Home Chuyên Đề Nhóm Lại Vào Ngày Chủ Nhật Theo Ma-la-chi 4

Nhóm Lại Vào Ngày Chủ Nhật Theo Ma-la-chi 4

by Sưu Tầm
30 đọc

Ma-la-chi 4:1-6

Ma-la-chi 4:1 Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Kìa, ngày ấy đang đến, sẽ cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu đốt chúng, chẳng để lại cho chúng hoặc rễ hoặc cành”. Ngày lớn của sự phán xét. Điều này không nói đến sự phán xét cuối cùng nhưng đây là sự phán xét mà Chúa Giê-xu hình phạt ma quỷ ứng nghiệm lời tiên tri đầu tiên về Đấng Mê-si-a trong Sáng Thế Ký 3:15.

Ma-la-chi 4:2 “Nhưng về phần các con là người kính sợ danh Ta thì mặt trời công chính sẽ mọc lên cho các con, trong cánh nó có sự chữa lành. Các con sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ được thả ra khỏi chuồng”. Có một điều nào đó ngoài sự phán xét đối với những người tôn kính danh Chúa Giê-xu. Sự phán xét dành cho bạn đã giáng trên Chúa Giê-xu. Những người tuân theo luật pháp đã gọi chúng ta là những người thờ phượng mặt trời bởi vì chúng ta nhóm lại và thờ phượng vào các ngày Chủ nhật. Nhưng tôi nói rằng, nếu bạn không thờ phượng mặt trời công chính này thì bạn có thể không thể được gọi là công chính. Bạn hãy xem Rô-ma 1:16-18 chép rằng: “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hi Lạp. Vì trong Tin Lành nầy, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin”. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời được tỏ bày để chống lại mọi sự vô luân và gian ác của những kẻ dùng sự gian ác mà áp chế chân lý”. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra trong Cựu ước nhưng không phải cho người công chính của Chúa. Đó là, những người đã biết như thế nào là ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa nhưng họ không biết cách ăn ở trong sự công chính của Chúa, cho đến khi nó được bày tỏ qua phúc âm.

Ma-la-chi 4:3 “Các con sẽ giày đạp những kẻ ác, vì trong ngày Ta hành động, chúng sẽ như tro bụi dưới bàn chân các con.” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy”. Bạn là con cái Đức Chúa Trời sẽ thi hành sự phán xét này trên Sa-tan.

Ma-la-chi 4:4 “Hãy nhớ lại luật pháp mà Ta đã truyền cho đầy tớ ta là Môi-se tại Hô-rếp, tức là những lệ luật và phán quyết cho toàn thể Y-sơ-ra-ên”. Luật pháp này được phán cho dân y-sơ-ra-ên chứ không phải cho dân ngoại. Hãy hỏi người Ca-na-an, người A-mô-rít và người Phi-li-tin có phải luật pháp của Môi-se có dành cho họ không.

Ma-la-chi 4:5-6 “Nầy, Ta sẽ sai nhà tiên tri Ê-li đến với các con trước khi ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va đến. Người sẽ làm cho lòng cha ông trở lại cùng con cháu, lòng con cháu trở lại cùng cha ông, kẻo Ta đến lấy sự nguyền rủa mà đánh đất nầy chăng”.  Những người cha này đã thay đổi luật pháp là 5 mục vụ và 5 mục vụ này là hiện thân của mục vụ Chúa Giê-xu. Người cha chính của các dạy dỗ trong tân ước là Phao-lô. I Cô-rinh-tô 4:15 “Cho dù anh em có hàng vạn người hướng dẫn trong Đấng Christ, nhưng anh em không có nhiều cha; vì nhờ Tin Lành, tôi đã sinh anh em ra trong Đấng Christ Jêsus”. Chúa đã trở thành người cha thiên thượng của bạn nhưng trên đất Phao-lô là người cha của những tín hữu dân ngoại. Và ông nói với chúng ta nhóm lại vào ngày Chủ nhật (1 Cô-rinh-tô 16:2a “Vào mỗi ngày đầu tuần …). Bạn thấy Giao ước mới không chỉ là một sự đổi mới nhiều so với Cựu ước. Xe mới là một sự sửa đổi mới của xe cũ, còn Giao ước mới là hoàn toàn mới. Khác rất nhiều như là ban đêm và ban ngày vậy. Ma-la-chi thấy điều này như mặt trời mọc. Sự công chính đến từ sự sáng qua phúc âm.

Dịch: Nau Puih

Nguồn: John Hollar

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like