HTTL Gia Định Với Đêm Truyền Giảng “Về Đâu”

495

Chương trình được thể hiện qua thể loại ca nhạc kịch dựa trên nền tảng của câu chuyện Người giàu xấu nết và La-xa-rơ mà Chúa Giê-xu đã từng đề cập đến trong những năm thi hành chức vụ trên đất.

1

Nội dung chương trình nhấn mạnh đến 2 điều:

2
Cái chết bình an và sự sống đời đời dành cho những người bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu
3
Cái chết kinh hoàng cùng sự trừng phạt đời đời tại Hỏa ngục đời đời dành cho những kẻ bất tín với Thượng Đế

4
Chương trình đã có khoảng 200 thân hữu được nghe về sứ điệp
5
trong đó có 70 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa làm chủ cuộc đời của mình.

Thật cảm ơn Chúa vì qua chương trình, hết thảy anh em trong Hội Thánh, từng người một từ việc chuẩn bị chương trình, diễn giả, ca sĩ, người giữ trật tự, tiếp tân … cho đến những tín hữu đã có tâm tình trong việc mời thân hữu đến tham dự đều đã góp phần phục vụ Chúa. Qua đó, tình yêu thương cùng sự hiệp một trong hội thánh ngày càng được lớn lên trong tình yêu thương của Chúa.

Thật cảm ơn Chúa vì qua chương trình không chỉ những thân hữu được hiểu biết thêm về cõi Thiên đàng và Địa ngục cùng những phần thưởng cũng như hình phạt dành cho những người bằng lòng và không bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của cuộc đời mình mà hết thảy những anh em tín hữu là những người tham dự chương trình đều được nhắc nhở về hình phạt đời đời dành cho những người thân, quen, những bạn bè, đồng nghiệp của họ là những người chưa biết đến Chúa để qua đó, họ lại càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong tinh thần làm chứng về Chúa cho những thân hữu của mình.

6

Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn Chúa vì tất và những điều mà Ngài đã ban cho buổi truyền giảng vì dù chúng ta dẫu có tài năng đến đâu, dù có cố gắng đến, nỗ lực hết sức để làm tốt chương trình nhưng nếu không có sự hiện diện và đồng công của Chúa trong chương trình thì tất cả những điều chúng ta làm điều hóa ra vô ích.

Xin Chúa cho hết thảy chúng ta là những người con của Chúa, những người đã nhận được sự sống đời đời sẽ luôn cưu mang cho anh em chúng ta là những người chưa biết đến Chúa để cầu nguyện cho họ và luôn luôn ghi nhớ về sứ mạng của Chúa dành cho mỗi chúng ta để Tin Lành của Chúa sớm được rao giảng ra khắp đất.

Hướng Thiên

Bài vở góp ý và cộng tác xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: