Home Chuyên Đề Tại Sao Việc Mang Ách Chung Với Kẻ Chẳng Tin Lại Nguy Hiểm Hơn Bạn Tưởng

Tại Sao Việc Mang Ách Chung Với Kẻ Chẳng Tin Lại Nguy Hiểm Hơn Bạn Tưởng

by Crosswalk.com
30 đọc

Nếu bạn lớn lên trong Hội-thánh, bạn có thể đã nghe cụm từ “mang ách chung” trong 2 Cô-rinh-tô 6:14; nhưng giờ đây bạn đang tự hỏi điều này thực sự có nghĩa là gì. Hẹn hò với một người không cùng đức tin đối với bạn có thực sự là một vấn đề lớn như vậy hay không? Trên thực tế, là có đấy.

“Mang ách chung” có nghĩa là gì?

2 Cô-rinh-tô 6:14 là câu được trích dẫn nhiều nhất kêu gọi những người tin Chúa đừng “mang ách chung với kẻ chẳng tin”. Từ mang ách dùng để chỉ hai con bò được thắng lại với nhau bằng một thanh gỗ để chúng có thể làm việc cùng nhau. Khi hai con bò không giống nhau về sức mạnh – một con yếu hơn, một con mạnh hơn thì cái ách sẽ không cân bằng. Khi hai con bò không cân sức mang ách chung, chúng không thể cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sử dụng hình ảnh này, các Cơ-đốc nhân không được kết hiệp với những người không tin Chúa bằng không họ sẽ không thể sống đời sống Cơ-đốc mà Đức Chúa Trời muốn dành cho họ. Người không tin Chúa yếu hơn đã quen sống theo xác thịt sẽ làm chậm lại và cản trở người tin Chúa. Đức tin của chúng ta không thể giao thoa với sự tối tăm của thế gian đầy tội lỗi.  

Nhiều tín hữu không hiểu tại sao mạng lệnh này của Sứ-đồ Phao-lô lại quan trọng đến vậy. Những người khác thì hoàn toàn coi thường nó. Chúng ta hãy xem qua câu Kinh Thánh này bằng cách sử dụng các bản dịch khác nhau.

Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” – Bản Truyền Thống

Anh chị em không như những người chưa tin. Cho nên đừng kết bạn với họ. Xấu và tốt không thể đi chung nhau. Sáng và tối cũng không hòa hợp được.” – Bản Phổ Thông

Không mang ách chung không có nghĩa là ngăn cấm chúng ta hẹn hò. Đúng hơn thì, đó là một mạng lệnh được thiết kế để bảo vệ và gìn giữ sự tôn trọng. Mang ách chung với người không có Chúa nguy hiểm hơn bạn nghĩ rất nhiều – và chờ đợi một người có chung di sản thuộc linh với mình là một phần thưởng đáng giá hơn nhiều so với những gì nhiều người nghĩ.

Con cái Chúa hẹn hò (hoặc kết hôn) với người không tin Chúa là không vâng lời

Tôi đã từng nhận được email từ một độc giả. Trong đó, cô ấy nói rằng cô không nghĩ Chúa quan tâm đến việc cô hẹn hò hoặc kết hôn với ai – Ngài có những điều lớn lao hơn phải bận tâm. Nhưng điều này không phải là sự thật. Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến vấn đề hôn nhân của dân sự Ngài – bằng chứng là mối quan hệ của Ngài với dân Y-sơ-ra-ên.

Trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 7, Môi-se hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên về trách nhiệm của họ với tư cách là dân sự của Đức Chúa Trời. Họ đã được giải phóng khỏi ách nô lệ và giờ là những người tự do, sắp được vào Xứ Hứa. Nhưng Môi-se đưa ra một lời cảnh báo:

“…không được lập giao ước với chúng…không được kết thông gia với chúng, không gả con gái cho con trai chúng và cũng đừng cưới con gái chúng cho con trai anh em, vì chúng sẽ làm cho con cái anh em lìa bỏ Chúa mà phục vụ các thần khác…” (Phục-truyền 7:2-4)

Vài trăm năm sau đó, chúng ta thấy Y-sơ-ra-ên đã nổi loạn chống lại mệnh lệnh của Đức Chúa Trời:

Như vậy, dân Y-sơ-ra-ên sống chung với dân Ca-na-an,… Họ cưới con gái của chúng làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng và phụng sự các thần của chúng.” (Các Quan Xét 3:5-6)

Lúc đầu điều này có vẻ không hại gì lắm. Có lẽ dân Y-sơ-ra-ên cảm thấy không có đủ phụ nữ hoặc đàn ông trong vòng dân sự mình. Tuy nhiên, họ hợp lý hóa điều đó, dân Y-sơ-ra-ên lập giao ước với những người không biết cũng như không phụng sự Đức Chúa Trời. Khi làm như vậy, họ đã bị lạc lối.

Chúng ta thấy chủ đề này được lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh. Điển hình là Sam-sôn, người liên tục tìm kiếm những người nữ ngoại bang, sự lựa chọn cuối cùng đã hủy diệt người (Các Quan Xét 14), và Sa-lô-môn, người đàn ông khôn ngoan nhất trên thế giới – cho đến khi những người vợ ngoại của vua dẫn dụ vua thờ lạy các thần khác (1 Các-vua 11).

Kết hiệp với những người không yêu, không theo hoặc không vâng phục Đấng Christ là hành động không vâng lời.

Nếu hai người không có sự hiệp nhất thuộc linh thì cũng không thể có được sự mật thiết – trừ khi họ chấp nhận cùng nhau mang lấy ách của Đấng Christ

Nếu Đấng Christ thực sự là Vua của đời sống chúng ta, thì toàn bộ bản thể của chúng ta phải chịu sự ảnh hưởng của Ngài cách mật thiết. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể hợp nhất một tâm linh được Thánh Linh dẫn dắt với một tâm linh chống nghịch cùng Đức Chúa Trời?

Điều này khiến người ta đi sai đường, bởi vì bất kể người bạn đời không tin kính đó có tôn trọng, ngọt ngào hay “yêu thương” bạn như thế nào đi nữa, thì họ vẫn mâu thuẫn với Đấng Christ – họ nổi loạn với Ngài. Nhưng nếu chúng ta xưng mình là Cơ-đốc nhân, chúng ta đang nói rằng chúng ta tin Kinh Thánh là thẩm quyền tuyệt đối của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và nếu không có Đấng Christ, chúng ta “đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình,” sống theo cách của thế gian, “theo những dục vọng của xác thịt” và “theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ” (Ê-phê-sô 2:1-3). Đây là con người thật của chúng ta nếu không có Chúa Giê-xu. Đây là những người không thuộc về Đấng Christ.

Vậy nên, chúng ta là những người ở trong Đấng Christ không thể cùng lúc ở trong một mối quan hệ hòa hợp, đẹp lòng Đức Chúa Trời với một người không tin Chúa. Ánh sáng và bóng tối không thể hiệp thông với nhau được (2 Cô-rinh-tô 6:14)! Từ “hiệp thông” ở đây trong tiếng Hy Lạp có nghĩa đen là tiếp xúc gần gũi hoặc mật thiết. Qua những lời được soi dẫn của Phao-lô, chúng ta học được rằng tìm kiếm sự mật thiết với những người không tin Chúa không chỉ là việc dễ làm nản lòng – mà còn là điều bất khả thi.

Chúa biết điều này. Đó là lý do tại sao Ngài ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên hãy kết hôn với những người có cùng đức tin và đó là lý do tại sao Ngài đã truyền cảm hứng cho Phao-lô ban hành mạng lệnh tương tự này. Điều này là để bảo vệ tâm linh của chúng ta! Sự công bình không có điểm chung nào với một người tin rằng họ đủ tốt mà không cần Đức Chúa Trời:

“… công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Đấng Christ và Bê-li-an [tức ma quỷ] có thể hòa hợp được chăng? Hay người tin có phần gì chung với người không tin chăng?” (2 Cô-rinh-tô  6:14-15)

Không có mối quan hệ nào ngoài Đấng Christ có thể thực sự là một mối quan hệ “tốt” (Mác 10:18). Không có “tình yêu” nào ngoài Đấng Christ là tình yêu thật (1 Giăng 4:16-17). Nhìn bên ngoài có thể giống thật, nhưng bên trong sẽ không bao giờ hiệp nhất.

Điều chi Đức Chúa Trời không chúc phước thì sẽ không bao giờ được phước!

Thân thể của bạn là một đền thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời

Mạng lệnh của Phao-lô trong vấn đề “mang ách chung” này không được tìm thấy trong danh sách các điều răn; nó được viết cho một hội thánh đang phải vật lộn như hội thánh Cô-rinh-tô, một nhóm người bối rối về cách sống cho Đấng Christ trong một thế giới thối nát. Đó là lý do ông dành thời gian để giải thích tại sao việc mang ách chung là rất quan trọng trong bước đi của người theo Chúa:

Có thể nào hòa hợp đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng không? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán: “Ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ;Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ,và họ sẽ làm dân Ta.” Vì vậy, Chúa phán:“Hãy ra khỏi chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi.” (2 Cô-rinh-tô 6:16-17)

Thân thể của bạn là Đền-thờ mới. Là môn đồ của Đấng Christ, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong bạn. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta :“Hãy ra khỏi và phân rẽ khỏi những người đó.” Ngài không bảo chúng ta không yêu thương – chúng ta được kêu gọi hãy yêu thương tất cả mọi người bao gồm cả những người không tin Chúa (1 Phi-e-rơ 2:12). Nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta yêu Ngài nhiều hơn là yêu ham muốn của chính mình về một mối quan hệ. Ngài đang kêu gọi chúng ta trở thành một nơi của sự thờ phượng.

Đây là lời kêu gọi để bạn xem xét lại quan điểm của mình về Chúa và về việc hẹn hò. Đức Chúa Trời quan tâm đến các mối quan hệ của chúng ta bởi vì Ngài quan tâm đến chúng ta. Ngài quan tâm đến sự trong sạch của chúng ta vì đó là điều giữ chúng ta trong mối quan hệ với Ngài! Sự thánh khiết của chúng ta là lời rao giảng Phúc Âm lớn hơn lời nói của chúng ta. Mang ách chung với người không tin Chúa cản trở bước đi của chúng ta với Chúa – là điều mà chúng ta cần hơn bất cứ thứ gì khác.


Dịch: Eunice Tu

Nguồn: crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like