Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Đức Tin Đã Đến

Ngày 18 – Đức Tin Đã Đến

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 18                      ĐỨC TIN ĐÃ ĐẾN

Ga-la-ti 3:19-29

19 Thế thì Kinh Luật để làm gì? Kinh Luật đã được thêm vào vì sự vi phạm cho đến khi Đấng, tức là dòng dõi đã hứa, đến. Kinh Luật được ban bố bởi các thiên sứ và qua một người trung gian, 20 mà người trung gian thì không đại diện cho một bên mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời thì chỉ có một.
Kinh Luật Và Con

21 Như thế, Kinh Luật nghịch với các lời hứa của Đức Chúa Trời sao? Không bao giờ! Vì nếu Kinh Luật đã được ban bố có khả năng ban sự sống thì quả là sự công chính nhờ Kinh Luật mà ra. 22 Nhưng Kinh Thánh công bố: Tất cả mọi vật đều bị nhốt trong tội lỗi Nt: Kinh Thánh nhốt tất cả mọi vật trong tội lỗi

để nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su mà lời hứa được ban cho những kẻ tin.

23 Trước khi đức tin này đến, chúng ta bị Kinh Luật canh giữ cho đến khi đức tin được mạc khải. 24 Như vậy, Kinh Luật là người giám hộ Ctd: thầy giáo

dẫn chúng ta đến Chúa Cứu Thế để nhờ đức tin chúng ta được tuyên xưng công chính. 25 Nhưng khi đức tin ấy đã đến thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa.

26 Như vậy, tất cả các anh chị em đều là con Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 27 Vì anh chị em tất cả đều đã chịu phép báp-tem vào trong Ctd: phép báp tem trong sự hiệp nhất với Chúa Cứu Thế

Chúa Cứu Thế thì đã mặc lấy Chúa Cứu Thế. 28 Không còn phân biệt giữa người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng anh chị em tất cả đều là một trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 29 Nếu anh chị em thuộc về Chúa Cứu Thế thì anh chị em là dòng dõi Áp-ra-ham, tức là những người thừa kế theo lời hứa.
Suy Gẫm

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 19,21-24. Đức Chúa Trời qua thiên sứ ban cho Môi-se luật pháp và sau đó Môi-se nói lại cho dân sự. Chúa muốn dạy dỗ dân sự của Ngài về tương lai, phải sống như thế nào, phơi bày tội lỗi của họ để họ có thể nhìn biết và trông đợi Đấng Cứu Chuộc sẽ đến để cứu chuộc họ thoát khỏi tội lỗi. Cần phải hiểu rằng điều luật giúp chúng ta nhận biết tội lỗi, nhờ đó chúng ta có thể đến được với Chúa Cứu Thế.

 

Câu 20. Không giống như sự ban cho luật pháp, Đức Chúa Trời trực tiếp ban cho Áp-ra-ham lời hứa. Điều này mang ý nghĩa Ngài có thể ban cho chúng ta sự cứu chuộc bởi ân điển thần diệu của Ngài. Đừng bao giờ quên rằng sự cứu chuộc đến chỉ bởi một Đức Chúa Trời và một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và nhân loại, là Chúa Cứu Thế Giê-su (I Ti-mô-thê 2:5).

 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 24,25. Mục đích của Kinh Luật là dẫn chúng ta đến với Chúa Cứu Thế. Bởi vậy, nếu chúng ta thuộc Đấng Christ trong đức tin, thì không có lý do gì chúng ta lại bị buộc vào dưới ách của luật pháp nữa. Giờ đây mọi hành động thuộc linh của chúng ta phải là sự đáp ứng của đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng duy nhất đã cứu chuộc tôi mà thôi. Hãy tự kiểm tra lại mình, liệu tôi có đang sống dưới ân điển cứu chuộc của Ngài hay vẫn còn bị buộc dưới ách của luật pháp?

 

Câu 28,29. Tất cả chúng ta đều hiệp một trong Đấng Christ và là những người thừa kế theo lời hứa trong vương quốc Đức Chúa Trời. Hãy tôn trọng những Cơ Đốc nhân khác trong cộng đồng với niềm xác quyết này.

 

Cầu nguyện

Xin cho con hàng ngày sống một đời sống đáp ứng lại ân điển của Chúa, hơn là tuân theo luật pháp hay truyền thống.

Bình Luận:

You may also like