Home Dưỡng Linh Điều Dâm Loạn

Điều Dâm Loạn

by Sưu Tầm
30 đọc

Đọc Kinh thánh – Khải-huyền 2:14-17

“Nhưng ta có điều quở trách ngươi; vì tại đó, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lác đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn.” (Khải-huyền 2:14)

Các mối đe dọa đối với đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu hiếm khi tiến vào từ cửa chính. Hầu hết các mối đe dọa thường lừa đảo và tinh tế. Đối với hội thánh ở Bẹt-găm, tử đạo và bắt bớ là những mối đe dọa bước vào từ cửa chính. Dâm loạn và đồ cúng thần tượng là mối đe dọa lẻn vào cửa sau của hội thánh. Đây là các thực hành phổ biến mà người dân Bẹt-găm vẫn hay làm.

Sự việc đã xảy ra dù chỉ một số người trong hội thánh tại Bẹt-găm đi theo sự dâm loạn và của cúng thần tượng. Tuy nhiên, điều này vẫn đáng để Chúa Giê-xu phải cảnh báo trong bức thư riêng này.

Bức thư không cung cấp thông tin chi tiết về sự dâm loạn và đồ cúng thần tượng. Nhưng rõ ràng có lời kêu gọi mọi người dừng lại và ăn năn – và làm ngay lập tức – nếu không sau này họ sẽ phải đối diện với những lời chấn chỉnh khác từ Chúa Giê-xu.

Vậy hiện có những hành vi vô luân nào đang len lỏi vào cộng đồng nhà thờ của chúng ta không? Có những điểm mù đạo đức mà quý vị hoặc hội thánh của quý vị đang thực hành hoặc thậm chí quảng bá không? Chắc chắn Chúa Giê-xu chống lại những mối đe dọa này. Ngài nói: “Các con, hãy dừng lại! Hãy ăn năn. Hãy trung tín”!

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Chúa, xin Ngài mở mắt cho chúng con thấy mọi mối đe dọa tinh vi đang cố gắng chui vào cộng đồng của chúng con. Nguyện lời kêu gọi ăn năn của Ngài bao phủ chúng con để chúng con biết hối cải, trông cậy và khích lệ chúng con thay đổi. Nhân danh Chúa Giê-xu, chúng con cầu nguyện. Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like