Home Dưỡng Linh Trói Kẻ Mạnh Sức

Trói Kẻ Mạnh Sức

by Inspiration Ministries
30 đọc

“Không ai có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản mà không lo trói người ấy trước; phải trói người đó lại, rồi mới cướp nhà người được”. – Mác 3:27 BHĐ

Đám đông đổ xô đến xem Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu bày tỏ quyền năng Ngài, qua đó, có nhiều người được chữa lành và giải cứu. Và Ngài cũng đã giảng dạy với sự khôn ngoan thật tuyệt vời! Khi Chúa Giê-xu trở về nhà, vẫn còn rất nhiều người đã tụ tập tại đó đến nỗi “Ngài và các môn đồ không thể dùng bữa được” (câu 20).

Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy hài lòng. Có lẽ những người cảm thấy khó chịu nhất là các thành viên trong gia đình Ngài. Họ đi đến kết luận rằng có điều gì đó không ổn với Chúa Giê-xu. Vì thế, họ quyết tâm ngăn chặn Ngài và chấm dứt chức vụ của Ngài.

Nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo cũng đi đến kết luận tương tự. Các thầy thông giáo cho rằng Chúa Giê-xu “nhờ quyền của quỷ vương mà đuổi quỷ” (câu 22). Họ cảm thấy Chúa Giê-xu như một kẻ thù đến từ Satan.

Trong bối cảnh đó, Chúa Giê-xu đã mô tả một chiến lược giúp mang lại chiến thắng khi bị tấn công. Để giúp họ có thể hình dung, Chúa Giê-xu mô tả cách một tên trộm thường làm trước khi đột nhập vào một nhà nào đó. Việc đầu tiên, hắn sẽ nghiên cứu tình hình và đảm bảo rằng chủ nhà bị “trói”, để người ấy không thể tấn công hay tự vệ được.

Đây chính là kế hoạch chi tiết để giành được uy quyền và chiến thắng thuộc linh trong Thánh Linh. Nguyên tắc rất đơn giản, đó là: Chúng ta có muốn cướp ngôi nhà của Satan, kẻ thù tâm linh của chúng ta không? Sau đó, chúng ta cần phải trói buộc nó và thực thi uy quyền thuộc linh của chúng ta trên nó để khiến nó trở nên bất lực.

Khi bạn tiếp cận các tình huống gặp phải, hãy nhớ rằng bạn không được yếu đuối hay thụ động, bạn cần phải thật mạnh dạn, thực thi uy quyền Chúa đã ban cho bạn. Bạn cần phải trói kẻ mạnh sức.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, trong danh Chúa Giê-xu, con công bố cột trói quyền lực Satan ở trong đời sống con và gia đình con. Con cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con có được uy quyền và sức mạnh thuộc linh. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Dịch: Agnes Le

Nguồn: Inspiration.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like