MS Stanley D.Slade Hội Thảo Với Ban Đồng Công Liên HT

495

Hội thảo bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc 15 giờ ngày 18/9/2010 được tổ chức tại tư gia của mục sư Trần Tuấn Hảo thuộc xã Bình Sơn, Huyện Long Thành Đồng Nai. Có khoảng 40 thành viên và khách mời tham dự. Mục sư  Stanley D. Slade và mục sư Thái Văn Quốc đều chia sẻ chung một chủ đề: Lãnh đạo phải là người phục vụ.

Phần đầu của buổi hội thảo là thờ phượng, ngợi khen giảng luận Lời Chúa, cầu nguyện. Tất cả các mục sư, nhân sự, khách mời tham dự đều nóng cháy qua sự thăm viếng của Đức Thánh Linh trong thì giờ này. Đặc biệt là sứ điệp của mục sư Stanley D. Slade đã bổ túc đầy đủ cho sứ điệp trước đó của mục sư Thái Văn Quốc. Sau các bài giảng mục sư Phạm Hơn đã dâng lời cầu nguyện.

Vào buổi chiều các mục sư lần lượt phát biểu và lắng nghe trong tình yêu thương, sự hiệp một. Mọi người đều cảm nhận một sức sống tươi mới qua sự thăm viếng của Đức Thánh Linh trong ngày hội thảo và hẹn gặp lại vào tháng sau tại Lâm Đồng.

Chủ Mùa Gặt đang dấy lên công việc của Ngài trên các tỉnh thành của chúng tôi.

Ban Đồng Công Liên Hội Thánh bao gồm các mục sư và những trưởng nhóm làm công tác chăn bầy của các Hội Thánh Báp-tít, Phúc Âm toàn vẹn và Tư Gia Độc Lập trong các tỉnh trên. Ban Đồng Công này được hình thành trong khoảng 1 năm nay và được điều hành bởi một tiểu ban gồm có các mục sư: Thái Văn Quốc (Bình Thuận), Khuất Đình Hiếu (Lâm Đồng) và Trần Tuấn Hảo (Đồng Nai). Bên cạnh đó còn có những tiểu ban khác đảm trách các mục vụ khác nhau.

Vào tháng 6/2010 Ban Đồng Công Liên Hội Thánh đã thông qua Bản Thông Cáo Chung tại Bình Thuận, trong đó có những điểm căn bản sau đây:

Nguyên tắc làm việc:

–          Ban Đồng Công Liên Hội Thánh chỉ sinh hoạt thuần túy về lĩnh vực đức tin trong Cơ đốc giáo.

–          Các Thành viên trong Ban Đồng Công Liên Hội Thánh tuyệt đối không tham dự vào chính trị dưới bất kỳ hình thức nào.

  1. Phương cách làm việc:

–          Các Hội Thánh địa phương độc lập trong công tác tổ chức, điều hành riêng của mỗi Hội Thánh.

–          Hội Thánh địa phương nào có chương trình chung thì thông báo cho nhau, cùng nhau phối hợp tổ chức thực hiện.

  1. Tiêu chí hoạt động:

–          Không phải chỉ chăm lo lợi ích cục bộ mà phải nghĩ đến lợi ích chung: Cùng nhau hợp tác để truyền bá Phúc Âm.

–          Không quan tâm đến danh nghĩa, danh xưng về tên của tổ chức, chức vụ cá nhân hay cách gọi các mục vụ…nhưng quan tâm đến tính hiệu quả của công tác truyền giáo mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời.

Một số hình ảnh liên quan:

P1010276
Mục sư Stanley D. Slade
và Mục sư Nguyễn Khánh Giám phiên dịch
P1010280
Các mục sư và nhân sự còn ở lại sau buổi hội thảo chụp hình kỷ niệm.
P1010278
Mục sư Stanley D. Slade và Mục sư Phạm Hơn trong giờ nghỉ giữa trưa

MS Phạm Hơn

tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: