Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Kiến Trúc Đền Thờ Bởi Sa-lô-môn

Ngày 14 – Kiến Trúc Đền Thờ Bởi Sa-lô-môn

by Ban Biên Tập
30 đọc


I Các vua 6:1-13

Vào năm bốn trăm tám mươi, sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập, tức là năm thứ tư của triều đại Sa-lô-môn trị vì trên dân Y-sơ-ra-ên, vào tháng Di, tức là tháng thứ hai, vua bắt đầu xây cất Đền Thờ cho Chúa.

2 Ngôi đền mà vua Sa-lô-môn xây cất cho Chúa có chiều dài ba mươi thước, chiều rộng mười thước, và chiều cao mười lăm thước. 3 Tiền đình ở phía trước chính điện của Đền Thờ có chiềudài mười thước, theo chiều rộng của Đền Thờ, và rộng năm thước, nối theo chiều dài của Đền Thờ. 4 Vua cũng làm những cửa sổ có chấn song cho Đền Thờ. 5 Dọc theo tường quanh chính điện và nơi chí thánh vua xây các tầng lầu với nhiều phòng chái. 6 Tầng dưới rộng hai thước rưỡi, tầng giữa rộng ba thước, và tầng thứ ba rộng ba thước rưỡi. Vua cho xây các vách tường thụt vào để các cây đà của các tầng lầu có thể gác đầu trên các vách nhưng không đâm vào vách của Đền Thờ.

7 Khi xây cất đền, người ta chỉ dùng những khối đá đã được đục sẵn nơi các hầm đá, nên đang khi xây cất không ai nghe tiếng búa, đục, hay một dụng cụ bằng sắt nào cả.

8 Lối vào tầng dưới nằm về hông phía nam của Đền Thờ. Người ta dùng một thang hình xoắn ốc đi lên tầng giữa, rồi từ tầng giữa đi lên tầng thứ ba. 9 Vậy vua xây cất Đền Thờ và hoàn tất công trình xây cất ấy. Vua đóng trần Đền Thờ bằng những cây đà ngang và những phiến gỗ bá hương. 10 Vua cũng xây các phòng dọc theo tường Đền Thờ. Mỗi phòng cao hai thước rưỡi. Những phòng ấy dính liền với Đền Thờ bằng những cây đà gỗ bá hương.

11 Có lời của Chúa phán với Sa-lô-môn rằng: 12 “Về ngôi đền mà ngươi đang xây cất đây, nếu ngươi đi theo các mạng lịnh Ta, thi hành các luật lệ Ta, giữ gìn mọi điều răn Ta và vâng theo chúng, thì Ta sẽ làm trọn những lời Ta đã hứa với Đa-vít, cha ngươi, trên đời sống ngươi. 13 Ta sẽ ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên và Ta sẽ không bỏ Y-sơ-ra-ên, dân Ta.”


SUY GẪM:

Câu 1

Đức Chúa Trời không loại bỏ dân Ngài. Nêu ví dụ về chính bản thân, Phao-lô đã chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ dân tộc Ngài đã lựa chọn. Phao-lô là một người Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, thuộc chi tộc Bên-gia-min, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho ông trở nên một dân của Ngài. Khi chúng ta nhìn thấy sự vấp ngã và bất tuân của dân Y-sơ-ra-ên, dường như Chúa đã từ bỏ họ. Nhưng thực ra Ngài vẫn cầm giữ họ bằng tình yêu thương không dứt của Ngài. Hãy suy gẫm kỹ lưỡng về tình yêu thương của Cha, Đấng không từ bỏ tôi nhưng khích lệ tôi mỗi khi yếu đuối, thậm chí sau khi tôi đã tin Chúa Giê-su.

Câu 3-6:

Khi một dân tộc không tin kính Chúa và bất tuân, Chúa đã ban ân sủng và bày tỏ cho những ai đáp ứng bằng đức tin. Bởi Đức Chúa Trời dành riêng 7.000 người nam không chịu quỳ lạy Ba-anh trong thời kỳ tiên tri Ê-li, trong khi những người khác thờ lạy hình tượng, Ngài cũng làm điều đó cho những tuyển dân còn sót lại bởi ân sủng. Chính vì thế, đừng nản chí khi bạn đang sống trong thời kỳ gian ác này. Ân sủng của Đức Chúa Trời vẫn đang sống trong những người dân trung tín của Ngài.

Câu 7-10:

Đức Chúa Trời khiến họ trở nên dân Ngài chỉ bởi ân sủng. Y-sơ-ra-ên trông cậy vào hành vi và lòng sốt sắng của họ hơn là trông cậy vào ân sủng của Chúa. Kết quả là tấm lòng họ ngày càng ác hơn vì họ đã chối bỏ ân sủng. Bây giờ là thời điểm sự ban ơn của Đức Chúa Trời, là ngày cứu rỗi (2 Cô-rinh-tô 6:2). Hãy đón nhận Lời Chúa với tấm lòng mềm mại; đừng từ bỏ Lời ân sủng với tấm lòng cứng cỏi.

Cầu nguyện:

Xin cho con được cầm giữ bởi tình yêu thương của Cha, Đấng không bao giờ từ bỏ dân Ngài.
Bình Luận:

You may also like