Ngày 9 – Cái Chết Của Giê-rô-bô-am

919

I Các Vua 14:1-20

1 Khi ấy A-bi-gia, con trai của Giê-rô-bô-am bị bịnh, 2 Giê-rô-bô-am nói với vợ: “Bây giờ, bà hãy cải trang, để người ta không biết bà là vợ của Giê-rô-bô-am, rồi bà hãy đi đến Si-lô. Tiên tri A-hi-gia đang ở đó. Ông ấy là người đã nói trước cho tôi biết rằng tôi sẽ làm vua của dân nầy. 3 Bà hãy lấy mười ổ bánh, một ít bánh ngọt, và một hũ mật, rồi đi đến đó gặp ông ta.Ông ấy sẽ nói cho bà biết chuyện gì sẽ xảy đến cho con mình.” 4 Vậy vợ của Giê-rô-bô-am làm y như lời của chồng bà bảo. Bà chỗi dậy, đi đến Si-lô, vào nhà của A-hi-gia. Lúc ấy cụ A-hi-gia không thấy được nữa, mắt cụ đã lòa, vì cớ tuổi già. 5 Nhưng Chúa phán với cụ A-hi-gia: “Vợ của Giê-rô-bô-am đang đến để gặp ngươi đó. Bởi vì con nó đang bị bịnh. Ngươi hãy nói với nó thể nầy.” Khi vợ của Giê-rô-bô-am đến, bà cải trang làm một người khác. 6 Nhưng khi nghe tiếng chân bà vừa bước vô cửa thì cụ nói: “Vào đây, hỡi vợ của Giê-rô-bô-am. Tại sao bà lại cải trang làm một người khác? Tôi được lệnh báo cho bà một tin buồn. 7 Hãy về, bảo Giê-rô-bô-am rằng: ‘CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta đã cất nhắc ngươi lên giữa vòng dân thường, lập ngươi làm lãnh tụ trên dân Y-sơ-ra-ên Ta. 8 Ta đã xé vương quốc của nhà Đa-vít mà ban cho ngươi, nhưng ngươi không giống như Đa-vít, tôi tớ Ta, là người đã vâng giữ các điều răn Ta, theo Ta hết lòng, và làm những điều ngay lành trước mắt Ta. 9 Ngươi đã làm điều tội ác hơn tất cả những người trước ngươi. Ngươi đã làm cho mình những thần khác, đúc tượng của chúng, chọc cho Ta giận, rồi vứt bỏ Ta ra sau lưng.10 Vậy nên, Ta sẽ giáng họa xuống trên nhà Giê-rô-bô-am. Ta sẽ dứt bỏ khỏi gia đình Giê-rô-bô-am mọi người nam trong Y-sơ-ra-ên, dù tự do hay nô lệ. Ta sẽ thiêu hủy nhà Giê-rô-bô-am như người ta đốt phân, cho đến khi không còn lại gì nữa. 11 Kẻ nào thuộc về gia đình Giê-rô-bô-am chết trong thành sẽ bị chó ăn, kẻ nào chết ngoài đồng sẽ bị chim trời ăn. Vì CHÚA đã phán như vậy.’ 12 Thôi, hãy đứng dậy mà về nhà ngươi đi. Khi ngươi bước chân vào thành thì con của ngươi sẽ chết. 13 Mọi người trong Y-sơ-ra-ên sẽ than khóc nó. Nó là người duy nhất trong gia đình Giê-rô-bô-am sẽ được chôn cất đàng hoàng. Bởi vì nó là người duy nhất trong gia đình Giê-rô-bô-am có chút gì đẹp lòng CHÚA, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 14 Ngoài ra, ngày nay CHÚA sẽ dấy lên một người khác để làm vua trên Y-sơ-ra-ên, là người sẽ tiêu diệt gia đình Giê-rô-bô-am. Chẳng lẽ ngay bây giờ sao? Quả thật, ngay bây giờ. 15 Chúa sẽ đánh phạt Y-sơ-ra-ên, như cây sậy bị dập vùi trong dòng nước. Ngài sẽ bứng gốc Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ tốt đẹp nầy, là xứ Ngài đã ban cho tổ phụ họ, và Ngài sẽ phân tán họ qua phía bên kia sông Ơ-phơ-rát. Bởi vì họ đã làm ra những trụ thờ nữ thần A-sê-ra, để chọc giận CHÚA. 16 Ngài sẽ bỏ Y-sơ-ra-ên vì những tội lỗi của Giê-rô-bô-am, là những tội vua đã phạm và đã xui cho Y-sơ-ra-ên cùng phạm nữa.” 17 Vậy vợ của Giê-rô-bô-am đứng dậy và đi về. Bà về đến Tiệt-sa. Khi bà vừa bước chân qua ngạch cửa thì đứa trẻ chết. 18 Người ta chôn cất nó và toàn dân Y-sơ-ra-ên than khóc nó, đúng y như lời CHÚA đã phán qua tôi tớ Ngài là tiên tri A-hi-gia vậy. 19 Những việc khác của Giê-rô-bô-am làm, những cuộc chiến vua tham dự, những đường lối vua trị vì, đều được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên. 20 Giê-rô-bô-am trị vì được hai mươi hai năm; rồi vua an giấc cùng tổ phụ mình. Con trai vua là Na-đáp lên ngôi kế vị.

Suy gẫm:

Câu 5

Ngài dạy tiên tri A-hi-gia điều ông phải nói. Giê-rô-bô-am cố lừa A-hi-gia nhưng ông không thể lừa được Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo vệ tiên tri của Ngài để ông không bị sập bẫy và giúp ông biết mọi thứ khiến phe kẻ thù phải sợ hãi. Mọi sự đều kính phục trước Lời của Chúa

Câu 7-10

Ngài mang tới một lời cảnh báo nghịch nhà Giê-rô-bô-am. Ngài giải thích chính xác lý do nhà Giê-rô-bô-am bị trừng phạt. Đức Chúa Trời đã dấy Giê-rô-bô-am lên vị trí cao, nhưng Giê-rô-bô-am xoay lưng lại với Ngài. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ giết chết mọi người nam thuộc về nhà Giê-rô-bô-am. Sẽ không có ai đoạt được vương quyền và không ai có thể phô trương sức mạnh. Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt những kẻ phản bội Ngài. Ngài hủy diệt hoàn toàn nhà Giê-rô-bô-am.

Câu 13

Thậm chí trong cơn giận đã được cảnh báo trước, một số người sẽ được thương xót. Đó là cậu bé A-bi-gia đang bệnh nặng gần chết. Mọi người khác sẽ đối diện với nỗi nhục nhã không được chôn cất tử tế và trở thành đồ ăn cho chó cáo, nhưng A-bi-gia sẽ được chôn cất. Lý do A-bi-gia được thương xót vì cậu là người duy nhất có điều gì đó tốt lành bên trong. Đức Chúa Trời đáp lại sự tốt lành cho những ai kính trọng Chúa.

Câu 16

Vì tội lỗi của Giê-rô-bô-am, thậm chí cả Y-sơ-ra-ên bị cắt khỏi Chúa. Sự tha hóa của người lãnh đạo thuộc linh không chỉ ảnh hưởng trên người lãnh đạo thôi nhưng còn làm băng hoại cả cộng đồng người lãnh đạo ấy tham gia. Bạn có tác động và ảnh hưởng như thế nào trên cộng đồng của mình?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin đổ lòng thương xót của Ngài trên ngõ hầu con từ bỏ tội lỗi cách mau chóng.

Bình Luận: