Ngày 9 – Tiếp Tục Kiên Trì Trong Những Điều Đã Học Và Tin Quyết

391

 

Ngày 9                        TIẾP TỤC KIÊN TRÌ TRONG NHỮNG ĐIỀU ĐÃ HỌC VÀ TIN QUYẾT

2 Ti-mô-thê  3:10-17

Lời Dặn Dò Cuối Cùng

10 Riêng phần con, con đã theo sát ta, và con biết lời dạy dỗ, nếp sống, chí hướng của ta; con đã thấy đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương và sự chịu đựng của ta; 11 con biết những cảnh bắt bớ và những nỗi khổ đau ta đã gặp, như những chuyện đã xảy ra cho ta tại thành An-ti-ốt, I-cô-ni, và Lít-tra. Ta đã chịu đựng những cảnh bắt bớ dường ấy, nhưng Chúa đã giải thoát ta khỏi tất cả.
12 Thật vậy, tất cả những ai muốn sống cuộc đời tin kính trong Chúa Cứu Thế Giê-su đều phải chịu bắt bớ. 13 Còn những kẻ gian ác, bịp bợm sẽ ngày càng tệ hại hơn, lường gạt người ta rồi bị lường gạt lại. 14 Về phần con, hãy tiếp tục kiên trì trong những điều con đã học và tin quyết, vì biết con đã học với ai. 15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 16 Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính, 17 hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành.
Suy Gẫm

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 10-13 Chúa giải cứu những người làm công cho Phúc Âm khỏi mọi sự bắt bớ khó khăn. Sự thật thì khó khăn luôn bám theo những ai sống một đời sống tin kính trong Đấng Christ và truyền giảng Phúc Âm. Phao-lô bị ném đá và bị kéo ra khỏi thành khi rao giảng Tin lành (Công vụ 14:8-22). Nhưng đồng thời, Đức Chúa Trời cũng bảo vệ và gìn giữ những người được kêu gọi để rao giảng Phúc Âm. Khi bạn muốn cố gắng sống bởi đức tin, đừng nản chí hoặc lùi bước khi gặp khó khăn. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời cứu giúp bạn và đừng sợ bị bắt bớ vì cớ Tin lành ngày hôm nay.

Câu 15-17 Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự khôn ngoan để được cứu rỗi thông qua Kinh Thánh. Chúa thần cảm những con người của Ngài để viết ra Kinh Thánh và rao truyền tin mừng cữu rỗi. Và qua Kinh Thánh, Ngài dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai quấy, sửa chữa lỗi lầm và đào luyện con người sống công chính. Hơn nữa, Ngài khiến chúng ta trở nên những con người của Đức Chúa Trời, có khả năng làm mọi việc tốt lành. Khi bạn suy gẫm Kinh Thánh hàng ngày, bạn nhận được những sự tốt lành từ Chúa không? Hãy tập trung nhiều hơn vào Lời của Chúa – Đấng ban sự khôn ngoan để giải quyết những vấn đề thường nhật của tôi, cũng như ban cho tôi sự cứu chuộc.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 15 Ti-mô-thê biết Kinh Thánh từ khi còn thơ ấu. Kể từ khi tiếp nhận Chúa Giê-su, bạn nghiên cứu sâu thế nào để biết Kinh Thánh? Chúng ta có dùng Kinh Thánh để giáo dục con cái mình không?

Cầu nguyện:

Xin giúp con tiếp tục trong những điều đã học và tin quyết từ Kinh Thánh, để chiến thắng cám dỗ của giáo lý sai lạc cũng như những phong tục ác của thế gian.

 

Bình Luận: