Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Không Còn Là Nô Lệ Nhưng Là Con

Ngày 19 – Không Còn Là Nô Lệ Nhưng Là Con

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Ngày 19                      KHÔNG CÒN LÀ NÔ LỆ NHƯNG LÀ CON

Ga-la-ti 4:1-11

Dưới Kinh Luật Hay Trong Ân Sủng

1 Tôi muốn nói rằng: Bao lâu người thừa kế còn vị thành niên thì không khác gì một nô lệ dù người là chủ mọi tài sản; 2 Người phải ở dưới quyền các giám hộ và quản lý cho đến ngày người cha đã định. 3 Chúng ta cũng vậy, khi còn vị thành niên, chúng ta phải làm nô lệ cho các thần linh trong vũ trụ. Ctd: các nguyên lý sơ đẳng trong thế gian 4 Nhưng đến đúng thời kỳ viên mãn Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới Kinh Luật, 5 để chuộc những người ở dưới Kinh Luật và để chúng ta nhận được ơn làm con nuôi. 6 Vì anh chị em là con nên Đức Chúa Trời sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta và kêu lên: A-ba, Cha ơi! 7 Như vậy, nhờ ơn Đức Chúa Trời anh chị em không còn là nô lệ nữa mà là con, nếu đã là con thì cũng là người thừa kế.

Ctd: Như vậy, anh chị em…thừa kế nhờ ơn Đức Chúa Trời

Phao-lô Quan Tâm Đến Người Ga-la-ti

8 Trước kia, khi chưa biết Đức Chúa Trời anh chị em đã làm nô lệ cho những vị mà tự bản chất không phải là thần. 9 Nhưng hiện nay, anh chị em đã biết Đức Chúa Trời, hay anh chị em đã được Đức Chúa Trời biết đến thì đúng hơn, sao còn quay trở lại với các thần hèn yếu, nghèo nàn kia, [†]

Ctd: các nguyên lý hèn yếu, nghèo nàn kia

anh chị em muốn làm nô lệ chúng một lần nữa sao? 10 Anh chị em còn giữ các ngày, tháng, mùa, năm ư? 11 Tôi lo sợ cho anh chị em, e rằng tôi đã lao lực luống công vô ích vì anh chị em.
Suy Gẫm

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-4. Đức Chúa Trời khiến chúng ta thoát khỏi ách của luật pháp với việc sai Con Một của Ngài là Đức Chúa Giê-su đến thế gian. Ngài mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ mà chúng ta được trở nên con cái của Ngài chỉ bởi đức tin. Qua việc đến của Đấng Cứu Chuộc, thời điểm cứu chuộc của chúng ta đã được hoàn thành (Mác 1:15). Hãy dành thời gian suy gẫm về tình yêu của Đức Chúa Trời, Đấng đã sắm sẵn sự cứu chuộc những con cái của Ngài trải qua thời kỳ lịch sử loài người. Hãy dâng lên Chúa bài ca ngợi khen.

 

Câu 5. Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta bằng giá của sự đổ huyết và ban cho chúng ta, những kẻ đã từng là nô lệ bởi luật pháp, được quyền trở nên coi cái Đức Chúa Trời. Bởi thế luật pháp không còn giám hộ chúng ta, những đứa con của Chúa nữa. Giờ đây chúng ta không còn bị đè nặng bởi tội lỗi và sự thịnh nộ, nhưng trở nên con cái trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bạn có thực hiện cách đúng đắn ân điển đã được ban cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-su?

 

Câu 6,7. Đức Chúa Trời sai Thánh Linh của Con Ngài ngự trong lòng chúng ta. Đức Thánh Linh đang hiện hữu trong những tấm lòng tin kính và giúp họ sống đời sống của một con cái Chúa. Chính vì vậy, bởi Đức Thánh Linh, chúng ta được tự do gọi “A-ba, Cha ơi!” mà không hề sợ hãi, và chúng ta có thể vui mừng trong ân điển vô hạn đến từ nơi Chúa.

 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 8-11. Những tín hữu Ga-la-ti thờ lạy hình tượng trước khi họ được biết Chúa. Nhưng thậm chí ngay cả sau khi đã biết Chúa, hay đã được Chúa biết đến, họ vẫn sa vào sự cám dỗ thờ lạy hình tượng và chủ nghĩa luật pháp của quá khứ. Còn tôi thì sao? Tôi có đang làm điều tương tự không?

 

Cầu nguyện

Xin giúp con thờ phượng Đức Chúa Trời bởi đức tin, không phải với địa vị của một nô lệ sợ hãi, mà với địa vị là con của Ngài.

Bình Luận:

You may also like