Home Chuyên Đề Hãy Cầu Nguyện Cho Thế Giới (Lời Cầu Nguyện Bị Lãng Quên Mà Các Quốc Gia Đang Cần)

Hãy Cầu Nguyện Cho Thế Giới (Lời Cầu Nguyện Bị Lãng Quên Mà Các Quốc Gia Đang Cần)

by Desiringgod.org
30 đọc

Mục tiêu cuối cùng của Chúa trên thế giới này là vinh hiển của Ngài sẽ được biết đến và vui hưởng trong tất cả các quốc gia. Thực tế này được thể hiện rõ từ trang này đến trang khác trong Kinh Thánh, từ việc dựng nên người nam và người nữ trong hình ảnh của Chúa cho đến sự chung cuộc của vương quốc của Đức Chúa Trời trong nhiều quốc gia, dân tộc, mọi người và ngôn ngữ thờ phượng Ngài để tìm thấy được sự cứu rỗi và sự tha thứ ở trong Ngài (Sáng thế 1:26-28; Khải huyền 7:9-17).

Nếu đây là mục tiêu cuối cùng của Chúa – truyền bá sự vinh hiển của Ngài giữa tất cả các quốc gia – thì đây cũng sẽ là mục tiêu cuối cùng của mỗi Cơ đốc nhân là những người được Đức Thánh Linh ngự trị. Nếu Thánh Linh của Chúa muốn cả thế giới này cho Đấng Christ và bạn có Thánh Linh của Chúa sống trong bạn, thì bạn cũng sẽ muốn cả thế giới này cho Đấng Christ. Sứ mạng toàn cầu rõ ràng không phải là một chương trình trong nhà thờ cho một số ít người được chọn theo cách đặc biệt. Sứ mạng toàn cầu là cho tất cả chúng ta là những người đang mang lấy hơi thở sống. Mỗi Cơ đốc nhân sống và chết để truyền bá sự vinh hiển của Chúa cho tất cả các quốc gia. Điều này có nghĩa là mọi Cơ đốc nhân, ít nhất là trên lý thuyết, cầu nguyện cho sự truyền bá vinh hiển của Chúa giữa tất cả các quốc gia.

Nhưng còn trong thực tiễn thì như thế nào?

Nếu Các Thiên Sứ Lắng Nghe Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta

Nếu ai đó lắng nghe những lời cầu nguyện của bạn trong tuần qua, liệu họ có nghe thấy sự sốt sắng vì sự vinh hiển của Chúa giữa mọi quốc gia không? Họ có nghe thấy sự quan tâm cho hơn hai tỷ người nam, người nữ và trẻ em trong số các nhóm người mà phúc âm chưa được vươn tới không? Họ có nghe thấy lòng thương xót đối với các anh chị em bị cầm tù và có khi phải bỏ mạng ở các quốc gia bị bắt bớ không?

Họ có nghe những lời cầu nguyện cho lòng thương xót và sự chính trực của Chúa giữa những khủng hoảng ở Châu Mỹ La-tinh hay xung đột ở Trung Đông, hay đại diện cho nạn đói ở vùng hạ Sahara ở Châu Phi, những người bị bán ở Nam Á và những người tị nạn bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trên khắp thế giới không? Họ có nghe thấy lời cầu xin cho sức khỏe của hội thánh toàn cầu đã có và cho những giáo sĩ đang gieo trồng hội thánh nơi mà hội thánh chưa có không?

Nếu câu trả lời cho bất kỳ (hoặc tất cả) các câu hỏi trên là “không”, thì đơn giản tôi chỉ muốn khích lệ bạn đồng công trong việc cầu nguyện cho thế giới vào thì giờ thường xuyên của bạn với Chúa. Và tôi muốn khích lệ bạn hãy làm theo cách này bởi vì Chúa đã mời bạn cầu nguyện theo cách này. Vậy thì, để chính xác hơn, Ngài đưa ra mạng lệnh cho bạn cầu nguyện theo cách này. Nhưng cũng như các mạng lệnh khác của Ngài, đây là một lời mời từ Đức Chúa Trời để cùng đồng công với Ngài trong những gì Ngài đang làm trên toàn thế giới.

Cầu Nguyện Cho Thế Giới Bằng Cách Nào

Chỉ cần nghĩ về nó: Trước khi bạn hoặc tôi bước ra khỏi giường vào buổi sáng, chúng ta có thể dừng lại và đóng vai một phần trong những gì Chúa đang làm ở Bắc Triều Tiên. Hoặc Bắc Phi. Trong số những nhóm người phúc âm chưa được vươn tới, trong số những người bị bắt bớ và trong số những người đang chịu khổ ở những nơi chúng ta có thể không bao giờ đi đến và trong cuộc đời của những người chúng ta có thể không bao giờ gặp (ít nhất là phía bên này của thiên đàng). Và Chúa không chỉ mời bạn và tôi cầu nguyện cho cả thế giới này; nhưng Ngài hứa sẽ nhậm lời cầu xin của chúng ta theo lời của Ngài.

Vậy làm thế nào để chúng ta cầu nguyện cho thế giới theo lời của Chúa? Tôi đưa ra những điều sau đây như một hướng dẫn thực tế và theo Kinh Thánh để giúp bạn bắt đầu:

Cầu nguyện cho các nhóm người chưa được vươn tới ở giữa các quốc gia.

Hãy cầu nguyện xin Chúa sẽ giảm bớt cơn thịnh nộ của Ngài và bày tỏ lòng thương xót của Ngài bằng cách cứu những nhóm người chưa được phúc âm chạm tới ngay bây giờ. Hãy cầu nguyện xin Chúa sai những con gặt đến với họ và ở giữa họ (Ma-thi-ơ 9:36-38). Hãy cầu nguyện rằng một mô hình tương tự như chức vụ của Phao-lô và Ba-na-ba trong Công vụ 13-14 sẽ xuất hiện: những người giáo sĩ ở giữa những nhóm người chưa được vươn tới sẽ dạn dĩ chia sẻ lời Chúa (Công vụ 13:4-5), quyền năng từ Chúa (Công vụ 13:6-7), chiến thắng trong trận chiến thuộc linh (Công vụ 13:10-12), hiệu quả trong việc làm chứng phúc âm (Công vụ 13:12), sự bình an ở với những người đã tin Chúa và họ được ơn trước những người chưa tin (Công vụ 13:14-15).

Hãy cầu nguyện rằng phúc âm sẽ được chia sẻ một cách rõ ràng thông qua họ (Công vụ 13:16-34) và Chúa sẽ mở tấm lòng những người xung họ (Công vụ 13:48). Hãy cầu nguyện cho vui mừng ở giữa khổ đau, mềm mại ở giữa sự vu khống (Công vụ 14:1-2), quyền phép từ Thánh Linh (Công vụ 14:3), hạ mình, khiêm nhường (Công vụ 14:4-18),kiên nhẫn (Công vụ 14:8-18), và bền chí (Công vụ 14:19-20). Hãy cầu nguyện xin Chúa dùng họ để môn đồ hoá người khác và nhân bội các Hội Thánh (Công vụ 14:21-28).

Với công cụ hữu ích để giúp cầu nguyện cụ thể cho các nhóm người chưa được vươn tới, tôi khích lệ bạn tải xuống ứng dụng “Unreached of the Day” từ Joshua Project. Đây là một cách đơn giản, quyền năng để kết hợp việc cầu nguyện cho các quốc gia và việc bước đường đi theo Chúa mỗi ngày của bạn.

Cầu nguyện cho những người bị bắt bớ ở giữa các quốc gia.

Hãy cầu xin Chúa thêm năng lực cho những tín hữu bị bắt bớ để họ có thể giữ vững niềm hy vọng mà Chúa đã ban cho, để họ biết được chiều sâu của tình yêu thương Chúa dành cho họ, để kinh nghiệm sự dạn dĩ và năng quyền của Đức Thánh Linh để rao truyền Tin lành một cách trung tín. Xin hãy cầu nguyện cho những người bắt bớ họ sẽ nhìn thấy và nhận biết Đấng Christ qua cuộc đời của những người mà họ đang bắt bớ và cầu nguyện cho sự chính trực (Công vụ 4:23-30; 2 Ti-mô-thê 1:8-14).

Câu nguyện người nghèo ở giữa các quốc gia

Cầu xin sự chu cấp thực ăn cho những người đang đói và nước uống sạch cho những người đang khát. Cầu nguyện cho việc cung ứng về y tế cho trẻ em và người lớn tuổi đang bị bệnh và đang hấp hối vì các bệnh có thể phòng ngừa được. Cầu nguyện cho những người tị nạn mất đi nhà cửa của mình do thiên tai và các tệ nạn xã hội. Cầu nguyện để Hội Thánh ban ra một cách rộng rãi, hy sinh và vui mừng cho người nghèo khó (Phục truyền 15:7-11; Châm ngôn 3:27-28; Ma-thi-ơ 25:34-40; Gia-cơ 2:15-17; 1 Giăng 3:16-18).

Cầu nguyện cho trẻ mồ côi và trẻ em dễ bị tổn thương ở giữa các quốc gia.

Hãy cầu nguyện cho trẻ em và cha mẹ của chúng trong hệ thống nhận chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Cầu nguyện cho trẻ em và người chăm sóc trẻ mồ côi. Cầu nguyện cho các trung tâm chăm sóc và các hộ gia đình nhận nuôi các em. Cũng hãy cầu nguyện cho trẻ em không thể được nhận nuôi và chưa được nhận nuôi trên toàn thế giới (Phục 10:17-19; Thi thiên 82:3-4; Ê-sai 1:17; Gia-cơ 1:27).

Cầu nguyện cho nô lệ ở giữa các quốc gia.

Hãy cầu nguyện cho sự cứu rỗi, sức lực, sự bảo vệ, sự tự do, chính trực, hy vọng và sự chữa lành cho các nạn nhân (Thi thiên 82:4; 106:6; Lu-ca 19:10). Cầu nguyện cho sự cáo trách, sự ăn năn, và sự cứu rỗi cho các chủ nô, các mạng lưới tội phạm bị dỡ bỏ, và cho những kẻ áp bức bị bắt giữ và truy tố (Thi thiên 7:9; Ê-sai 55:7; Giê-rê-mi 22:3; 2 Ti-mô-thê 2:25). Cầu nguyện để sự tham nhũng của chính phủ chấm dứt và cho việc thực thi pháp luật (Phục truyền 16:19; Châm ngôn 8:15; A-mốt 5:12; 1 Ti-mô-thê 2:1-2). Cầu nguyện cho hội thánh để bênh vực và làm việc trong sự hiệp một chống lại sự không chính trực (Thi thiên 133; Châm ngôn 31:18; Giăng 17:23; Rô-ma 15:5).

Chúa Giê-xu Dạy Cầu Nguyện Như Thế Nào

Trên đây là một điểm khởi đầu, nhưng nó chắc chắn không phải là toàn bộ câu chuyện khi nói về tất cả các cách chúng ta có thể cầu nguyện cho thế giới. Và không chỉ là có thể, mà còn là phải. Sau cùng, đây là cách Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện. Cầu xin sự tôn kính Danh Chúa trong tất cả trái đất (Ma-thi-ơ 6:9). Cầu xin sự tôn kính Danh Chúa là Vua của các quốc gia, Chúa tể của các dân tộc, Cứu Chúa của tội nhân, Đấng che chở dân tộc mình, Đấng chu cấp cho người nghèo, Cha của những người không cha, và Đấng giải cứu cho kẻ bị áp bức. Chúng ta hãy cầu nguyện theo cách đó.

Chúng ta hãy chấm dứt những lời cầu nguyện chỉ tập trung xung quanh cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta và thế giới chỉ ngay xung quanh chúng ta. Chúng ta được dựng nên cho nhiều hơn thế nữa. Chúng ta được kêu gọi đồng công với Chúa của cả vũ trụ này trong việc truyền bá sự tốt lành và vinh hiển của Ngài giữa tất cả các quốc gia. Hãy cầu nguyện từ hôm nay cho đến ngày cuối cùng – bắt đầu từ hôm nay. Và khi chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ kinh nghiệm được niềm vui thánh khiết khi đồng công với Chúa trong việc hoàn thành mục tiêu cuối cùng của Ngài cho cả thế giới này.

Mục sư David Platt, Washington, DC.

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Desiring God

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like