Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Phán Xét Và Phục Hồi

Ngày 14 – Phán Xét Và Phục Hồi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 14          PHÁN XÉT VÀ PHỤC HỒI

GIÊ-RÊ-MI 30:12-24

12 CHÚA phán như vầy: “Sự đổ nát của ngươi không thể hàn gắn, Vết thương ngươi không thể chữa lành. 13 Không ai bào chữa cho ngươi, Không có thuốc trị cơn đau nhức của ngươi, Vết thương ngươi không kéo da non. 14 Mọi tình nhân ngươi đã quên ngươi, Chúng không còn đoái hoài đến ngươi nữa. Ta đã đánh ngươi như kẻ thù đánh, Ta đã phạt ngươi như kẻ hung bạo phạt, Vì tội ác ngươi quá nặng, Tội lỗi ngươi quá nhiều. 15 Sao ngươi còn kêu than vì sự đổ nát của ngươi, Vì cơn đau ngươi vô phương cứu chữa? Ta đã đối xử với ngươi như thế Vì tội ác ngươi quá nặng, tội lỗi ngươi quá nhiều. 16 Nhưng mọi kẻ ăn nuốt ngươi sẽ bị ăn nuốt, Mọi kẻ thù ngươi sẽ phải đi đày, Những kẻ cướp giật ngươi sẽ bị cướp giật, Mọi kẻ cướp bóc ngươi Ta sẽ phó cho kẻ cướp bóc.”
17 CHÚA phán: “Dù chúng gọi ngươi là: ‘Si-ôn bị ruồng bỏ, Không ai đoái hoài đến nó,’ Ta sẽ khiến cho vết thương ngươi kéo da non,
Ta sẽ chữa lành thương tích ngươi.”

18 CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ phục hồi các lều trại của Gia-cốp, Ta sẽ thương xót nơi cư trú của nó. Thủ đô sẽ được xây lại trên gò đổ nát xưa, Đền đài sẽ được dựng lại đúng vị trí cũ.
19 Từ giữa chúng sẽ vang lên bài ca cảm tạ Và tiếng reo mừng hoan hỉ. Ta sẽ cho chúng sinh sôi nẩy nở, Chứ không giảm dân số, Ta sẽ cho chúng được tôn trọng, Chứ không yếu hèn. 20 Con cái chúng sẽ lại như thuở xưa, Cộng đồng chúng sẽ được vững lập trước mặt Ta. Ta sẽ trừng phạt mọi kẻ hà hiếp chúng. 21 Lãnh tụ của chúng sẽ xuất phát từ dòng dõi chúng, Người cai trị chúng sẽ ra từ giữa vòng chúng. Ta sẽ cho phép người đến gần, Để người có thể đến gần Ta. Vì ai dám liều mạng mình đến gần Ta?”

CHÚA phán vậy. 22 “Như thế, các ngươi sẽ là dân Ta, Và Ta sẽ là Đức Chúa Trời các ngươi. 23 Kìa, trận cuồng phong của CHÚA, Cơn giận Ngài đã bừng lên, Cuồng phong quét sạch, Xoáy cuộn trên đầu kẻ ác. 24 CHÚA sẽ không nguôi giận Cho đến khi nào Ngài thực hiện Hoàn toàn ý định Ngài. Trong những ngày đến, Các ngươi sẽ hiểu tận tường.”

Câu 17 Ngài phục hồi những người khác. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không chỉ để hủy bỏ giá trả của tội lỗi song còn khiến một con người hoàn toàn trở lại để họ không còn phạm tội thêm nữa. Bạn có lo lắng về một thói xấu “thâm căn”? Hãy đến với Đức Chúa Trời của sự phục hồi trong đức tin.

Câu 18-20 Ngài hoàn toàn hồi phục dân Ngài là dân đang đau khổ. Ngài phục hồi các lều trại của Gia-cốp, và thương xót nơi cư trú của họ. Thành phố sẽ được xây lại trên đống đổ nát và đền đài cung điện sẽ đứng đúng chỗ xưa. Dù họ có từ phu tù trở về song phải sống trên đống hoang tàn thì cũng không ý nghĩa gì. Đức Chúa Trời hứa với họ sự phục hồi kinh thế và an ninh chính trị. Ngài phán họ sẽ hát bài ca tạ ơn. Ngài phán con cháu họ sẽ được phục hồi như những ngày thuở trước và dân sự sẽ đứng vững vàng trước mặt Đức Chúa Trời. Sự phục hồi này tượng trưng cho phước hạnh sẽ đến trong thời Tân Ước. Bạn có gặp hoạn nạn khó khăn dù mình đã tin Chúa rồi không? Trong sự cứu rỗi bạn có sự tha thứ tội lỗi và có thể vào được thiên đàng không có nghĩa là bạn sẽ sống giàu có trên đất này. Khuôn mẫu cứu rỗi có nghĩa là sống đời sống trên mức tiêu chuẩn của người khác (2 Phi 1:4; Giăng 8:32).

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa khiến con nên con cái của Ngài.

Bình Luận:

You may also like