Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Hãy Giảng Lời Chúa

Ngày 10 – Hãy Giảng Lời Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 10 HÃY GIẢNG LỜI CHÚA

2 Ti-mô-thê  4:1-8

1 Trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, khi Ngài trở lại làm vua tể trị vũ trụ, 2 ta long trọng truyền bảo con: Hãy kiên trì rao giảng lời Chúa, dù gặp thời hay không, khi thì nài khuyên thuyết phục, khi thì khiển trách, khích lệ; hãy dạy dỗ với tất cả lòng nhịn nhục và quảng đại. 3 Vì sẽ đến thời kỳ người ta không chịu nhận giáo lý chân chính, nhưng chiều theo dục vọng mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để dạy những điều êm tai. 4 Họ ngoảnh tai đi không chịu nghe chân lý nhưng lại hướng về chuyện hoang đường. 5 Nhưng phần con, hãy luôn luôn sáng suốt, bình tĩnh, chịu đựng gian khổ, làm trọn công việc của một người truyền giảng Phúc Âm và chu toàn nhiệm vụ trong thiên chức mình.

6 Về phần ta, mạng sống ta đang bị đổ ra làm tế lễ, giờ qua đời của ta gần rồi. 7 Ta đã chiến đấu anh dũng trong trận mạc, đã hoàn tất cuộc chạy đua và giữ vững đức tin. 8 Hiện nay, ta đang đợi mão hoa chiến thắng dành cho người công chính mà Chúa là vị Thẩm Phán công minh sẽ trao cho ta trong ngày phán xét cuối cùng; chẳng những cho ta thôi đâu, nhưng cũng cho mọi người yêu mến và trông đợi sự quang lâm của Ngài.
preach3
Hãy kiên trì rao giảng lời Chúa, dù gặp thời hay không,
khi thì nài khuyên thuyết phục, khi thì khiển trách, khích lệ (c. 2)
Suy Gẫm

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1 Đức Chúa Trời sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết thông qua Chúa Giê-su Christ (Công vụ 10:42; 1 Phi 4:5). Những ai biết thể nào tất cả mọi người trong thế gian sẽ bị phán xét trước ngôi Chúa, và cả lịch sử nhân loại sẽ chung kết ra sao sẽ tỉnh thức và xét lại đời sống hàng ngày của mình.

Câu 8 Đức Chúa Trời là Đấng Phán Xét công bình. Sự phán xét của Đức Chúa Trời khiến đường kẻ ác bị diệt vong, nhưng tiếp nhận đường công nghĩa (Thi 1:6). Đức Chúa Trời không bao giờ quên những nỗ lực và tận hiến của những con người thuộc về Ngài. Ngài ban mão triều công chính, biểu tượng của chiến thắng và vinh quang, cho tất cả mọi người tin – là những người trông đợi sự trở lại của Ngài và anh dũng tranh chiến chống lại sự ác trong thế gian. Tôi đang phải vật lộn với điều gì ngày hôm nay vì cớ đức tin nơi Đức Chúa Trời? Hãy chiến đấu một trận chiến tốt lành, với mão triều công nghĩa phía trước, mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho tôi khi Ngài chờ tôi chiến thắng khải hoàn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 2,5 Chỉ có Lời Chúa khiến chúng ta khôn ngoan để được cứu rỗi, chúng ta phải tiếp tục sứ mạng giảng dạy Lời lẽ thật dù thuận thời hay nghịch thời. Vì sứ mạng này, chúng ta cần sự dạy dỗ kiên trì và cao thượng.

Câu 3,4 Trong những ngày cuối cùng, người ta sẽ không thiết tha với việc nghiên cứu Kinh Thánh qua lời dạy dỗ giáo lý chân chính, nhưng muốn nghe những giáo sư chỉ dạy điều êm tai và làm hài lòng dục vọng cá nhân mình. Tránh việc nghiên cứu Kinh Thánh chỉ thêm lên những guồng quay không dứt trong những tham muốn riêng của bạn mà không hề giúp nỗ lực sửa sai những tội lỗi chống nghịch tiêu chuẩn Thánh Kinh.

Cầu nguyện:

Nguyện xin Chúa giúp con hành động như một con người của Chúa, trông mong đến ngày Chúa quang lâm.

Bình Luận:

You may also like