Home Dưỡng Linh Chuẩn Bị Tấm Lòng Gặp Hài Nhi Giê-xu – Phần 12: Được Lắng Nghe

Chuẩn Bị Tấm Lòng Gặp Hài Nhi Giê-xu – Phần 12: Được Lắng Nghe

by Sưu Tầm
30 đọc

Đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. – Lu-ca 1:13

      Khi George Mueller khởi sự cầu nguyện cho năm người bạn của mình sớm mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu. Vài tháng sau một người trở về cùng Chúa. 10 năm sau hai người nữa. Phải mất thêm 25 năm, người thứ tư được cứu. Mueller tin Chúa lắng nghe, suốt 52 năm ông kiên trì cầu nguyện cho người bạn thứ năm. Chúa đáp lời khi quan tài của Mueller vừa hạ xuống huyệt, người cuối cùng quỳ gối mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu.

      Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét thuộc dòng dõi A-rôn, là thầy Tế Lễ ban thứ A-bi-a. Họ yêu kính Chúa, trung tín phụng sự Chúa và thành tâm cầu nguyện. Đang lúc xông hương, một thiên sứ hiện đến và báo cho Xa-cha-ri biết lời cầu nguyện của ông được Chúa nhậm. Tên Xa-cha-ri có nghĩa “Chúa Nhớ Đến.” Chúa nhớ lời hứa ban Đấng Mê-si và vợ ông sẽ sinh một con trai, Giăng Báp-tít (Lu-ca 1:5-25). Tiên tri Mi-chê nói: “Đức Chúa Trời sẽ nghe tiếng tôi” (Mi-chê 7:7).

      Giữa những giông tố trong cuộc đời, khi hoàn cảnh lấn át, khiến chúng ta ngã lòng, bỏ cuộc và buông xuôi. Trong những lúc như vậy, hãy tin chắc rằng Chúa nhớ đến, Chúa quan tâm và Chúa nghe mọi lời cầu nguyện của chúng ta. Xa-cha-ri cho chúng ta bài học: Tin Cậy vào Chúa. Cầu Nguyện với Chúa. Trông Đợi nơi Chúa. Khi cầu nguyện, Chúa lắng nghe và biết thấu tấm lòng chúng ta. Vì “Chúa thật có nghe, Chúa lắng nghe tiếng cầu nguyện tôi” (Thi Thiên 66:19).

Chúa ôi, xin thêm sức cho con bền lòng thành tâm cầu nguyện. A-men.

Trần Quang Vinh

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like