Home Dưỡng Linh Hãy Ở Trong Mối Quan Hệ Mật Thiết Với Đức Chúa Trời

Hãy Ở Trong Mối Quan Hệ Mật Thiết Với Đức Chúa Trời

by Christianstt.com
30 đọc

Lời Chúa phán trong Giăng 15:5 rằng, “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.” Được ở trong mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời là một điều vô cùng quý giá; bởi chính sự chết của Chúa Giê-xu mà hôm nay mỗi một chúng ta được làm hòa với Đức Chúa Trời, được tắm trong tình yêusự bình an trọn vẹn của Ngài. Dù đôi lúc công việc và các mối lo toan khiến tâm trí chúng ta xao nhãng, nhưng Chúa vẫn chờ đợi và vui thích được trò chuyện với chúng ta mỗi ngày. Hãy đến và tận hưởng mối thông công ngọt ngào với Ngài ngay thì giờ này:

Lạy Cha, Sự lớn lao và Oai nghi đáng quy về Ngài.

Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng để con ngợi khen và tôn cao với tất cả tình yêu và sự kính trọng của con. Vì Ngài là Đồn lũy, nơi trú ẩn, Đấng giải phóng và là sức lực của con; trong Ngài, con giãi bày mọi sự và đặt sự trông cậy của mình.

Cha ơi, con muốn nói rằng con yêu Ngài vì Ngài quá tuyệt vời! Ngài khiến con được vui thỏa trọn vẹn. Con sẽ cất tiếng reo mừng và ngợi khen Ngài mãi mãi. Thưa Chúa, con biết rằng đôi lúc, những thứ bề bộn trong cuộc sống, những mối lo toan, công việc và các mối quan hệ xã hội đang cố gắng choán lấy thời gian của con dành cho Ngài mỗi ngày. Xin Cha tha thứ cho con vì con đã để tâm trí mình cuốn theo những ham muốn của thế gian và xao nhãng khỏi sự hiện diện của Ngài. Con cầu nguyện xin Chúa đặt con trở lại mối thông công gần gũi và mật thiết hơn với Ngài; vì ở trong Ngài là nơi duy nhất giúp con trưởng thành đức tin và lắng nghe được tiếng nói êm dịu Ngài phán trong lòng con.

Xin giúp con tập trung vào sự kêu gọi của Ngài khiến con bước đi trong sự công bình của Chúa. Xin mở mắt tâm linh con để con nhìn thấy những phước hạnh Ngài ban trên cuộc đời con; đặc biệt là những điều rất nhỏ mà đôi khi con đã coi đó là điều hiển nhiên.

Xin bước đi cùng con thưa Cha và đưa con đến những chặng đường mới là nơi con có thể kinh nghiệm tình yêu tràn trề và sự thương xót của Ngài. Con đói và khát những điều thuộc về Ngài. Vì con biết một điều rằng: ngoài Chúa ra chúng con chẳng làm chi được; và nếu không có Ngài con cũng chẳng là gì cả. Xin giữ con trong mối quan hệ mật thiết với Chúa, vì đó là điều quan trọng nhất đối với linh hồn con. Xin giúp con mỗi ngày nhờ cậy Chúa trong mọi quyết định của cuộc đời con. Vì chính Chúa đã giải phóng con và đưa con đến sự tự do bởi huyết của Chúa Giê-xu, nhưng nguyện xin Chúa hướng dẫn con sử dụng sự tự do Ngài ban cho mục đích của Ngài.

Con tin cậy nơi Ngài thưa Cha. Tạ ơn Cha đã ban cho con những điều con cần, y theo sự giàu có của Ngài. Con chúc tụng Danh Ngài là Chúa – Đấng cứu chuộc con.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

 NGUYỆN TÌNH YÊU VÀ SỰ BÌNH AN CỦA CHÚA DẪN BẠN VÀO MỐI QUAN HỆ SÂU SẮC VÀ MẬT THIẾT HƠN VỚI NGÀI MỖI NGÀY.

 1 Sử-ký 16:34 “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ;  Sự thương xót Ngài con đến đời đời.”

 Thi-thiên50:23 “Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh Ta;  Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.”

 Thi-thiên 18:2 “Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi;  Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình:  Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi.”

 Nê-hê-mi 1:11 “Chúa ôi! Tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài;  ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn, và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người nầy.  Vả, bây giờ tôi làm quan cửu chánh của vủa.”

Hồng Ân biên dịch

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like