Home Chuyên Đề Một Người Bình Thường Có Thể Tạo Nên Sự Khác Biệt Cho Vương Quốc Chúa Không?

Một Người Bình Thường Có Thể Tạo Nên Sự Khác Biệt Cho Vương Quốc Chúa Không?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Có vẻ như những người nổi tiếng nhất là những người có ảnh hưởng nhất, tuy nhiên rất nhiều người trong số họ từ vị trí cao bị rớt xuống và ảnh hưởng đến những người khác. Tại sao những người kính sợ Chúa bình thường không thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn cho thế gian?

Trả lời: Kinh Thánh dạy rằng sự nổi tiếng ở thế gian có nghĩa là sự chết. Công cụ hiệu quả nhất của Sa-tan là đi theo và thỏa hiệp. Nó nhận thức được rằng một người đứng giữa nhóm người thế tục có thể xoay chuyển họ hướng về Chúa, hoặc rời xa Ngài. Từ thỏa hiệp đến lừa dối là một khoảng cách nhỏ.

Người theo Chúa được kêu gọi sống cho Ngài và không thỏa hiệp dù họ ở vị trí cao hay thấp. Chúng ta phải trung tín với lời Chúa cho dù chúng ta thấy mình đang ở đâu. Chúng ta phải từ bỏ ảnh hưởng xấu xa của thế giới, xác thịt và ma quỷ. Không có sự can thiệp, thương lượng, làm điều trái phép hoặc do dự nào cả. “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va… Họ không làm trái phép công bình, Nhưng đi trong các lối Ngài (Thi thiên 119: 1, 3).

Kinh Thánh đưa ra nhiều tấm gương của những người vươn lên đến vị trí cao vì lòng trung tín với Chúa. Giô-sép là cậu bé chăn cừu trung tín. Chàng trai vẫn trung tín khi bị oan và bị tống vào tù, rồi trở thành tể tướng ở Ai Cập. Đa-ni-ên bị bắt và làm nô lệ, nhưng đã đứng lên trở thành người cai trị Ba-by-lôn. Nhưng những người khác từ vị trí cao bị rớt xuống vì họ quay lưng lại với Chúa, như vua Sau-lơ.

Một trong những cách hiệu quả nhất ngăn cản công việc của Chúa là làm chúng ta tin rằng Chúa không thể sử dụng chúng ta để tạo ảnh hưởng cho Đấng Christ. Điều này không đúng. Nơi Chúa đặt để mỗi cá nhân là nơi Ngài muốn sử dụng chúng ta để gây ảnh hưởng đến người khác vì sự vinh hiển của Ngài, và đây là chìa khóa: chúng ta làm tất cả vì sự vinh hiển của Đấng Christ.

Dịch: NTKA
Nguồn: Billygraham.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like