Home Dưỡng Linh Thấy Được Cái Nhìn Của Đức Chúa Trời

Thấy Được Cái Nhìn Của Đức Chúa Trời

by Rick Warren
30 đọc

“Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành.” (Phi-líp 1:12 BTT)

Nếu bạn muốn trở thành một người hạnh phúc, bạn cần xem xét mọi nan đề từ cái nhìn của Chúa. Những người hạnh phúc thường có một tầm nhìn rộng lớn hơn. Họ nhìn xa trông rộng. Khi bạn không nhìn sự việc bằng cái nhìn của Chúa, bạn sẽ nản lòng, thất vọng và mất đi niềm vui.

Bất kể điều gì xảy ra trong cuộc sống của bạn – tốt, xấu và tệ hại, Chúa có chương trình của Ngài. Sứ đồ Phao-lô biết điều này. Ông nói trong thơ Phi-líp 1:12 “Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành” (Phi-líp 1:12 BTT).

Kể từ khi Phao-lô trở thành tín đồ Cơ-đốc trên đường đến thành Đa-mách, ông đã ôm một giấc mơ to lớn: rao giảng ở thành Rô-ma, trung tâm của vũ trụ vào thời bấy giờ. Ước mơ của ông là rao giảng Tin Mừng tại thành phố quan trọng nhất thế giới.

Nhưng Chúa đã có một ý khác. Thay vì gởi Phao-lô đến Rô-ma để truyền giáo, Chúa đã khiến ông thành kẻ tù của hoàng gia Ceasar, lúc đó là Nero. Nero là kẻ độc ác và xấu xa nhất lúc bấy giờ.

Là một tù nhân của hoàng gia, Phao-lô bị xích vào một người lính canh của hoàng gia 24 giờ một ngày trong hai năm, và cứ sau bốn giờ người lính canh được thay đổi.  Hơn hai năm ngồi tù, ông làm chứng cho 4.380 người lính canh.  Ai là tù nhân thực sự ở đây? Ai có khán giả bị giam cầm?

Đây không phải là kế hoạch của sứ đồ Phao-lô, nhưng tất cả điều đó là chương trình của Chúa. Có hai điều mà chúng ta biết chắc đã xảy ra.

Phi-líp đoạn 4 nói rằng trong vòng hai năm, một số thành viên trong chính gia đình của Nero đã trở thành tín đồ nhờ lời làm chứng của sứ đồ Phao-lô trong tòa án ở Rô-ma.

Thứ hai, khó có thể khiến một người như Phao-lô ngồi yên. Trong tù, ông bị buộc phải ngồi yên và kết quả là ông đã viết hầu hết Tân Ước.  Tôi tự hỏi điều gì có tác động lớn hơn: lời rao giảng của ông ở đấu trường La-mã hay những thơ thánh mà ông đã viết, như Rô-ma, Cô-rinh-tô thứ nhất và thứ hai, Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp, và Cô-lô-se. Bảy cuốn sách này đã rao giảng về Chúa Giê-xu cho hàng triệu người trong những năm qua?

Sứ đồ Phao-lô biết rằng Chúa có một chương trình lớn hơn, và ông thấy hạnh phúc vì ông đã thấy những điều Chúa đang làm qua nan đề của mình.

Bất cứ khi nào bạn gặp nan đề làm bạn bắt đầu thất vọng, bạn cần phải làm như sứ đồ Phao-lô đã làm – học cách nhìn nó qua cách nhìn của Chúa. Hãy hỏi rằng, “Chúa đang làm gì đây? Có điều gì to lớn hơn? Có viễn ảnh nào lớn hơn không?” Từ đó, bạn sẽ có thể đối diện với nan đề bằng đức tin.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like