Home Dưỡng Linh Vâng Phục

Vâng Phục

by Mymy
30 đọc

“Vì nỡ nào tôi thấy được tai nạn xảy đến cho dân tộc tôi, và lòng nào nỡ xem được sự hủy diệt dòng dõi tôi” (Ê-xơ-tê 8:6).

Cô là một cô gái trẻ tin kính, cô kết hôn với một vị vua kiêu ngạo, khoe khoang và trở thành hoàng hậu. Cô khiêm nhường trong từng cử chỉ hành động của mình dù cô có thể lựa chọn những gì cô mong muốn. Cô vâng lời và thận trọng.

Chúa dùng cô để giải cứu dân tộc đang gần bị diệt vong bởi sự kiêu ngạo và gian ác của con người tên là Ha-man. Hắn mang dã tâm giết cả dân tộc của cô để giải quyết lòng ghen ghét đố kị của mình. Hắn nổi giận vì một con người cúi đầu trước Chúa nhưng không cúi đầu trước hắn. Hắn nghĩ với kế hoạch của mình, hắn sẽ xóa sổ một dân tộc. Nhưng hắn đã nhầm, không phải Ha-man đang đối đầu với con người mà đang đối đầu với Đấng Tạo Hóa.

Chúa dùng cô để phá đổ kế hoạch tưởng gần như đã được của Ha-man.

Cô nhận biết kế hoạch của Chúa, và kế hoạch của Ngài trong sự cứu chuộc dân sự Ngài. Cô không ngại hy sinh tính mạng của mình để vào chầu vua, nhằm xin được diện kiến Vua. Dù phải chết thì cũng chết. Cô bước đi bằng đức tin và biết rõ ràng quyền tể trị của Đức Chúa Trời cao trên mọi sự. Cô biết rằng Ngài giải cứu dân sự Ngài, Ngài động lòng khi thấy những giọt nước mắt, kiêng ăn, hiệp một của dân Ngài.

Hành động vâng phục mà chúng ta thấy trong Kinh thánh của Ê-xơ-tê, không chỉ thể hiện lòng nương cậy Chúa một cách chắc chắn, mà còn là lòng thương xót dân tộc mình. Đã đến lúc cô không thể ngồi yên, đã đến lúc phải hành động. Hành động để giành lại sự sống cho chính bản thân cô, cho gia tộc của cô.

Chúa đã ban cho cô sự thông sáng để nhận biết và nói ra đúng lúc, đúng nơi, để xóa bỏ sắc lệnh tuyệt diệt dân Ngài qua đức tin mạnh mẽ đó.

Lạy Chúa xin Ngài thương xót dân tộc con. Xin Chúa cứu lấy dân tộc của chúng con và gia đình dòng dõi con. Nguyện xin Ngài giục lòng chúng con để chúng con có sự mạnh mẽ dạn dĩ làm theo ý Ngài, để cho sự sống của Ngài được đến. Amen

Mymy

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like