Home Dưỡng Linh Lịch Cầu Nguyện Tháng 12/2019: Sự Cứu Rỗi

Lịch Cầu Nguyện Tháng 12/2019: Sự Cứu Rỗi

by TWK Korea
30 đọc

Lịch cầu nguyện này được dịch sang hơn 100 ngôn ngữ và được phát hành hàng tháng cho hơn 65.000 người cùng cầu nguyện.

Dành thời gian để nhớ lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta rồi ngợi khen, cảm ơn Chúa là một điều rất tốt và cần thiết cho đời sống của chúng ta. Giờ này, bạn muốn ca ngợi Chúa vì điều gì?

Có những điều nào Chúa đã làm mà khi nhớ lại khiến bạn vui và biết ơn Ngài về sự chăm sóc và chu cấp của Ngài trên đời sống bạn? Tháng này chúng ta hãy cùng nhau ca ngợi Đức Chúa Trời về những điều Chúa đã và đang làm trong cộng đồng Phụ Nữ và Hy Vọng TWR của chúng ta.

Các vấn đề cảm tạ và cầu nguyện trong tháng:

1/ Kính lạy Chúa, xin Cha thăm viếng các thân hữu ở In- đô-nê-xi-a và Ja-va – để khi nghe Chương trình Phụ Nữ và Hy Vọng của TWR, họ không những khao khát lắng nghe những chủ đề về sức khỏe mà còn hiểu được những bài học thuộc linh – là phần chia sẻ về tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho họ.

2/ Cám ơn Chúa, vì Ngài đã ban phước cho nhóm cầu nguyện mới bằng tiếng Séc-bi-a. Cầu nguyện để nhóm này sớm có cơ hội phát thanh các chương trình Phụ Nữ và Hy Vọng của TWR. Qua đó, những tấm lòng của phụ nữ sẽ được tươi mới giống như nhũng cơn mưa tưới trên những mảnh đất khô cằn.

3/ Lạy Cha Thiên Thượng, xin Cha chữa lành và an ủi những phụ nữ An-ba-ni trong nạn buôn người, là những người đã nhận các chương trình Kho báu Ẩn giấu và máy phát thanh bằng năng lượng mặt trời. Xin cầu nguyện cho những người phụ nữ nầy khát khao nhận biết Chúa và tìm thấy tình yêu của Ngài.

4/ Ôi Chúa! Chúng con cầu xin Ngài hãy kêu gọi và thôi thúc những người phụ nữ trẻ tham gia vào mục vụ Chương trình Phụ Nữ và Hy Vọng của TWR ở Phần-lan. Chúng con cảm tạ và ngợi khen Ngài vì đã có hàng trăm tín hữu đã dâng hiến cho mục vụ này.

5/ Chúng con cầu nguyện rằng: “Con sẽ không hổ thẹn về tin lành, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin.” (Rô-ma 1: 16) Xin Chúa giúp chúng con vừa nói về Tin Lành và sống theo sứ điệp của Tin Lành mà chúng con đã rao truyền.

6/ Lạy Chúa, xin hãy hành động trong mỗi tấm lòng của các Cơ đốc nhân ở U-krai-na, để họ khát khao và nhiệt thành ra đi rao giảng sứ điệp Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu Christ trong cộng đồng của họ.

7/ Lạy Chúa yêu dấu, chúng con cầu xin Ngài khích lệ những phụ nữ ở Séc-bi-a tiếp tục đặt hi vọng vào Chúa dù hoàn cảnh sống khó khăn. Cầu nguyện để họ luôn tập chú vào phước hạnh của sự Cứu Rỗi và những giá trị đời đời trong nước Ngài.

8/ Chúng con cầu nguyện cho phụ nữ ở Châu Phi thờ phượng và hầu việc chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Lạy Chúa, chúng con cũng cầu nguyện để những phụ nữ nầy làm gương và dạy dỗ con cái họ thờ phượng và tận hiến cho Đức Chúa Trời. “Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác”. (Xuất 20: 3).

9/ Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho tấm lòng của người dân ở Pháp biết trông đợi Ngài như là câu trả lời cuối cùng cho các nan đề của họ hơn là chú ý về các quyết định của chính phủ trong đời sống xã hội, hoặc lo lắng về mùa màng bị thất thoát do thời tiết và hạn hán.

10/ Chúng con cầu nguyện cho phụ nữ Na-uy, biết nhận thức và quay lưng với những cạm bẫy của sự giàu có và những điều đã làm cho cuộc sống của họ trở nên căng thẳng. Cầu nguyện để họ nhận thức rằng sự tìm kiếm Chúa là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Cầu xin Chúa nắm giữ tấm lòng của những Cơ đốc nhân yếu đuối và giúp họ trở lại mối quan hệ phải lẽ với Ngài.

11/ Lạy Chúa, có rất nhiều phụ nữ ở làng Tamil tin vào phù thủy, ma thuật và những tín ngưỡng mê tín. Cầu xin Cha giải cứu họ thoát khỏi sự đui mù về thuộc linh, mở mắt lòng của họ để họ nhận biết sự Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu Christ.

12/ Lạy Chúa, cầu xin Chúa thăm viếng để nhiều tín hữu tham gia vào nhóm cầu nguyện của Chương trình Phụ Nữ và Hy Vọng TWR tại Đức. Từ đó, họ sẽ kết ước trong sự cầu nguyện và giúp đỡ những người nước ngoài đang sinh sống tại đây.

13/ Cầu nguyện cho tất cả mọi người nhận biết rằng: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2: 8)

14/ Lạy Chúa, cầu xin Ngài tạo nên tình bạn thật và chân thành giữa những người Hàn quốc và những người tị nạn Bắc Triều Tiên, khiến cả hai như là con cái yêu dấu của Ngài. Từ đó, Cơ Đốc Nhân Hàn Quốc chia sẻ tình yêu của Chúa Giê-xu cho những người tị nạn nầy, đồng thời cũng đáp ứng những nhu cầu hằng ngày của họ.

15/ Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho tất cả nhũng người phụ nữ mà chúng con gặp trong cuộc sống đều nhận biết về sự Cứu Rỗi. Xin Chúa hãy tạo nên trong họ một đức tin thuần khiết trước khi chúng con đem họ đến sự cầu thay không dứt của Ngài.

16/ Lạy Chúa, xin thúc giục nhiều Cơ Đốc Nhân biết dâng cuộc đời của họ cho Chúa Giê-xu Christ. Vì khi vui lòng tận hiến phục vụ Ngài, chắc chắn họ sẽ được trở nên mới. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rin-tô 5: 17)

17/ Cầu xin Cha hãy chạm đến những người đang tìm kiếm nền tảng căn bản cho cuộc sống trở nên ý nghĩa ở Phần-lan, giúp họ có thể tìm thấy Ngài. Cầu xin Chúa tôi luyện những Cơ Đốc nhân nơi đây để họ vững mạnh, sống theo ý muốn Chúa và nhiệt thành làm chứng về Ngài.

18/ Cảm tạ Chúa, chúng con vui mừng về cách mà Ngài đã sử dụng Chương trình Phụ Nữ và Hy Vọng của TWR cho tất cả phụ nữ trên toàn thế giới nhận biết tình yêu của Ngài. Chúng con cũng cầu xin Ngài mở thêm nhiều cánh cửa cho phụ nữ Ca-na-đa, để họ có nhiều cơ hội chia sẻ về tình yêu của Chúa Giê-xu Christ cho mọi người.

19/ Lạy Chúa, xin ban cho chúng con năng lực để đem sự Cứu Rỗi và sự nhận biết về Ngài một cách mật thiết cho những nữ tù nhân ở Ru-ma-ni, là những người sẽ thực hiện hoặc xem chương trình Giáng sinh Phụ Nữ và Hy Vọng của TWR trong nhà tù.

20/ Chúa ơi! cầu xin Chúa thiết lập các nhóm cầu nguyện Phụ Nữ và Hy Vọng TWR trong mọi nền tảng quốc gia ở Thụy điển. Cầu xin Ngài luôn khích lệ và ban cho mỗi nhóm cầu nguyện này có khả năng tiếp cận với phụ nữ trong Danh Chúa Giê-xu.

21/ Lạy Chúa, cầu xin Chúa mở đường để có nhiều người nam và người nữ nghe về sự Cứu Rỗi, và sẽ tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của đời sống vào tháng 12 nầy. “hầu cho hễ ai tin Con ấy mà được sự sống đời đời (Giăng 3: 16) Cám ơn Chúa vì tình yêu của Ngài, món quà của Chúa Giê-xu,      Đấng Cứu Rỗi của chúng con.

22/ Đôi mắt của chúng con hướng về Ngài và ngửa trông Ngài trong mùa Giáng sinh nầy. Chúa ơi! Chúng con cầu nguyện cho những thân hữu để họ nhận biết sự Cứu Rỗi của Ngài thông qua câu chuyện Đức Chúa Trời đã đến với thế gian bằng hình thể con người.

23/ Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho những người Hồi giáo đang tị nạn ở Đức, nhận biết Đức Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi, và được tham gia vào các chương trình Phụ Nữ và Hy Vọngở trên internet.

24/ Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho các phụ nữ ở Châu Phi có thể hiểu biết một cách chắc chắn về các lẽ thật của Chúa, biết phó thác cuộc sống của họ cho duy nhất một mình Ngài. Từ đó, họ sẽ được giải thoát khỏi sự sợ hãi liên quan đến niềm tin tôn giáo khác.

25/ Thưa Cha, chúng con cầu nguyện để mọi người nhận biết: “Chúa Giê-xu là Đường đi, Lẽ Thật và Sự sống, không bởi Chúa Giê-xu thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14: 6)

26/ Lạy Chúa Giê-xu chúng con công bố: “Chẳng có sự Cứu Rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công-vụ 4: 12)

27/ Cầu xin Chúa thay đổi tấm lòng và tâm trí của phụ nữ ở Thụy sĩ để họ thấy giá trị của mỗi cuộc sống mà Ngài đã tạo ra. Từ đó, họ sẽ không phá thai.

28/ Cảm tạ Chúa, vì các thính giả của chương trình Phụ Nữ và Hy Vọng của TWR ở Bồ đào Nha nhận biết nhu cầu của cuộc sống họ là chính Ngài và đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Rỗi của đời sống mình.

29/ “Lạy Chúa, một mình Ngài là hòn đá tôi, sự Cứu Rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi, tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều.” (Thi 62: 2)

30/ Lạy Chúa, xin tỉnh thức tâm linh của chúng con. Thưa Chúa, người Đức đã quên nguồn gốc Cơ Đốc giáo của họ. Xin Chúa hà hơi sự sống của Ngài vào dân tộc này.

31/ Thưa Cha, chúng con cầu nguyện để ngày càng có nhiều người nam và người nữ tin vào Danh của Chúa Giê-xu, mời Ngài bước vào đời sống của họ, để Chúa “ban cho họ quyền phép trở nên con cái của Ngài.” (Giăng 1: 12)

Cầu nguyện cho Việt Nam

Tháng 12 là một tháng đặc biệt cho tất cả Cơ-đốc-nhân khắp nơi trên thế giới trong đó có người Việt Nam chúng ta. Trong tinh thần náo nức chuẩn bị lễ kỉ niệm Mừng Chúa Giáng Sinh nhiều bận rộn nhưng chúng ta đừng quên để thì giờ yên tịnh đến với Chúa và dành thời gian cùng đồng hành với Lịch Cầu Nguyện tháng này với những đề mục sau:

  1. Cảm tạ Chúa về món quà quý giá mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian này và đang sống trong chúng ta.
  2. Xin cầu nguyện các hội thánh tại Việt Nam và các nơi trên thế giới có các hội thánh hoặc cộng đồng người Việt thờ phượng Chúa sẽ tổ chức nhiều chương trình truyền giảng để công bố về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu trong Mùa Giáng Sinh 2019 này hầu cho nhiều người được cứu.
  3. Xin cầu nguyện cho các hội thánh Việt Nam (trong nước và hải ngoại) trong những ngày cuối năm sẽ được đầy ơn Chúa trong việc tổng kết các chương trình năm 2019 và lên kế hoạch thực hiện những khải tượng Chúa ban cho trong năm 2020 được kết quả cho Nước Đức Chúa Trời trên đất.
  4. Xin Chúa ban ơn cho “Lịch cầu nguyện” này được nhiều người biết đến và quan tâm để có thể cầu thay cho nhau, kinh nghiệm được sự đáp lời của Chúa và mang đến sự sự phấn hưng cho gia đình, hội thánh và đất nước.

Thân ái trong Christ

Ngô Khang Thy- Mục vụ Phụ Nữ Hy Vọng Đài Phát Thanh Tin Lành Xuyên Thế giới

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like