Ngày 15 – Chúng Ta Được Xưng Công Chính

654

 

Ngày 15                                  CHÚNG TA ĐƯỢC XƯNG CÔNG CHÍNH

Ga-la-ti 2:11-21

Phao-lô Trách Phê-rơ Tại An-ti-ốt

11 Nhưng khi Sê-pha đến thành An-ti-ốt, tôi đã công khai phản đối ông vì thật là đáng trách. 12 Bởi vì trước khi mấy người của Gia-cơ đến, ông vẫn ăn uống chung với người ngoại quốc. Nhưng khi họ đến thì ông rút lui và tách riêng ra vì sợ những người cắt bì. 13 Những người Do Thái khác cũng hành động đạo đức giả như Phê-rơ đến nỗi cả Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn hành động giả dối như thế.
14 Nhưng khi thấy họ không ngay thẳng theo chân lý của Phúc Âm tôi nói với Sê-pha ngay trước mặt mọi người: Nếu ông là người Do Thái mà sống như người ngoại quốc, không theo cách người Do Thái thì làm sao ông lại ép người ngoại quốc sống theo cách người Do Thái?

Người Do Thái Lẫn Người Ngoại Quốc Đều Được Cứu Bởi Đức Tin

15 Chúng ta sinh ra là người Do Thái, không phải dân ngoại quốc tội lỗi. 16 Chúng ta biết rằng con người được tuyên xưng công chính không phải vì các việc tuân giữ Kinh Luật, nhưng vì tin vào Chúa Cứu Thế Giê-su, ngay chính chúng ta cũng đã tin vào Chúa Cứu Thế Giê-su để được tuyên xưng công chính nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế, không phải nhờ các việc tuân giữ Kinh Luật, bởi vì không ai được tuyên xưng công chính nhờ các việc tuân giữ Kinh Luật.
17 Nhưng nếu đang khi tìm cách để được tuyên xưng công chính trong Chúa Cứu Thế chính chúng tôi lại bị coi là tội lỗi, như thế chẳng lẽ Chúa Cứu Thế là kẻ phục vụ tội lỗi sao? Không bao giờ! 18 Vì nếu tôi xây dựng lại những gì tôi đã phá hủy thì tôi chứng tỏ mình là kẻ phạm pháp. 19 Vì bởi Kinh Luật mà tôi đã chết đối với Kinh Luật để sống cho Đức Chúa Trời. 20 Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi. 21 Tôi không làm cho ân sủng của Đức Chúa Trời thành vô hiệu; vì nếu nhờ Kinh Luật mà được tuyên xưng công chính thì Chúa Cứu Thế chịu chết là vô ích.
Suy Gẫm

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 11-14. Phao-lô công khai chỉ trích Phê-rơ đã rút lui và tách riêng khỏi người ngoại quốc vì sợ những người Do Thái. Điều này không có nghĩa là ông muốn đề cao mình và hạ thấp uy tín của những sứ đồ khác bằng việc chỉ trích nhược điểm của họ. Phê-rơ là một người lãnh đạo hội thánh Giê-ru-sa-lem. Vì thế, cách cư xử của ông, dù cố tình hay vô tình, sẽ trở nên phổ biến trong cộng đồng. Phao-lô công khai chỉ trích Phê-rơ vì chân lý Phúc Âm đã bị làm cho sai lạc. Khi cần phản đối hoặc trách cứ người khác, chúng ta phải xem xét liệu điều đó có phải là vì chân lý Phúc Âm hay chỉ là hành động tự đề cao mình.

 

Câu 12,13. Nếu chúng ta sợ con người, điều đó sẽ trở thành một cạm bẫy. Phê-rơ tỏ thái độ sợ sệt và dẫn đến hành động đạo đức giả. Thậm chí cả Ba-na-ba, người đồng công với Phao-lô trong công tác truyền giảng Phúc Âm cho người ngoại, cũng bị lôi cuốn vào hành động giả dối đó. Tất cả chúng ta đều phạm phải nhiều lỗi lầm. Hãy nhớ rằng nếu không có mối thông công mật thiết, riêng tư với Đức Chúa Trời hàng ngày và không được Đức Thánh Linh dẫn dắt, thì chúng ta có thể sẽ mắc đi mắc lại những lỗi lầm đó.

 

Câu 15-18. Con người được tuyên xưng công chính chỉ bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế, chứ không phải bởi việc tuân giữ luật pháp. Vì thế, Phao-lô nhấn mạnh rằng việc ăn chung với những người ngoại quốc không hề là hành động ô uế đối với những người Do Thái giáo, theo như Kinh Luật. Không những thế, từ chối ăn chung với người ngoại chính là hành động chối bỏ đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Hãy kiểm tra liệu chúng ta có đang cố giữ gìn mối tương giao với Đức Chúa Trời bằng việc tuân giữ luật pháp hay không, cho dù chúng ta đã được tuyên xưng công chính bởi đức tin.

 

 

Cầu nguyện

Xin cho con sống dựa vào ân điển cứu chuộc của Chúa Cứu Thế, Đấng đã phó mình nơi thập tự giá để cứu chuộc chúng con.

Bình Luận: