Ngày 12 – Lời Hứa Trở Thành Hiện Thực (2)

591

I  Các vua 4:20-34

20 Dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đông như cát trên bờ biển. Họ ăn, uống, và vui sướng. 21 Sa-lô-môn trị vì trên các vương quốc từ sông Ơ-phơ-rát đến xứ Phi-li-tin, tận đến biên giới Ai-cập. Người ta phải triều cống và phục vụ vua Sa-lô-môn trọn đời của vua. 22 Mỗi ngày trong hoàng cung của Sa-lô-môn người ta tiêu thụ sáu ngàn sáu trăm lít bột mịn, mười ba ngàn hai trăm lít bột thô, 23 mười con bò mập béo nuôi trong chuồng, hai mươi con bò nuôi ngoài đồng, một trăm con chiên, không kể nai, hoàng dương, mang rừng, và gà vịt nuôi mập. 24 Sa-lô-môn trị vì trên các nước phía tây sông Ơ-phơ-rát, từ Típ-sắc đến Ga-xa; tất cả các nước phía tây sông Ơ-phơ-rát đều ở dưới quyền của vua, vua giao hảo thân thiện với tất cả các nước xung quanh. 25 Trọn đời Sa-lô-môn trị vì, Giu-đa và Y-sơ-ra-ên, từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba, sống an cư lạc nghiệp, ai nấy đều sống an lành dưới bóng cây nho và cây vả của mình. 26 Vua Sa-lô-môn cũng có bốn mươi ngàn chuồng ngựa để nuôi ngựa kéo các xe chiến mã, do mười hai ngàn kỵ binh điều khiển. 27 Các quan trưởng từng vùng, cứ theo tháng đã định cho họ, cung cấp mọi nhu cầu thực phẩm cho vua Sa-lô-môn và tất cả những ai đến nơi bàn của vua Sa-lô-môn. Họ không để cho thiếu vật chi. 28 Họ còn đem đến nơi đã chỉ định lúa mạch và rơm cho ngựa và ngựa kéo các xe chiến mã theo số đã quy định cho họ. 9 Đức Chúa Trời ban cho vua Sa-lô-môn sự khôn ngoan, thông sáng, và một khả năng hiểu biết uyên bác vô kể như cát trên bờ biển vậy. 30 Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn trổi hơn sự khôn ngoan của mọi người ở phương Đông, trổi hơn sự khôn ngoan của mọi người ở Ai-cập. 31 Sa-lô-môn khôn ngoan hơn mọi người khác, kể cả Ê-than, người Ết-ra-hít; nhà vua khôn ngoan hơn Hê-man, Canh-côn, và Đạt-đa, là các con trai của Ma-hôn. Danh tiếng của vua thật lẫy lừng trong các nước xung quanh. 32 Vua nói ra ba ngàn câu châm ngôn và sáng tác một ngàn lẻ năm bài hát. 33 Vua luận về các thảo mộc, từ cây bá hương ở Li-ban cho đến cây bài hương mọc ở bờ tường. Vua giảng giải về các thú vật và chim chóc, loài bò sát và loài cá. 34 Thiên hạ từ mọi nước kéo đến lắng nghe sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn. Các vua trên đất khi nghe nói về sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn đều phái người đến triều kiến.


SUY GẪM:

Câu 20-25:

Vương quốc được hứa trong giấc mơ đã trở thành hiện thực. Dân cư sống vui vẻ và thịnh vượng, biên giới quốc gia được mở rộng và họ trở nên giàu có, chung sống hoà bình với các nước láng giềng và nhận cống phẩm của họ. Đặc biệt, dân cư “đông như cát trên bờ biển”, và biên giới Y-sơ-ra-ên mở rộng như lời hứa Đức Chúa Trời đã lập cùng Áp-ra-ham và dòng dõi của ông (dòng dõi – Sáng Thế 22:17; đất – Sáng Thế 15:18; Phục truyền 1:7). Qua Sa-lô-môn, giao ước lập cùng Áp-ra-ham đã được làm thành. Điều này xảy đến vì Sa-lô-môn đã không coi Y-sơ-ra-ên là vương quốc của mình, mà đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vương quốc này chưa phải là trọn vẹn. Chúng ta là công dân vương quốc của Chúa Giê-su.

Câu 29-34:

Như đã hứa, Sa-lô-môn được ban cho sự khôn ngoan, thông sáng và khả năng hiểu biết vô hạn. Không ai có thể sánh bằng và thiên hạ kéo đến lắng nghe sự khôn ngoan của ông. Nhưng sự khôn ngoan đó là của Đức Chúa Trời. Bạn có sự khôn ngoan khiến bạn đứng vững vàng trong cánh đồng truyền giáo không?

Câu 26-28:

Các quan trưởng chịu trách nhiệm cung cấp lương thực cho hoàng cung một tháng trong một năm. Họ không bị ép buộc phải làm việc này nhưng có lương thực thừa thãi để cung cấp. Cung cấp cho những người đang thiếu thốn khi chúng ta dư dật là công việc của mỗi một Cơ Đốc nhân

Cầu nguyện:

Cảm tạ Chúa đã cho con có được kinh nghiệm về sự giàu có của Nước Thiên Đàng.

Bình Luận: