Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Sự Báo Thù Của Đức Chúa Trời

Ngày 24 – Sự Báo Thù Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 24 SỰ BÁO THÙ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Giê-rê-mi 50:17-32

17 Dân Y-sơ-ra-ên là đàn cừu tản lạc, Bị sư tử rượt đuổi; Trước kia, vua A-si-ri ăn nuốt chúng, Sau này, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, gặm xương chúng. 18 Vì thế, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Này, Ta sẽ trừng phạt vua Ba-by-lôn và đất nước nó, Như Ta đã trừng phạt vua A-si-ri. 19 Nhưng Ta sẽ đem dân Y-sơ-ra-ên trở về đồng cỏ chúng, Chúng sẽ ăn cỏ trên núi Cạt-mên và đồi Ba-san, Chúng sẽ ăn thỏa thuê Trên núi Ép-ra-im và Ga-la-át.” 20 CHÚA phán: “Trong những ngày ấy, đến lúc ấy,
Không ai tìm được Tội ác của Y-sơ-ra-ên, Cũng chẳng ai kiếm được
Lỗi của Giu-đa, Vì Ta sẽ tha thứ những người Ta cho phép sống.” 21 CHÚA phán: “Hãy tiến lên đánh phá đất nước Mê-ra-tha-im Và những người sống ở Phê-cốt! Hãy tàn sát, hãy tận diệt chúng, Hãy thi hành mọi điều Ta phán dạy. 22 rong nước vang rền tiếng giặc giã,
Tàn phá khốc liệt khắp mọi nơi. 23 Ôi, cây búa của toàn thế giới
Bị chặt gẫy và đập nát tan tành! Ôi, Ba-by-lôn nằm giữa các nước,
Hoang vu rùng rợn! 24 Hỡi Ba-by-lôn, Ta đã gài bẫy ngươi, Và ngươi bị sập bẫy mà không biết; Ngươi đã bị lùng bắt Vì ngươi thách thức CHÚA. 25 CHÚA đã mở toang kho vũ khí, Ném ra ngoài các khí giới phẫn nộ; Vì CHÚA Vạn Quân có việc phải làm Trong đất nước Canh-đê. 26 Hãy tiến vào đất nó từ mọi phía, Hãy mở toang các vựa lúa, Hãy chất thành đống như đống lúa, Hãy diệt sạch, Đừng chừa sót một ai! 27 Hãy giết tất cả những con bò đực, Hãy đưa chúng xuống lò sát sinh! Khốn thay cho chúng, Vì ngày đoán phạt chúng đã đến! 28 Nghe này, dân tị nạn trốn khỏi Ba-by-lôn, Đến Si-ôn thuật lại Về sự báo trả của CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta; Ngài báo thù cho đền thờ của Ngài, 29 Hãy triệu tập tất cả những người bắn cung Đánh lại Ba-by-lôn! Hãy đóng quân bao vây thành,
Đừng cho ai chạy thoát! Hãy báo trả nó tùy theo việc nó làm, Hãy xử với nó y như nó đã xử, Vì nó xấc xược với CHÚA, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.” 30 CHÚA phán: “Vì thế, những kẻ trai trẻ của nó sẽ ngã xuống ngoài đường phố, Và tất cả những lính chiến của nó bị giết chết trong ngày ấy.” 31 CHÚA Vạn Quân phán: “Này, Ta chống nghịch ngươi, hỡi kẻ xấc xược! Vì ngày của ngươi đã đến, Giờ Ta32 Kẻ xấc xược sẽ vấp ngã, Không ai đỡ nó dậy. Ta sẽ nhen lửa đốt các thành nó, Và lửa sẽ thiêu nuốt mọi vật xung quanh.”
llighning
Quyền năng siêu việt của Đức Chúa Trời

SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 17,18: Dân Y-sơ-ra-ên bị hai nước bắt giữ. Lúc này, Đức Chúa Trời trừng phạt kẻ thù của dân sự Ngài. Mặc dù, Ngài đã sử dụng họ để trừng phạt dân sự của Ngài nhưng Ngài không bỏ qua tội lỗi của họ.

Câu 19: Đức Chúa Trời đem dân sự Ngài trở lại và để họ được thoả mãn trong tâm linh và thể xác. Đây là mục đích cuối cùng của Ngài dành cho dân sự.

Câu 20: Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho dân của Ngài và mọi tội lỗi của họ. Ngài phục hồi lại hoàn toàn mối quan hệ của họ với Ngài. Nếu chúng ta thành thật ăn năn thì Chúa sẽ tha thứ hoàn toàn tội lỗi của chúng ta. Ngài là Đấng giàu ân điển thật sự. Vì cớ như vậy, Đấng Christ là Con của Đức Chúa Trời đã chịu chết cho chúng ta ở trên thập tự giá. Hãy suy ngẫm lại về ân điển của Ngài.

Câu 25-28: Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt Ba-by-lôn cách kinh khủng báo thù kẻ đã huỷ phá đền thờ. Ba-by-lôn đã phá huỷ đền thờ của Chúa một cách tàn bạo và họ đã làm nhục danh của Ngài và không thể nào tả được hành vi của họ. Họ không thể nào yên ổn bởi họ đã làm nhục danh của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 23: Ba-by-lôn từng là nước lớn, sẽ trở ra thành nơi hoang tàn. Quyền lực được lập bởi loài người là hữu hạn và tạm thời. Vậy nên, đừng nhờ cậy loài người.

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con biết hạ mình trước Ngài, là Đấng hạ bệ kẻ kiêu ngạo.

Bình Luận:

You may also like