Home Chuyên Đề Sách Khải Huyền – Phước Lành Thứ Nhất

Sách Khải Huyền – Phước Lành Thứ Nhất

by Hong An
30 đọc

Khải Huyền chính là cuốn sách viết cho Thế giới về sự trở lại của Chúa Giê-xu, đồng thời ghi chép lại về những Phước Lành cùng những Tai Họa và những gì sẽ diễn ra trong thời kì cuối cùng này. Chúng ta thảy đều biết về Tám, hoặc thậm chí là Chín Phước Lành của Chúa Giê-xu ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, được chính Ngài điểm lại trong Bài Giảng trên núi; và Bốn Phước Lành được nối tiếp sau bởi Bốn Sự Bất Hạnh trong Sách Phúc Âm Lu-ca. Tuy nhiên chúng ta có lẽ không mấy quen thuộc với Bảy Phước Lành mà chúng ta tìm thấy được trong Sách Khải Huyền. Vậy những Phước Lành này là gì? Trong loạt 7 Bài Học Về Phước Lành này, chúng ta sẽ đi xuyên suốt từng điều một.

PHƯỚC LÀNH THỨ NHẤT

Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.” Khải-huyền 1:3

Đây là Phước Lành đầu tiên trong số Bảy Phước Lành được chép trong Sách Khải Huyền nói về việc làm cách nào một người có thể: thực sự  ĐƯỢC PHƯỚC, được đầy sự vui mừng vĩnh cửu và tận hưởng hạnh phúc thiên thượng. Một Phước Lành đặc biệt ngay từ khởi đầu của Sách Khải Huyền.

Nhiều người coi Sách Khải Huyền như một sách khó hiểu, mơ hồ và bí ẩn mà tốt hơn hết nên được giấu kín. Đặc biệt là khi nó đã từng, và hiện tại vẫn thường bị rất nhiều các giáo phái chiếm đoạt để sử dụng theo ý riêng như một cơ sở cho tất cả những sự tiên đoán khác thường, mà được kể là chẳng khác gì khoa học viến tưởng liên quan đến tận thế.

Cũng nhiều người e sợ Sách Khải Huyền vì tất cả những tai họa được nhắc đến trong đó. John Calvin là một ví dụ, ông là một nhà cải cách tôn giáo vĩ đại nhưng cũng chưa từng viết một bình luận nào về sách này. Đây giống như một cuốn sách vấn giấu kín đối với ông; nửa sau của sách Ê-xê-chi-ên cũng giống vậy. Tuy nhiên, Khải-huyền 1:3 tuyên bố rằng: Phước cho kẻ đọc cùng kẻ nghe. Chúa Giê-xu đã muốn sách này được đọc lớn tiếng trong các nhà hội của Cơ Đốc Nhân, giống như một thông điệp của sự yên ủi dành cho Hội Thánh.

Một Phước Lành thuộc linh được hứa ban cho tất cả những ai mong muốn những điều chứa đựng trong sách này được bày tỏ ra, và cũng là một Phước Lành thuộc linh cho những người nào ao ước được lắng nghe về sách này. Không phải chỉ nghe bằng tai, nhưng lắng nghe với một tấm lòng cởi mở và, giống như Mary, mong muốn được suy gẫm những lời ấy ở trong lòng. Luca 2:19 “Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng.”

Sách Khải Huyền đã từng được đọc lớn tiếng trước đây. Việc in ấn thời đó chưa được phát minh, nên những bản sao chép của cuộn sách rất khan hiếm và đắt đỏ. Chúng đã phải được sao chép lại bằng tay một cách chính xác. Thật là phước hạnh vì thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại ngày nay, Kinh Thánh có sẵn với gần như hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới, để tất cả mọi người đều có thể tự đọc được.

Việc lắng nghe những gì được đọc lớn tiếng từ sách Khải Huyền đã diễn ra trong nhà hội, giữa vòng hội chúng. Từ nhà hội Do Thái và những người Do Thái, cho đến Hội Thánh đầu tiên cũng đã tiếp nhận việc thực hành đọc lớn tiếng này.

Dưới đây là một vài ví dụ:

Xuất Ê-díp-tô ký 24:7 “Đoạn, người [Môi-se] cầm quyển sách giao ước đọc cho dân sự nghe, thì dân sự nói rằng: Chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi Lời Đức Giê-hô-va phán chỉ.”

Nê-hê-mi 8:3 “Người [E-xơ-ra] đứng tại phố ở trước cửa Nước, đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam và nữ, cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp.”

Lu-ca 4:16-17 “Đức Chúa Giê-xu đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài.”

Công-vụ 13:14-15 và 15:21 “Về phần hai người, thì lìa thành Bẹt-giê, cứ đi đường đến thành An-ti-ốt xứ Bi-si-đi; rồi nhằm ngày Sa-bát, vào trong nhà hội mà ngồi. Vừa đọc sách luật và sách các tiên tri xong, các chủ nhà hội sai sứ nói cùng hai người rằng: Hỡi anh em, nếu có mấy lời khuyên bảo dân chúng, hãy giảng đi.”… “Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật pháp Môi-se, bởi mọi ngày Sa-bát, trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy.”

2 Cô-rinh-tô 3:14-16 “Nhưng lòng họ đã cứng cỏi; vì đến ngày nay, khi họ đọc Cựu-ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi chưng ấy là trong Đấng Christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi.”

Cô-lô-se 4:16 “Anh em đọc thơ nầy rồi, hãy đưa cho Hội-thánh Lao-đi-xê đọc với, anh em cũng phải đọc thơ ở Lao-đi-xê gởi đến nữa.”

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:27 “Tôi nhân Chúa nài xin anh em hãy đọc thơ nầy cho hết thảy các anh em đều nghe.” Phao-lô đã trông đợi những lá thư của mình được đọc lớn tiếng.

Vậy trọn Sách Khải Huyền nói về điều gì? Tất cả là về Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài cất bỏ cái màn còn tồn tại giữa chúng ta trên đất này và Đấng đang ngự ở trên Thiên Đàng Vinh Hiển. Sách chỉ ra Đức Chúa Trời đã ban cho Con phần thưởng, Sự Vinh Hiển của Ngài như thế nào; ngày nay Ngài được vây quanh bởi các Thiên binh Thiên sứ như thế nào; Đức Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Cả Thượng Phẩm của giao ước mới như thế nào. (Hê-bơ-rơ 4:14 – 5:106:13 – 10:25.)

Và đặc biệt là một ngày nào đó Đấng Christ sẽ từ Thiên Đàng trở lại thế giới này trong sự Vinh Hiển như thế nào! Đây là một thông điệp an ủi dành cho Hội Thánh của Ngài trong những thời kì hoạn nạn, thử thách, bệnh dịch, sự đoán xét mà chúng ta và thế giới này sẽ phải trải qua trong thời kì cuối cùng này!

Sách Khải Huyền còn chỉ ra tầm quan trọng về “Ngày lớn của Đức Giê-hô-va” là ngày của sự đoán xét những kẻ chẳng tin (Khải-huyền 21:8), như một sự thử thách đối với con cái của Đức Chúa Trời, nhưng cũng là sự mở đầu cho chiến thắng cuối cùng vĩ đại vượt trên sức mạnh của tội lỗi, bệnh tật và sự suy đồi, Sa-tan cùng quyền lực tối tăm của nó. Kẻ thù sau cùng – kẻ phải bị loại bỏ – sẽ chết.

Cuối cùng, Ngài phác họa sự sống lại của thân thể từ sự chết và sự mới lại hoàn toàn của Tạo Vật. Chúa Giê-xu là Đấng đắc thắng! Ngài hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Vương Quốc của Ngài đang đến! Sự Sáng đã được chiếu rọi vào những tấm lòng của rất nhiều người ngày hôm nay cũng sẽ chiếu sáng muôn vật đến nỗi sự tối tăm sẽ không còn chỗ nữa. Quả thật, vì tất cả những điều này sẽ qua đi, nhưng mọi lời tiên tri chép trong sách này phải được đọc lớn tiếng và được lắng nghe. Sự báo trước chính là sự cảnh báo! Từ Sách Khải Huyền này, những người tin sẽ biết được rằng dù thế giới này có trở nên tối tăm như thế nào đi, CHÚA GIÊ-XU ĐANG TRỞ LẠI!

Nguồn: Rev Willem J.J Glashouwer – Christians for Israel International

Dịch & Biên tập: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

*Vui lòng click vào link để xem lại bài trước: https://hoithanh.com/52322/sach-khai-huyen-gioi-thieu-ve-bay-phuoc-lanh.html

Bình Luận:

You may also like