Home Dưỡng Linh Thi Thiên 121 – Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va

Thi Thiên 121 – Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va

by ibelieve.com
30 đọc

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân người xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa; Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời.” (Thi Thiên 121:1-8)

Đoạn Thi Thiên đầy năng quyền này là một lời nhắc nhở đầy hi vọng rằng chúng ta hoàn toàn có thể nương mình nơi Chúa, và Ngài đang dõi theo chúng ta, bảo vệ chúng ta khi đi ra lẫn khi đi vào. Đôi lúc chúng ta chỉ nhìn thấy những nan đề ở xung quanh, điều này khiến chúng ta dễ dàng bị đánh gục. Lại một lần nữa chúng ta được nhắc nhở rằng cần phải tìm kiếm Ngài.

Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng Đại Quyền Đại Năng. Ngài là Đấng dời núi và là Đấng sáng tạo nên vũ trụ và hành tinh này. Ngài luôn ở với chúng ta, là Đấng tiếp trợ và ban sức lực cho tâm linh chúng ta mỗi ngày. Ngài không để chúng ta vấp ngã. Chúng ta lắm lúc thấy mình như đang ở trên những con dốc trơn tuột, trên những lối đi dường như đầy những khó khăn, chông gai.

Nhưng Chúa là Đấng biết rõ tận tường mọi sự trên lối đi của chúng ta. Và thậm chí khi chúng ta trượt chân, nhưng mắt vẫn luôn dõi nơi Ngài thì Ngài vẫn sẽ giữ gìn bước chân của chúng ta. Chúa luôn dõi theo chúng ta và không bao giờ nhắp mắt hay buồn ngủ. Ngài ban cho chúng ta sự bình an dưới bóng cánh của Ngài. Bóng Ngài che chúng ta cho khỏi sức nóng của mặt trời. Chúng ta có thể tin chắc về mọi điều Ngài đã làm cho chúng ta trong cuộc sống này, sự quan phòng của Ngài hằng bao phủ trên mọi công việc và trên mọi nỗ lực của chúng ta.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Cha kính yêu,

Xin Cha giúp con mỗi sáng thức dậy đều nhớ đến Cha trước hết, dùng sự tạ ơn và tin cậy mà phó thác hết thảy mọi sự trong cánh tay đầy năng quyền của Ngài. Xin dạy chúng con biết đặt cả tâm hồn và sức lực mình nơi Ngài để kinh nghiệm rõ rằng Chúa từng hồi từng lúc vẫn luôn đồng hành cùng chúng con. Cho chúng con nhớ rằng khi chúng con đặt Chúa lên trước tiên thì sức mới từ nơi Cha sẽ luôn tuôn tràn trên cuộc đời, nhưng ngược lại khi chúng con chỉ nhìn thấy những nan đề và dùng sức mình để giải quyết thì chúng con sẽ chẳng được may mắn trong con đường mình. Con vững tin rằng Ngài không để chúng con một mình trong cơn nguy nan và là Đấng ban năng lực đắc thắng cho kẻ nào nương dựa nơi Ngài. Con biết Cha của chúng con là Đấng giàu có, mọi sự đều nơi tay Ngài nên xin Chúa giúp chúng con luôn ngửa trông nơi Ngài, đừng đi một mình hay làm theo ý riêng. Nhưng luôn biết nhờ cậy nơi Chúa mà đi, con biết Chúa luôn dõi theo và hành động thế cho chúng con.Nguyện lời Chúa luôn đi cùng và Thánh Linh Chúa nhắc nhở chúng con mỗi ngày.

A-men.

Dịch: Lệ Quyên

Nguồn: Debbiemcdaniel.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like