tên là Na-a-ma, người Am-môn. A-bi-giam, con trai vua, lên ngôi kế vị.

 

Suy gẫm:

Câu 21

Ngài đặt Danh Ngài tại Giê-ru-sa-lem. Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời sẽ đích than ngự giữa dân Ngài và cai trị họ. Ngài muốn đặt Danh Ngài bên trong bạn và tể trị bạn. Bạn có đang tiếp nhận sự cai trị của Chúa không?

Câu 22, 23

Khi dân Ngài làm điều ác, Chúa bày tỏ sự tức giận. Đức Chúa Trời coi sóc dân Ngài sát sao và giục lòng họ sống thích đáng theo như ý muốn Ngài. Đức Chúa Trời đặc biệt ghét cay ghét đắng việc dân sự từ bỏ Chúa và đi cúng thờ thần tượng. Bởi vì điều đó làm phá vỡ mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời. Bạn có đang sống với một mối quan hệ đúng đắn với Chúa không?

Câu 24

Ngài gạt bỏ những người làm những hành động bỉ ổi, gớm ghiếc. Đức Chúa Trời đã từng cắt bỏ dân Ca-na-an là dân không nhận biết Ngài và làm những điều ghê tởm; Chúa ban xứ sở họ cho Y-sơ-ra-ên. Đây là lời cảnh báo thích đáng cho Y-sơ-ra-ên; là một dấu hiệu cho Y-sơ-ra-ên rằng nếu họ làm những điều ghê tởm, họ cũng sẽ bị đuổi ra khỏi xứ giống như dân Ca-na-an vậy

Câu 25-28

Tội lỗi của Rô-bô-am dẫn đến hậu quả là dân bị một cuộc tấn công từ vua Si-sắc vua Ai-cập (xem II Sử ký 12:2-9), và những khiên vàng tượng trưng cho vinh quang của triều đại Sa-lô-môn bị đánh cắp. Sự kiện này cho các vua Giu-đa thấy điều gì sẽ xảy ra nếu họ không đứng trong đường lỗi kín sợ Đức Chúa Trời. Vinh quang và xấu hổ chúng ta đều lệ thuộc chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời như thế nào.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con sống trong Lời Chúa là Vua.

Bình Luận: