Home Dưỡng Linh Bạn Không Có Thì Giờ Để Không Có Giờ Tĩnh Nguyện

Bạn Không Có Thì Giờ Để Không Có Giờ Tĩnh Nguyện

by Rick Warren
30 đọc

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)

Mọi người từng hồi từng lúc đấu tranh với việc kiên trì giữ thì giờ tĩnh nguyện. Hãy biết rằng nếu bạn vật lộn với nó, bạn không phải là người duy nhất! Tin vui là với một nan đề chung thì sẽ có một số giải pháp chung. Lần tới khi bạn thấy mình phải vật lộn với thì giờ yên tĩnh hằng ngày của mình hoặc thậm chí trước khi bạn bắt đầu gặp khó khăn hãy thử một số giải pháp này:

1. Lập một giao ước. Hãy cam kết với Chúa rằng bạn sẽ dành ít nhất một thời gian nào đó với Ngài trong từng ngày của cuộc đời bạn, dù chỉ là hai phút không phải vì mọi người làm như vậy, nhưng vì bạn muốn dành riêng thì giờ với Chúa Jesus. Hãy viết lời cam kết của bạn ra giấy.

2. Hãy xếp giờ tĩnh nguyện vào thời khóa biểu hàng tuần của bạn. Ghi vào máy điện toán của bạn, điện thoại của bạn, hay bất cứ nơi nào bạn giữ thời khóa biểu của bạn. Hãy dành thời gian để gặp gỡ Chúa hàng ngày trước, như bạn giữ một buổi hẹn với bác sĩ, một bữa ăn trưa bàn công việc làm ăn, hoặc một cuộc họp với ông chủ của bạn.

3. Chuẩn bị cho những cuộc tấn công của ma quỷ.  Được cảnh báo trước là được trang bị trước. Ma quỷ sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn trở bạn có thì giờ riêng với Chúa. Hãy cảnh giác và sẵn sàng cho những cuộc tấn công.

4. Hãy làm điều đó suốt sáu tuần liên tiếp. Các nhà tâm lý học nói rằng cần phải mất khoảng sáu tuần để phát triển một thói quen. Cần khoảng ba tuần để quen với công việc mới hoặc một hành vi mới. Phải tốn thêm khoảng ba tuần nữa trước khi chúng trở thành một thói quen vững chắc trong đời sống của bạn. Hầu hết mọi người đã không thể kiên trì trong việc giữ thì giờ hằng ngày với Chúa vì họ chưa bao giờ vượt qua cái rào cản sáu tuần mà không thiếu một ngày nào.

5. Tùy thuộc vào quyền năng của Đức Chúa Trời, không phải ý chí. Bạn chỉ có thể thành công bởi quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Hãy cầu xin Chúa làm cho bạn mạnh mẽ và ban cho bạn tâm trí của Đấng Christ, để bạn có thể nhờ sức Ngài giúp bạn phát triển thói quen này. Nếu bạn chỉ dựa vào ý chí, bạn không có hy vọng gì để kiên trì được.

Chúa Jesus muốn bạn dành thì giờ với Ngài. Ngài đã chết trên thập tự để cho bạn mối thông công với Ngài. Bạn không có thì giờ để không làm điều này. Chúa Jesus nói trong Ma-thi-ơ 6:33: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”  Hãy dành thì giờ cho Chúa, và điều đó sẽ thay đổi đời sống của bạn.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like