Home Giới Thiệu Media Truyền Hình Trực Tiếp Đại Hội Từ Denver, Hoa Kỳ

Truyền Hình Trực Tiếp Đại Hội Từ Denver, Hoa Kỳ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chương trình Đại Hội sẽ được khai mạc vào lúc 7:30 tối Ngày 1 tháng 7, 2010.

Chương Trình này được sự bảo trợ bởi Liên Hữu Báp-Tít, Viện Thần Học Báp tít Việt Nam, Vietchristian.com, HoiThanh.com và Expert IT Consulting.

Xin nhấn vào đây để xem chương trình (Chỉ được phát hình theo lịch trình dưới đây):

http://www.daihoibaptit.org/camp/page.php?pageid=144〈=viet&campyear=2010

Ghi Chú: Thời gian và ngày ở dưới đây là giờ gốc tại U.S. Mountain Time (-07 Hour)

Quí vị có thể vào trang HoiThanh.Com vào những ngày giờ kể trên để theo dõi chương trình.Những quí vị muốn liên lạc với Hoithanh.com để giới thiệu và liên kết các chương trình truyền hình trực tiếp tương tự của tổ chức và các hội thánh, xin liên lạc qua email: tintuc@hoithanh.com để được hướng dẫn và giúp đỡ.

Trân trọng.

HoiThanh.Com Media Team

Ngày

Giờ

Chương Trình

1 tháng 7

7:30 PM – 9:00 PM

Khai Mạc Đại Hội
Thờ phượng I
Dr. Bod Ryan

HD: MS Phan Phước Lành

2 tháng 7

9:00 AM – 10:30 AM

Khai Mạc Các Liên Đoàn
Thờ phượng II
MS Lê Thanh Liêm
HD: MS Nguyễn Công Văn

2 tháng 7

7:30 PM – 9:00 PM

Đêm Truyền Giáo
Thờ phượng III
MS Nguyễn Văn Huệ
HD: MS Kiều Tuấn Huệ

3 tháng 7

9:00 AM – 10:30 AM

Thờ phượng IV
MS Nguyễn Linh Ân
HD: MS Nguyễn Văn Trọng

3 tháng 7

7:30 PM – 9:00 PM

ĐÊM THÁNH NHẠC


HD: MS Lê Thành Chung

4 tháng 7

10:30 AM – 12:00 PM

Bế Mạc
Thờ phượng V
MS Nguyễn Tấn Dương
HD: Đoàn Hưng Linh

Bình Luận:

You may also like