Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện cho Những Người Bị Tổn Thương

Cầu Nguyện cho Những Người Bị Tổn Thương

by Crosswalk.com
30 đọc

“Lạy Cha, xin giúp con lấy lại sự tập trung của con. Con biết con cần phải dừng việc vùi mình trong tổn thương và thất vọng. Xin giúp con trung tín trong lời cầu nguyện và đặt hy vọng nơi Chúa. Cầu Chúa Thánh Linh hướng dẫn, an ủi và ban sức cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen”.

“Lạy Chúa, chúng con cảm thấy bị tổn thương, bị phản bội. Đôi khi chúng con tự hỏi liệu chúng con có thể hồi phục hoàn toàn sau những tổn thương sâu sắc mà chúng ta cảm nhận bên trong không. Cảm tạ Chúa vì Ngài biết những gì chúng con đã trải qua và những cuộc chiến chúng con vẫn mang theo. Xin giúp chúng con biết tha thứ. Giúp chúng con biết buông ra. Chúng con biết rằng chúng con có thể tiến lên phía trước với Ngài trong bình an và tự do. Chúng con cầu nguyện cho những người đã làm tổn thương chúng con ngay bây giờ và cầu xin sức mạnh toàn năng của Ngài hành động trong cuộc sống của họ. Chúng con xin giao phó họ trong tay Ngài và tìm thấy sự an ủi và sức mạnh của chúng con trong Thánh Linh Ngài.

Cảm tạ Chúa vì Ngài hiểu tất cả những gì chúng con đối mặt, mà Ngài nhìn thấy và Ngài nâng đỡ quan tâm. Chúng con cầu xin khi kẻ thù chế nhạo chúng con bằng những lời dối trá và cố gắng khơi dậy sự tổn thương trong quá khứ, Ngài sẽ khiến họ câm lặng và cho phép chúng con bước đi tự do. Chúng con xin gửi hết cho Ngài tất cả những gì mà người ta sẽ sử dụng để cố gắng gài bẫy chúng con hoặc ngăn chặn chúng con – nỗi đau, quá khứ, sai lầm, những cuộc chiến. Và chúng con  đặt chúng dưới chân Ngài, một lần nữa. Cảm tạ Chúa vì sự chữa lành của Ngài, ân điển của Ngài, hy vọng của Ngài. Cảm tạ Chúa đã giải phóng chúng con và không để nỗi đau mà chúng con  đã mang theo trở nên vô ích. Chúng con mong muốn những mục đích, những điều tốt đẹp hơn mà Ngài sẽ mang đến qua trận chiến này. Chúng con yêu Chúa, chúng con cần Ngài, chúng con tin tưởng Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like