Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Lời Tiên Tri Về Ba-by-lôn

Ngày 23 – Lời Tiên Tri Về Ba-by-lôn

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 23 LỜI TIÊN TRI VỀ BA-BY-LÔN

Giê-rê-mi 50:1-16

Lời Chúa Phán Về Ba-by-lôn Lần Đầu Tiên

1 Đây là lời CHÚA phán qua tiên tri Giê-rê-mi về Ba-by-lôn, đất nước người Canh-đê. 2 “Hãy rao ra giữa các nước, hãy thông báo, Hãy giương cờ và thông báo, Đừng che giấu gì cả, hãy nói lên: ‘Ba-by-lôn sẽ bị xâm chiếm, Thần Bên xấu hổ, Thần Mê-rô-đác khiếp đảm, Các tượng đúc xấu hổ, Các thần tượng khiếp đảm.’ 3 Vì một dân từ phương bắc tấn công đánh nó, Làm cho đất nước nó tiêu điều hoang vắng, Đến nỗi không một ai sống tại đó nữa, Cả người và thú đều trốn chạy, mất biệt.” 4 CHÚA phán: “Trong những ngày ấy, vào lúc ấy, Dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa sẽ cùng nhau đến, Chúng vừa đi vừa khóc lóc, Tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời mình. 5 Chúng sẽ hỏi đường về Si-ôn, Chúng sẽ quay mặt về hướng ấy: ‘Hãy đến, chúng ta hãy kết hiệp với CHÚA, Với một giao ước đời đời Không hề quên lãng.’ 6 Dân Ta là đàn cừu đang chết mất; Bọn chăn dẫn chúng đi lạc, Rẽ loanh quanh trên núi; Chúng lang thang từ núi đến đồi, Quên mất ràn của mình. 7 Ai gặp chúng cũng ăn nuốt chúng; Kẻ thù chúng còn bảo: ‘Chúng tôi sẽ không bị buộc tội, Vì chúng đã phạm tội với CHÚA, chính Ngài là đồng cỏ chân chính, Và nguồn hy vọng của tổ phụ chúng; Ngài là CHÚA.’ 8 Hãy trốn khỏi Ba-by-lôn, Hãy ra khỏi đất nước người Canh-đê, Hãy trở nên như dê đực dẫn đầu bầy dê cừu. 9 Này, Ta sẽ dấy lên một liên hiệp các nước lớn từ phương bắc; Chúng sẽ tiến đánh Ba-by-lôn, Chúng sẽ dàn binh, Đánh chiếm thành; Mũi tên chúng là mũi tên của chiến sĩ gieo tang tóc, Không trở về tay không.” 10 CHÚA phán: Đất nước Canh-đê sẽ bị cướp phá, Tất cả những người cướp phá nó sẽ no nê. 11 Hỡi những kẻ cướp bóc tài sản của Ta, Dù các ngươi vui mừng hí hửng, Dù các ngươi nhảy nhót như bò cái tơ đạp lúa, Và hí lên như ngựa giống, 12 Mẹ các ngươi sẽ xấu hổ vô cùng, Người sinh đẻ các ngươi sẽ mang tủi nhục, Vì này, đất nước các ngươi sẽ trở nên hèn yếu nhất, Một sa mạc, khô hạn và hoang vu. 13 Vì cơn phẫn nộ của CHÚA, Toàn cõi đất nước sẽ hoang vu, không người ở; Ai đi ngang qua Ba-by-lôn cũng kinh hoàng xuýt xoa Vì tất cả đều hoàn toàn đổ nát. 14 Hỡi tất cả những chiến sĩ bắn cung, Hãy dàn quân bao vây Ba-by-lôn! Hãy bắn vào thành, đừng tiếc mũi tên nào, Vì nó phạm tội chống nghịch CHÚA! 15 Hãy reo hò tứ phía!
Nó giơ tay đầu hàng; Các tháp canh sụp đổ, Các tường thành bị phá sập. Đây là sự báo trả của CHÚA. Hãy báo trả nó!
Hãy xử với nó y như nó đã xử! 16 Người gieo giống và người cầm lưỡi liềm vào mùa gặt, Hãy rời khỏi Ba-by-lôn! Vì lưỡi gươm ức hiếp, Ai nấy hãy quay về với dân tộc mình, Hãy trốn về quê hương mình!


SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1,2: Đức Chúa Trời trừng phạt một đế quốc lớn là Ba-by-lôn. Mặc dù nước này mạnh và đầy quyền lực nhưng cũng không thể tránh khỏi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Sự trừng phạt giáng trên Ba-by-lôn bắt đầu từ các thần tượng của họ. “Bên” và “Mê-rô-đác” là hai danh xưng khác nhau của vị thần chính ở Ba-by-lôn. Mặc dù dân của Chúa bị sống lưu vong đến xứ có các thần của Ba-by-lôn cai trị, thì các thần tượng đó cũng không mạnh hơn được Đức Chúa Trời.

Câu 3,9,10: Một nước ở phía Bắc sẽ tiêu diệt Ba-by-lôn. Không một quyền lực nào có quyền năng mãi mãi và tuyệt đối. Quyền năng tối thượng đó thuộc về Đức Chúa Trời.

Câu 4,5: Đức Chúa Trời trừng phạt Ba-by-lôn để giải phóng dân sự của Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên phía Bắc bị quân A-si-ri tiêu diệt và dân Giu-đa ở phía Nam thì bị Ba-by-lôn tiêu diệt nhưng cả hai đều sẽ được khôi phục. Họ sẽ kêu khóc và tìm cầu Đức Chúa Trời, và họ sẽ có một giao ước đời đời và không thể quên với Đức Chúa Trời. Sự ăn năn thật là quay trở lại với Chúa và để có một mối quan hệ được làm tươi mới lại với Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 6,7: Dân Y-sơ-ra-ên là chiên bị lạc mất. Những kẻ chăn chiên đã dẫn dắt họ đi sai đường. Nếu những người lãnh đạo không thực hiện đúng trách nhiệm của họ thì dân sự sẽ sa vào tội lỗi. Và hậu quả là dân sự rời bỏ Đức Chúa Trời và làm mồi cho kẻ ác.

Cầu nguyện: Ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự vĩ đại và quyền năng tối thượng của Ngài cai trị các nước.

Bình Luận:

You may also like