Ngày 19 – Hoàn Tất Việc Làm Các Vật Dụng Của Đền Thờ

508

I Các vua 7:40-51

40 Hu-ram cũng làm các nồi, vá, và chậu. Vậy Hu-ram hoàn tất mọi công tác vua Sa-lô-môn giao ông làm cho nhà Chúa, gồm:
41
hai trụ đồng, hai đầu trụ đặt trên hai trụ đồng, các lưới bằng đồng gắn trên cácđầu trụ,
42
bốn trăm trái thạch lựu bằng đồng, gắn thành hai hàng, mỗi hàng một trăm trái, quanh mỗi đầu trụ,
43
mười chiếc xe, mười bồn nước để trên các xe,
44
một bể nước, và mười hai con bò chịu bên dưới bể nước,
45
các nồi, vá và chậu.
Tất cả các vật nầy Hu-ram làm cho nhà Chúa do vua Sa-lô-môn giao phó đều được làm bằng đồng đánh bóng. 46 Vua cho làm những vật nầy tại một nơi có nhiều đất sét trong đồng bằng Giô-đanh, giữa Su-cốt và Xác-than. 47 Sa-lô-môn không cho cân các khí dụng ấy, vì chúng nhiều quá, và số lượng đồng thì không tính nổi
48
Sa-lô-môn cũng làm các khí dụng cho nhà Chúa gồm:
bàn thờ bằng vàng,
bàn bánh trần thiết bằng vàng,
49
các chân đèn bằng vàng ròng, năm cái bên phải và năm cái bên trái, trước Nơi Chí Thánh.
Vua cũng cho làm các hoa, đèn, và kẹp gắp đều bằng vàng.
50
Các chén, kéo cắt tim đèn, chậu, khay đựng tro, khay đựng than đều bằng vàng ròng.
Các bộ bản lề các cửa vào phía trong của Đền Thờ, tức là Nơi Chí Thánh, và các cửa của Nơi Thánh đều làm bằng vàng cả.
51
Vậy vua Sa-lô-môn hoàn tất mọi công trình vua muốn làm cho nhà Chúa. Sa-lô-môn đem vào Đền Thờ những vật mà Đa-vít, cha vua, đã dâng hiến, gồm bạc, vàng, và các vật dụng. Vua để các vật ấy trong các kho của nhà Chúa.

SUY GẪM:

Câu 40-47:

Mọi vật dụng trong Đền Thờ Đức Chúa Trời được làm với sự khôn ngoan, khéo léo và tài năng của Hu-ram được liệt kê. Hai cột trụ và các đầu trụ, bể nước bằng đồng có mười hai con bò đỡ phía dưới, xe kéo và bồn nước, nồi, vá, chậu đều làm bằng đồng sáng loáng. Có quá nhiều vật dụng đến nỗi không thể cân được. Chừng nào Đền Thờ còn tồn tại, có lẽ danh tiếng của Hu-ram sẽ vẫn được nhớ đến. Công việc nào mà bạn làm vì thân thể Chúa Cứu Thế, là Đền Thờ của Đức Chúa Trời? Bạn đang làm việc để vinh danh Đức Chúa Trời hay cho chính mình?

Câu 48-50:

Sa-lô-môn làm các khí dụng để trong Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. Ông làm bàn thờ bằng vàng, bàn để bánh trần thiết bằng vàng, và các chân đèn, các hoa, đèn, kẹp gắp, các chén, kéo cắt tim đèn, chậu, khay đựng tro, khay đựng than, tất cả đều bằng vàng ròng. Mọi vật dụng dùng bên ngoài đều bằng đồng và mọi thứ bên trong đều được làm bằng vàng hoặc dát vàng. “Nếu vàng đại diện cho mọi thứ trên trời thì đồng đại diện cho mọi thứ trên trời có ở dưới đất”. Nhưng giờ đây, khi thân thể trở nên Đền Thờ, sự vinh hiển của chúng ta không phải ở vẻ trang hoàng bề ngoài, nhưng đến bởi Đức Thánh Linh ngự bên trong chúng ta. Khi trời mới đất mới đến, chúng ta cũng được ở trong thánh điện nơi Đức Chúa Trời đang ngự. Mọi vật ô uế cùng những kẻ làm điều ghê tởm và giả dối đều không được vào đó (Khải Huyền 21:27). Khi có Thánh Linh ngự trong lòng và gìn giữ chính mình thánh sạch, chúng ta trở nên đền thờ vinh hiển (con cái Đức Chúa Trời). Có phải bạn đang cố tô điểm vẻ bề ngoài của mình không?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin khiến con kết bông trái Thánh Linh bên trong đền thờ là chính con.

Bình Luận: