Home Dưỡng Linh Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 13: Sự phán xét đời đời

Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 13: Sự phán xét đời đời

by AdrianChua
30 đọc

Một số Cơ Đốc nhân cho rằng trong sách Cựu Ước,  Đức Chúa Trời được khắc họa với hình ảnh về sự đoán phạt, nhưng trong sách Tân Ước, qua cái chết của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá, hình ảnh Đức Chúa Trời của hiện tại chỉ xoay quanh ân điển và tình yêu, còn hành vi của chúng ta sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến địa vị của mình với Cha yêu thương. Chúa Giê-xu đã trả giá cho tất cả những tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta. Do đó, khi chúng ta đến trước tòa án cuối cùng, tất cả sẽ là về những phần thưởng và không có một hình phạt nào.

Thi Thiên 89: 14 đã chép như vậy:

 “14 Sự công bình và sự chánh trực là nền của ngôi Chúa;

 Sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa.”

 Sự chánh trực đòi hỏi sự đoán xét. Đức Chúa Trời là cha yêu thương của chúng ta, nhưng Ngài cũng là một Đức Chúa Trời của sự công bình và sự chánh trực. Tình yêu của Ngài luôn được thánh hóa bởi Lẽ thật trong Ngài! Có nhiều phân đoạn trong Kinh Thánh tỏ rõ rằng tất cả mọi tín đồ sẽ đều một ngày đứng trước toàn án của Chúa và chúng ta sẽ bị đoán xét theo cách chúng ta sống trên đất này.

Sự Đoán Xét Tại Tòa Án Lớn Và Trắng

Khải Huyền 20: 11-15 đã chép:

“11 Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. 12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. 13 Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. 14 Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”

Điều này thường được biết đến như Tòa Án Lớn Và Trắng. Ở đây, mọi người, kể cả những người vô tín trong thời kỳ Cựu Ước, thời kỳ Hội Thánh, trong kỳ đại nạn và trong thời kỳ Đấng Christ cai trị một ngàn năm sẽ được phán xét khi Sách Sự Sống được mở ra. Sẽ không ai thoát khỏi, vì biển cả, sự chết và âm phủ sẽ trả những người chết mình chứa. Những cái tên không được tìm thấy trong Sách Sự sống sẽ bị ném xuống hồ lửa cùng với Sa-tan, Anti-christ và các tiên tri giả. Đây là cái chết thứ hai – cái chết đời đời và sự chịu khổ đời đời. Đây là những người cố tình chọn không tin và bước đi với Chúa Giê-xu. Họ quay lưng lại với ân điển của Chúa, quyết định bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống . Thật không may, sự chịu khổ đời đời không chỉ đơn giản là bị đem xa khỏi sự hiện diện Đức Chúa Trời, mà đó còn là sự đày đọa đời đời!

Tòa Án Đấng Christ

2 Cô-rinh-tô 5: 10 đã chép:

“10 Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt”

Một ngày nào đó, mỗi một người trong chúng ta sẽ chịu trách nhiệm cá nhân trước Đấng Tạo Hóa và chúng ta sẽ bị xử đoán theo những việc làm của chúng ta trong cuộc đời này. Nói cách khác, cách chúng ta sống ,các quyết định chúng ta đưa ra, cách chúng ta liên hệ đến người khác, v.v. trên đất này đều rất quan trọng.

Công Việc Của Ta Trong Nước Chúa Được Tỏ Tường

1 Cô-rinh-tô 3: 12-15 đã chép:
“12 Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, 13 thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. 14 Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. 15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.”

 Và 2 Giăng 1:8

“8 Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ”

Chúng ta sẽ được đánh giá trên mọi công việc mình đã làm trong nước Chúa. Các công việc được xây dựng trên nền tảng của sự vâng phục và trên tấm lòng được thúc giục bởi tình yêu thương sẽ được coi là vàng, bạc và đá quý. Các công việc xây trên nền tảng của tham vọng và động cơ không tinh sạch sẽ được coi là gỗ, cỏ khô và rơm rạ.

Chúng Ta Sẽ Được Xét Đoán Những Toan Định Trong Lòng

1 Cô-rinh-tô 4: 5 đã chép rằng:

“5 Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh.”

Chúng ta đã bao giờ làm những điều xấu nhưng với ý định tốt, hoặc có thể là điều gì đó tốt với ý định xấu? Những người Pha-ri-si đã làm những việc lành, nhưng Chúa Giê-xu gọi họ là “những mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp”, vì Ngài biết mục đích ích kỷ trong lòng họ. Trong ngày đoán xét, tất cả sự thật sẽ được tiết lộ.

Tuy nhiên, về mặt tích cực, bởi vì một mình Chúa Giê-xu là thẩm phán của chúng ta, chúng ta không lo ngại việc làm của chúng ta sẽ được đánh giá bởi người khác. Cho dù việc làm của chúng ta có được đánh giá cao hay không, chúng ta vẫn phục vụ; dù có được ai đó nhận biết hay không, chúng ta vẫn phục vụ; ngay cả khi bị hiểu lầm, chỉ trích, hoặc trông như không hữu dụng hoặc không kết quả, chúng ta vẫn cứ phục vụ. Sự phán xét của con người là hấp tấp và thiển cận, bởi vậy đều vô nghĩa.

Chúng Ta Sẽ Được Xét Đoán Trong Lời Nói

Ma-thi-ơ 12: 36-37 đã chép rằng:

 “36 Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; 37 vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt”

Bởi vì lời nói của chúng ta phản ánh sự trong lòng ta, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước những lời mà chúng ta đã nói. Do đó, giống như Thi-thiên, chúng ta cần phải liên tục cầu nguyện “3 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi,và canh cửa môi tôi. (Thi-thiên 141: 3) để chúng ta không bất cẩn với những lời chúng ta nói, đặc biệt là nếu nó gây hại và làm tổn thương người khác.

Môn Đồ Hóa Cho Ngày Cuối Cùng

Bởi lòng nhân từ, Chúa Giê-xu đã cho chúng ta biết chi tiết về sự phán xét của Ngài trước để chúng ta có thể được cảnh báo và trang bị sẵn sàng. Trong sách Hê-bơ-rơ 5: 12-14 có chép “12 Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. 13 Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình; vì còn là thơ ấu. 14 Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ”, phân đoạn nàyví giáo lý về sự phán xét đời đời với sữa thiêng liêng. Ấy là nền tảng và là điều vô cùng quan trọng, đây là một trong giáo lý căn bản và có tầm quan trọng tương đương với giáo lý về sự ăn năn, đức tin và phép báp-têm bởi nó  ảnh hưởng tới đích đến đời đời của con người.

(lời của người dịch: bản gốc chỉ dùng từ milk không phải spiritual milk như tác giả dùng trong phân tích, và trong đoạn này không ý đề cập về enternal jugdment as spiritual milk.

Spiritual milk chỉ được nhắc tới trong sách 1 Peter 2:1-3

“Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good.”
và Hê-bơ-rơ 6:1-2 nói về bỏ qua điều sơ học Elementary principles (không biết có phải ngụ ý như là Milk không? )vì sau đó phải học biết về Eternal Judgment (không biết có phải ngụ ý về  đồ ăn đặc không?)

Vậy có phải spritual milk không phải ý nói về giáo lý enternal judgment ?)

Hê-bơ-rơ 6: 1-2 đã chép:

“1 Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, 2 sự dạy về phép báp-têm, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. 3 Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép, thì chúng ta sẽ làm điều đó.”

 Hậu quả của những việc làm trong đời này là đời đời. Do đó, một trong những vai trò của chúng ta trong việc môn đồ hóa các dân tộc cũng là chuẩn bị họ cho ngày phán xét, nếu chưa, thì công cuộc môn đồ hóa của chúng ta vẫn chưa được hoàn thành.

 Chúng ta hãy trung tín và vững vàng và tiếp tục sốt sắng trong việc “coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành” (Hê-bơ-rơ.10: 24), tiếp tục môn đồ hóa các dân tộc và khích lệ nhau “13 … bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra” (1 Phi-e-rơ 1: 13),“…. hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta” (2 Cô-rinh-tô 7: 1), để khiến chúng ta sẵn sàng trong sư chờ đợi đã lâu để chào đón Chàng rể Chúa Giê-xu Christ dấu yêu của chúng ta!

Dịch: Hoàng Gia

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like