Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Đức Chúa Trời An Ủi Ba-rúc

Ngày 12 – Đức Chúa Trời An Ủi Ba-rúc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 12          ĐỨC CHÚA TRỜI AN ỦI BA-RÚC

Giê-rê-mi 45:1-5

Chúa Hứa Giải Cứu Ba-rúc

1 Sau khi Ba-rúc, con Nê-ri-gia, chép vào cuộn sách những lời tiên tri Giê-rê-mi đọc cho ông vào năm thứ tư triều Giê-hô-gia-kim, con Giô-si-a, vua Giu-đa, Giê-rê-mi nói với Ba-rúc: 2 “CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán với Ba-rúc như vầy: 3 Con than trách: ‘Khốn khổ cho tôi! CHÚA lại chồng chất phiền muộn vào nỗi đau buồn của tôi. Tôi mệt mỏi vì rên rỉ, tôi không nghỉ yên.’

4 Con hãy nói với Ba-rúc: ‘CHÚA phán như vầy: Ta phá đổ những gì Ta xây, Ta bứng gốc những gì Ta trồng. Ta sẽ làm như vậy trên khắp cả đất nước. 5 Thế mà con lại tìm kiếm danh vọng cho mình sao?’ CHÚA phán: ‘Đừng tìm kiếm nữa. Này, Ta sẽ giáng họa xuống mọi người, nhưng Ta sẽ cho con được thoát thân bất cứ nơi nào con đi.’ ”

SUY GẪM

* Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 2,3 Đức Chúa Trời lắng nghe và biết mọi nỗi đau khổ và những tiếng than khóc của chúng ta. Khi Ba-rúc viết lại những lời của Giê-rê-mi, ông nhận ra định mệnh không thể tránh khỏi của Giu-đa và tương lai không chắc chắn của mình. Ông mệt mỏi cả về tâm linh lẫn tâm hồn. Điều đó không chỉ bởi vì ông cảm thấy sự sống bị đe dọa. Dù chúng ta không thể biết nhưng Đức Chúa Trời biết nỗi đau của ông một cách chính xác. Bạn có mối quan tâm thuộc linh hay nỗi đau nào khi hiểu ra lời Chúa (2 Cor 7:8-11)? Bạn có lo lắng về tương lai? Đức Chúa Trời biết rõ. Tại sao lại không chia sẻ những nỗi đau với Đức Chúa Trời?

Câu 4 Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao tuyệt đối, đôi khi phá đổ điều Ngài xây, bứng gốc thứ Ngài trồng. Điều này nói về tương lai của một dân tộc. Đức Chúa Trời đã từng kế hoạch Y-sơ-ra-ên là một cây nho được chọn lựa để trở thành một gốc ghép vững chãi, đáng tin cậy, song họ tự đổi ra cây nho dại, nhơ bẩn, hôi tanh (2:21). Nên Ngài sẽ nhổ họ. Ngài sẽ hạ bệ tư tưởng kiêu ngạo của Giu-đa rằng đền thờ Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem sẽ đứng vững đời đời. Ngài sẽ hành động trong mọi vấn đề tùy theo ý Ngài, từ Giu-đa đến Ai-cập, và đến tận cùng thế giới. Đó là lý do tại sao họ có thể mong đợi ngày được giải cứu khỏi tay người Ba-by-lôn. Bạn có bị bứng gốc hay bị hạ đổ không? Hãy giũ bỏ tro tàn và vùng lên.

Câu 5 Đức Chúa Trời phán cùng Ba-rúc hãy ngừng tìm kiếm “việc lớn” (danh vọng – BDM) ông đang hoạch định. Ý định và cụ thể về “việc lớn” dù chưa rõ ràng, nhưng có thể ông đang kế hoạch tìm cách thoát khỏi tai họa. Dù không thể tránh khỏi, Đức Chúa Trời hứa sẽ giữ gìn mạng sống ông trong mọi nơi ông đi. Dù hành động với ý định tốt nhưng vẫn không ích lợi cho vương quốc của Chúa nếu hành động đó nghịch với ý muốn Đức Chúa Trời. Liệu tôi đang có “việc lớn” nào phải ngừng lại ngay hôm nay không?

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con không bỏ công việc Chúa chỉ vì những nỗi đau buồn cá nhân.

Bình Luận:

You may also like