Home Dưỡng Linh Thi Thiên 72: Xin Đổ Đầy Con Bằng Sự Trọn Vẹn Của Ngài

Thi Thiên 72: Xin Đổ Đầy Con Bằng Sự Trọn Vẹn Của Ngài

by Christianstt.com
30 đọc

“Vì Ngài sẽ giải kẻ thiếu thốn khi nó kêu cầu, Và cứu người khốn cùng không có ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ khốn cùng, người thiếu thốn và cứu linh hồn của người thiếu thốn.”Thi-thiên 72:12-13

Thưa Cha!

Con dâng lời ngợi khen và chúc tán Chúa, là Vua vinh hiển đời đời của Thiên Đàng. Trọn đời sống con sẽ dâng vinh hiển cho Ngài trong mọi việc con làm. Nguyện ánh sáng của sự vinh hiển Ngài chiếu trên con, và đời sống con sẽ bày tỏ ra sự cao trọng của Ngài.

Linh hồn con thật sự khao khát sự hiện diện của Ngài, thưa Cha. Chỉ có ánh sáng của tình yêu và sự hiện diện của Ngài có thể khỏa lấp tất cả mọi điều thiếu thốn, cô đơn, mệt mỏi của nhân loại này. Nguyện xin lửa của Thánh Linh của Ngài cháy trong lòng con và yên ủi con, nhất là những lúc như thế này. Vì đôi lúc con cảm thấy vô cùng trống rỗng, như thể thiếu hụt một điều gì đó khiến con cô đơn và bất an. Con có thể có được mọi điều trong đời, tìm thấy nhiều thú vui, sống cuộc sống đầy đủ sung mãn; nhưng những điều đó không đủ để xoa dịu sự trống trải trong lòng con.

Cha ơi, thế gian này đầy dẫy những người giàu có, sống xa xỉ, thịnh vượng, có địa vị cao trong xã hội cùng nhiều mối quan hệ. Nhưng con biết điều mà tận sâu trong lòng họ không có được đó chính là sự bình an. Và sự bình an mà họ khao khát, chẳng bao giờ có thể tìm thấy được ở thế gian này.

Nhưng tạ ơn Cha vì sự bình an Ngài hứa ban cho con, là sự bình an chẳng phải như thế gian cho, một sự bình an trổi hơn mọi sự hiểu biết, giữ gìn lòng và ý tưởng con (Giăng 14:27). Xin hãy đến gần con và kéo con gần Ngài hơn để được chìm đắm trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Xin khiến tâm trí con không tập trung vào những sự lừa dối, những cảm giác trống trải cô đơn mà ma quỷ cố reo vào lòng, khiến con nghi ngờ Ngài.

Xin tha thứ cho sự yếu đuối của con. Bởi chính sự chết và chiến thắng vinh hiển của Ngài trên thập tự giá mà con được làm hòa với Đức Chúa Trời và được đồng kế tự với Ngài trong vương quốc đời đời. Mỗi khi con tìm kiếm Ngài và suy gẫm lời Ngài, xin ban sự khôn ngoan, hiểu biết lời Chúa. Vì Lời Ngài là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con (Thi-thiên 119:105). Và con sẽ giấu lời Chúa trong lòng con, để con không phạm tội cùng Chúa (Thi-thiên 119:11). Xin cất khỏi lòng con những sự phân tâm, những điều không xứng đáng, những tổn thương từ quá khứ và tất cả những cáu cặn, ô uế còn tồn tại trong con, để không còn điều gì ngăn trở con đến với Ngài nữa.

Xin gột sạch tâm trí và tấm lòng con, khiến linh hồn con mạnh mẽ và bám chắc vào Ngài. Để qua mỗi thử thách lớn nhỏ xảy đến trong đời, con chẳng  sợ hãi hoặc rúng động, nhưng lấy đó làm bài học cho mình. Xin cùng con bước qua thử thách ở đời này. Con không cầu xin Chúa cất chúng đi, vì con biết Ngài sẽ dùng những hoạn nạn, khiến con trưởng thành và trở thành người Ngài muốn.

Tạ ơn Chúa vì Ngài là Vầng Đá đời đời và là sự cứu chuộc của con. Ngoài Ngài ra con chẳng có một niềm hy vọng khác. Linh hồn con ngợi khen Ngài không thôi, vì Ngài đã tha thứ các tội ác con, chữa lành mọi bệnh tật con, cứu chuộc mạng sống con khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho con (Thi-thiên 103:2-4). Linh hồn con được an nghỉ nơi Ngài. Trọn đời con, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con. Con sẽ ở trong nhà Ngài đến đời đời (Thi-thiên 23:6).

Tất cả những điều muộn phiền trong lòng, những nghi ngờ cay đắng, bất an tuyệt vọng không thể làm chủ cảm xúc của con nữa. Các khoang tình yêu trong lòng con đều được đổ đầy bằng tình yêu và sự hiện diện của Ngài. Tạ ơn Chúa con cầu nguyện.

Trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

——————–

Lu-ca 18:1 “Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt.”

Phi-líp 4:13 “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

Gia-cơ 1:2-3 “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.”

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18 “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy.”

2 Cô-rinh-tô 3:17 “Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.”

Thi-thiên 94:18-19 “Hỡi Đức Giê-hô-va, khi tôi nói: Chân tôi trượt, thì sự nhân từ Ngài nâng đỡ tôi. Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi, thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like