Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Điều Gì Đã Xảy Ra Với Niềm Vui Mừng Của Bạn

Ngày 20 – Điều Gì Đã Xảy Ra Với Niềm Vui Mừng Của Bạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 20                      ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI NIỀM VUI MỪNG CỦA BẠN

Ga-la-ti 4:12-20

12 Thưa anh chị em, tôi nài xin anh chị em, hãy trở nên giống như tôi vì tôi cũng như anh chị em. Anh chị em đã không làm hại gì tôi cả. 13 Anh chị em biết rằng qua sự đau yếu trong thân thể mà tôi đã truyền giảng Phúc Âm cho anh chị em lần đầu tiên. 14 Mặc dù tình trạng sức khỏe Nt: thân xác

của tôi là một thử thách cho anh chị em, anh chị em đã không khinh khi, không phỉ nhổ; trái lại anh chị em đã tiếp tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, như chính Chúa Cứu Thế Giê-su vậy. 15 Thế thì niềm vui ấy của anh chị em đâu rồi? Vì tôi làm chứng cho anh chị em rằng: Nếu có thể được thì anh chị em cũng móc mắt hiến cho tôi. 16 Vậy mà bây giờ tôi đã trở nên kẻ thù của anh chị em vì nói sự thật cho anh chị em sao?

17 Những người đó nhiệt thành đối với anh chị em không phải là có ý tốt, nhưng chỉ muốn ngăn cách anh chị em với chúng tôi để anh chị em nhiệt thành với họ. 18 Nhiệt thành là điều tốt, miễn là vì mục đích tốt, lúc nào cũng thế chứ không phải chỉ khi tôi có mặt với anh chị em. 19 Các con bé nhỏ của ta, vì các con mà ta lại chịu cơn đau chuyển bụng sinh một lần nữa cho đến khi Chúa Cứu Thế được thành hình trong các con. 20 Ta mong được có mặt với các con lúc này và thay đổi cách nói vì ta lấy làm bối rối về các con.
Suy Gẫm

 

* Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 12. Phao-lô nài xin các tín hữu Ga-la-ti hãy giống như mình. Ông cũng đã từng sống dưới ách nô lệ bởi luật pháp, nhưng ông đã trở thành một con người tự do sau khi được kinh nghiệm Phúc Âm. Chính vì thế, ông nài xin các tín hữu Ga-la-ti hãy tự do thoát khỏi Kinh Luật và thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tình yêu. Bạn ước mong được chia sẻ ân điển của Phúc Âm mà bạn đã kinh nghiệm được cho người nào? Hãy cầu nguyện cho người đó và nhanh chóng chia sẻ với họ về ân sủng Ngôi Lời.

 

Câu 12-15. Thân thể Phao-lô đang trong cơn nguy kịch đã ngăn trở hành trình truyền giáo Phúc Âm của ông. Nhưng những tín hữu Ga-la-ti đã không khinh khi, không phỉ nhổ ông. Trái lại, họ tiếp đón ông như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, như chính Chúa Cứu Thế Giê-su. Họ cũng yêu ông đến độ nếu có thể được, họ sẵn sàng móc mắt ra hiến tặng ông. Có khiếm khuyết nào của những vị lãnh đạo hội thánh chúng ta? Bạn có thể bao dung những yếu đuối của họ, tiếp nhận họ như một tặng phẩm ban cho từ nơi Chúa, và hoan nghênh họ không?

 

Câu 16-18. Phao-lô công bố Phúc Âm chân thật bằng sự nhiệt thành vì sự cứu chuộc của họ, cho dù họ không ưa thích bài giảng về lẽ thật của ông và coi ông như kẻ thù. Những giáo sư giả rất được người Ga-la-ti ủng hộ và họ làm việc hăng hái để được nổi tiếng. Sự nhiệt thành trong mục vụ của tôi là vì điều gì? Để thêm nhiều người đến và theo Đấng Christ hay để chinh phục và giữ những đồ đệ của riêng mình? Hãy nhiệt thành dâng vinh hiển lên Chúa Cứu Thế, và chỉ một mình Ngài mà thôi.

 

Cầu nguyện

Xin giúp cho có mối thông công tốt đẹp với những người lãnh đạo hội thánh đang dạy dỗ Lời Chúa. Xin giúp chúng con cùng trưởng thành trong Ngài.

Bình Luận:

You may also like