Home Dưỡng Linh Làm Thế Nào Để Dâng Sự Vinh Hiển Cho Chúa Trong Mọi Việc Làm?

Làm Thế Nào Để Dâng Sự Vinh Hiển Cho Chúa Trong Mọi Việc Làm?

by Sưu Tầm
30 đọc

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”I Cô-rinh-tô 10:31 (BTT).

‘Dâng sự vinh hiển’ cho Chúa được định nghĩa là tôn thờ Chúa bằng cả cuộc đời. I Cô-rinh-tô 10:31 dạy chúng ta phải tôn thờ Chúa trong mọi việc chúng ta làm. Câu này ở trong bối cảnh các tín hữu tranh cãi về sự tự do họ có trong Đấng Christ.

Chúng ta được tự do đưa ra quyền quyết định trong cuộc đời mình, nhưng chúng ta không được gây cớ vấp phạm cho người khác và ảnh hưởng tới bước đường đi theo Chúa của người đó. Thay vào đó, bản thân cũng phải chăm về lợi ích của người khác như được chép trong I Cô-rinh-tô 10:32-33 (BTT)“Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu”.

Bên cạnh đó, người tin Chúa có “quyền” để làm mọi thứ, nhưng chẳng phải mọi thứ là có ích. I Cô-rinh-tô 10:23 (BTT) chép rằng: “Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt”. Phao-lô dùng hình ảnh ăn thịt đã đem cúng tế cho thần tượng. Với ông, sự cúng tế này chẳng có ý nghĩa gì vì thần tượng không phải là thần. Tuy nhiên, ông sẽ ngừng ăn thịt nếu như điều đó gây vấp phạm cho người làm theo ông. Cơ đốc nhân phục vụ Chúa qua cả đời sống cá nhân lẫn cách chúng ta đối xử và hành động vì người khác.

Dâng vinh hiển cho Chúa yêu cầu sự cam kết trọn vẹn với Ngài.

Trong Cô-lô-se 3:23 (BTT) có chép: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta”. Câu Kinh Thánh ở trong bối cảnh Phao-lô chỉ dẫn Cơ đốc nhân cách phục vụ người chủ của mình. Ngay cả khi là người làm công, Cơ đốc nhân cần phải làm việc như đang hầu việc Chúa Giê-xu như được chép trong Cô-lô-se 3:24 (BTT)“vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa”. Để tôn thờ hoặc dâng vinh hiển cho Chúa trong tất cả mọi việc kể cả có đạo đức nghề nghiệp, ngay cả khi chúng ta không thích người chủ hoặc phải lao động trong ngữ cảnh khó nhằn.

Dâng sự vinh hiển cho Chúa nghĩa là tôn thờ Chúa bằng suy nghĩ và hành động.

Thi-thiên 119:11 (BTT)“Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi. Để tôi không phạm tội cùng Chúa”.

Suy nghĩ của chúng ta cần phải được lập trên nền móng của luật pháp và lời Chúa. Khi chúng ta tập chú vào lời Chúa, chúng ta sẽ biết được điều gì đúng và theo Ngài bằng cách làm điều đúng đắn.

Chúa Giê-xu luôn dâng sự vinh hiển cho Cha mình trên trời.

Chẳng một lúc nào mà Chúa Giê-xu không quy vinh hiển nơi Đức Chúa Trời. Suy nghĩ, lời nói và hành động của Ngài đều dâng lên vì sự vinh hiển của Chúa. Khi Đức Chúa Giê-xu đối diện với cám dỗ của ma quỷ, Ngài đã ba lần trích dẫn lời Kinh Thánh. Chúa Giê-xu là người của Lời Chúa, cam kết trọn vẹn với ý muốn của Đức Chúa Trời. Hình ảnh về việc Ngài vượt qua cám dỗ trở thành niềm hy vọng cho tất cả chúng ta là những người tìm kiếm cách đứng vững trong thử thách.

Chúng ta dâng vinh hiển cho Chúa qua cách chúng ta đối xử với thân thể của mình.

Một trong vấn đề liên quan đến việc chúng ta đối đãi với thân thể là tội tà dâm. Trong I Cô-rinh-tô 6:19-20 (BTT) chép rằng: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời”.

Để dâng sự vinh hiển lên cho Chúa trong mọi sự, chúng ta cần phải rèn luyện đức tin (Hê-bơ-rơ 11:6), yêu thương thành thật (Rô-ma 12:9), từ bỏ chính mình (Lu-ca 9:23), được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18) và dâng thân thể mình như “của lễ sống và thánh” cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1). Mọi khía cạnh của cuộc sống đều quan trọng để chúng ta đánh giá và sống một cách trọn vẹn để dâng vinh hiển và tôn thờ Chúa. Chúng ta nên phấn đấu một cách hết mình để đem lại sự vui mừng cho Cha của chúng ta ở trên trời.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“Ha-lê-lu-gia cảm tạ ơn Chúa vì con được Chúa cứu và ban các phước lành cho con. Xin Chúa giúp con không chỉ sống tận hưởng sự ban cho của Ngài, nhưng con còn sống một đời sống mà người khác nhìn thấy Chúa qua đời sống con. Xin cho con trong mọi việc làm đều làm với tinh thần dâng lên sự vinh hiển cho Chúa. Xin giúp con luôn tin cậy, yêu thương, từ bỏ cái tôi và được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong lòng con. Xin thêm lên con sự khôn ngoan trong mọi lời nói và việc làm. Con xin dâng cuộc đời con lên cho Chúa, xin Chúa dùng con có ích cho việc mở mang vương quốc của Ngài. Nguyện Chúa tiếp tục tể dẫn dắt con trên mọi nẻo đường.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen!”

Biên dịch: H.U

Nguồn: Gotquestions.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like