Home Dưỡng Linh Phép Lạ

Phép Lạ

by Mymy
30 đọc

Chúng ta hết thảy đều như chiên đi lạc…

Chúng ta hết thảy đều không công bình, không một người nào trong chúng ta không phạm tội. Dẫu một người cũng không.

Chúng ta, đều đáng bị chết mất, trong tội lỗi mình. Nhưng vì quá yêu chúng ta, nên Chúa Giê-xu đã đến, chết thay cho chúng ta để chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi mình, được nhẹ gánh cuộc sống.

Một Vua vinh hiển từ bỏ mọi quyền uy cao sang, từ bỏ mọi sự vì chúng ta thì chúng ta còn tiếc gì với Ngài?

Ngày trước, đôi bàn tay chúng ta làm ác. Ngày hôm nay Chúa biến đổi để chúng ta dùng bàn tay đó thờ phượng Ngài.

Ngày trước, môi miệng chúng ta nói những lời cay đắng. Hôm nay, Chúa dùng môi miệng chúng ta để ca ngợi Chúa, để nói về sự công bình của Chúa.

Ngày trước, chúng ta bị kể là người có tội trong hàng những kẻ có tội.

Ngày hôm nay, Chúa kể chúng ta là con của Cha Thiên Thượng.

Ngày trước, chúng ta tràn ngập những tư tưởng xấu xa. Nhưng hôm nay, Chúa biệt riêng ra thánh chúng ta để khiến chúng ta được thánh sạch cách hoàn toàn.

Lạy Chúa, từ một tội nhân trở thành con cái Chúa đã là một phép lạ đối với con. Xin Chúa dùng con theo ý muốn Chúa. Xin Chúa khiến con thêm mạnh mẽ để làm vinh hiển danh Chúa và làm Chúa đẹp lòng trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Mymy

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like