Home Chuyên Đề Thông Điệp Mục Sư – Ngày Cầu Nguyện Cho Việt Nam

Thông Điệp Mục Sư – Ngày Cầu Nguyện Cho Việt Nam

by Loisusong.net
30 đọc

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Xin gửi lời chào thân ái tới Quý mục sư, con dân Chúa và tất cả bạn đọc.

Tôi muốn giới thiệu với Quý vị về Ngày Cầu nguyện cho Việt Nam. Chúng ta đã đặt ra những ngày đặc biệt như Ngày Phụ nữ Tin Lành, Ngày Kinh thánh, Ngày Truyền giảng, v.v… Không phải chỉ những ngày đó chúng ta mới trân trọng phụ nữ, mới đọc Kinh thánh, mới truyền giảng Tin Lành… nhưng chúng tạo ra điểm nhấn và nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của những điều trên. Từ trước đến nay, các hội thánh và con dân Chúa vẫn luôn bền lòng cầu nguyện cho Việt Nam theo lời Chúa dạy – cầu nguyện cho các bậc cầm quyền và cho mọi người. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần một ngày để NHẤN MẠNH, HUY ĐỘNG và NHẮC NHỞ tất cả mọi người về tấm lòng cầu nguyện cho đất nước. Vì lý do đó, một nhóm các mục sư lãnh đạo ảnh hưởng giữa vòng người Việt trong và ngoài nước đã kêu gọi dành ngày Chúa Nhật đầu tiên của tháng một hằng năm là NGÀY CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM. Năm mới sẽ có ân điển mới, sự thương xót mới từ nơi Thiên Chúa, là dịp cận kề Tết Cổ truyền, khi mọi người Việt Nam đều hướng về quê hương, nguồn cội, đồng thời là dịp khởi động những kế hoạch, dự án mới của đất nước. Bởi cớ đó, dành ngày đầu tiên trong dịp đặc biệt như vậy để cầu nguyện cho những bậc lãnh đạo, cho dân tộc và đất nước là một điều phù hợp, tuyệt vời và đáng được khuyến khích. Như vậy, trong năm 2020, Ngày Cầu nguyện cho Việt Nam là ngày chủ Nhật 05/01.

Giê-rê-mi 29:7 chép rằng: “Hãy tìm cầu sự bình an thịnh vượng cho thành phố, nơi Ta đày các ngươi đến. Hãy vì thành ấy cầu khẩn CHÚA, vì sự bình an thịnh vượng của các ngươi tùy thuộc vào sự bình an thịnh vượng của thành ấy”. Chúa dạy con dân Ngài phải tìm cầu sự thạnh vượng cho những đất nước mà họ bị lưu đày đến hay những đất nước bắt họ làm phu tù. Vậy nếu nơi cư trú của con dân Chúa là quê hương, đất nước của họ – họ sẽ càng phải yêu mến và khẩn cầu sự bình an thịnh vượng từ nơi Chúa. Đây chính là thái độ mà Đức Chúa Trời muốn con dân Chúa người Việt dành cho dân tộc và đất nước của mình. Hãy trân trọng, yêu mến đất nước và dân tộc Việt Nam. Hãy cảm ơn Chúa cho ta là người Việt và được sinh ra trong thời khắc này. Chúng ta giống như thầy tế lễ của Đức Chúa Trời cho Việt Nam: hãy cầu thay, đứng giữa Chúa và dân tộc để TÌM CẦU SỰ THẠNH VƯỢNG CHO DÂN TỘC.

Trong ngày cầu nguyện, TRƯỚC HẾT hay ƯU TIÊN QUAN TRỌNG là cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo đất nước (cả địa phương và trung ương) theo lời Kinh thánh dạy, vì họ là CHÌA KHOÁ đến với dân tộc và đất nước này. Họ chịu nhiều áp lực, nên rất cần sức lực, khôn ngoan và sự giúp đỡ từ nơi Chúa – cho nên cầu nguyện cho họ, trong ý nghĩa nào đó, cũng là cầu nguyện cho chính mình. Kinh thánh dạy rằng các bậc cầm quyền đều do Đức Chúa Trời lập nên, vậy hãy tôn trọng và cầu thay cho họ. Đức Chúa Trời nắm giữ lòng các vua, Ngài có thể nghiêng lệch về bên nào tùy ý Ngài.

Vậy rất mong Quý mục sư và con dân Chúa dành thời gian đặc biệt cầu nguyện cho đất nước vào ngày 5/1/2020 (Ngày Cầu nguyện cho Việt Nam năm 2020). Tôi chắc rằng tín đồ nào, Hội thánh nào cầu khẩn cho sự bình an thịnh vượng của đất nước, họ không chỉ làm vừa lòng Chúa, làm trọn vai trò thầy tế lễ của mình mà sẽ được phước, vì sự “bình an thịnh vượng của chúng ta tùy thuộc vào sự bình an thịnh vượng của xứ sở”.

Chúc Quý mục sư, tôi con Chúa và tất cả bạn đọc một năm mới an yên và ngập tràn phước hạnh. Đặc biệt, hãy nhớ đến Việt Nam trong lời cầu nguyện của Quý vị!

Nguồn: Loisusong.net

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like