Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Tai Họa Hầu Đến

Ngày 16 – Tai Họa Hầu Đến

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 16          TAI HỌA HẦU ĐẾN

Ma-thi-ơ 24:15-28

Cơn Đại Nạn

15 “Cho nên khi các con thấy sự gớm ghiếc hoang tàn trong nơi thánh mà lời tiên tri Đa-ni-ên đã nói đến ai đọc phải hiểu lấy– 16 lúc bấy giờ ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; 17 ai ở trên sân thượng đừng xuống lấy đồ đạc ra khỏi nhà; 18 ai ở ngoài ruộng chớ trở về lấy áo choàng. 19 Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ có thai hay có con còn bú. 20 Hãy cầu nguyện để các con khỏi phải chạy trốn vào mùa đông hay nhằm ngày Sa-bát. 21 Vì bấy giờ sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi tạo dựng trời đất đến nay chưa từng có như vậy, và sau này cũng sẽ không bao giờ có nữa. 22 Và nếu số những ngày ấy không giảm bớt thì không ai sống sót nổi, nhưng vì những người được chọn, các ngày ấy sẽ được giảm xuống. 23 Lúc đó nếu ai nói với các con: ‘Này, Chúa Cứu Thế đang ở đây’ hay ‘ở đó’ thì đừng tin. 24 Vì các Chúa Cứu Thế giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện làm nhiều dấu lạ, phép mầu lớn để lừa dối và nếu có thể được, họ lừa gạt ngay cả những người được chọn. 25 Này, Thầy đã báo trước cho các con.26 Vậy nếu người ta bảo các con: ‘Kìa, Ngài đang ở ngoài đồng hoang,’ thì đừng đi ra đó; hoặc: ‘Này, Ngài đang ẩn trong phòng kín’ thì đừng tin. 27 Vì như tia chớp phát ra từ phương đông lòe sáng đến tận phương tây thể nào, thì sự quang lâm của Con Người cũng sẽ như thế. 28 Xác chết ở đâu, diều hâu bâu lại đó.”
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 22 Chúa là Đấng tể trị tối cao đôi khi làm giảm những ngày đau khổ của chúng ta và khi khác làm tăng những ngày đau khổ đó.. Đức Chúa Trời cho phép tai họa đổ trên Giê-ru-sa-lem và cũng chính Ngài chọn những con người để cứu từ giữa những thảm họa này. Cả trong thời điểm đau khổ cùng cực Chúa vẫn tể trị.  Khi bạn ở trong thời kỳ rắc rối, người đầu tiên bạn nghĩ đến là ai? Dù những rắc rối là gì và nỗi tuyệt vọng ra sao, Đức Chúa Trời luôn là Đấng duy nhất để nương dựa.

Câu 25 Chúa Giê-su nói trước với họ về những sự kiện đau buồn sẽ xảy đến. Ngài sẽ làm tỉnh thức những con người mà Ngài đã chọn và làm cho họ nên mạnh mẽ (Giăng 1:4) để họ không rơi vào sự bối rối mà vẫn mạnh mẽ (2 Phi 3:17). Bạn có sẵn sàng đứng vững ngay cả khi tai họa đến với bạn không? Hãy nghĩ về những lời của Chúa Giê-su và chuẩn bị tốt nhất cho tương lai.

Câu 26-28 Chúa Giê-su sẽ đến thình lình và tất cả đều nhìn thấy Ngài bởi sự chói sáng như những tia chớp. Ngài sẽ không đến một sự bí mật nhưng đến trong cách mà mọi người đều biết. Vì thế đừng dễ dàng bị lừa dối khi nghe rằng Đấng Christ sẽ đến cách bí mật hoặc rằng Ngài ở đây hay Ngài ở đó nhưng bạn chắc chắn sẽ biết khi nào Ngài đến.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 15-21 Trong thời kỳ thảm họa có nhiều thứ mà chúng ta phải làm ngay không trì hoãn để cứu đời sống chúng ta. Chúng ta đừng để giống như vợ của Lót đã quá quyến luyến với của cải thế gian mà đánh mất sự sống (Lu-ca 17:32, 33).

Cầu nguyện Lạy Chúa, xin hãy giúp con để trong suốt thời gian tuyệt vọng con không bị bối rối bởi những kẻ dối trá nhưng được thức tỉnh bởi lời của Ngài qua sự cầu nguyện hằng ngày.

 

Bình Luận:

You may also like