Home Tin Vắn THÔNG BÁO TÀI TRỢ GIẢM LỆ PHÍ CHO NGƯỜI Ở VIỆT NAM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐI HỘI ĐỒNG PHỤC HƯNG 2019 BATAM – INDONESIA

THÔNG BÁO TÀI TRỢ GIẢM LỆ PHÍ CHO NGƯỜI Ở VIỆT NAM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐI HỘI ĐỒNG PHỤC HƯNG 2019 BATAM – INDONESIA

by Ban Biên Tập
30 đọc

Melbourne, Ngày 16 Tháng 5 Năm 2019.

THÔNG BÁO TÀI TRỢ GIẢM LỆ PHÍ CHO NGƯỜI Ở VIỆT NAM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐI HỘI ĐỒNG PHỤC HƯNG 2019 BATAM-INDONESIA

Kính chào quý vị và Hội thánh.

Được nhiều vị lãnh đạo và con dân Chúa ở Việt Nam yêu cầu, Ban Tổ Chức Hội Đồng Phục Hưng sẽ dùng quỹ Hội Đồng để tài trợ giảm lệ phí cho những gia đình tôi con Chúa ở Việt Nam có khó khăn tài chánh và trong diện từ 11 tuổi trở lên đi dự Hội Đồng Phục Hưng tại Batam, Indonesia.

Thay vì đóng lệ phí chính thức là $200 đô Mỹ, người trong diện này chỉ đóng lệ phí đặc biệt là $130 đô Mỹ.  Hội Đồng Phục Hưng tài trợ $70 đô Mỹ.  Những người trong các diện khác vẫn đóng lệ phí chính thức.

Để được lệ phí đặc biệt này, quý vị cần gấp rút làm đúng những điều và những thời hạn như sau:

1/ Ghi danh và đóng tiền giữ chỗ $50 đô Mỹ/người với Ban Tổ Chức. 

–Xin dùng phiếu ghi danh của Ban Tổ Chức và điền đầy đủ các chi tiết. 

–Riêng các thông tin về các chuyến bay đến và trở về từ Singapore có thể bổ túc sau.

–Ban Tổ Chức sẽ không hoàn lại tiền giữ chỗ.

2/ Hạn chót ghi danh và đóng tiền giữ chỗ:  thứ ba 28/5/2019. 

3/ Hạn chót đóng trọn lệ phí và gửi lại một lần nữa phiếu ghi danh với đầy đủ chi tiết và bổ túc thông tin về chuyến bay đến và về từ Singapore: thứ sáu 7/6/2019. 

4/ Quý vị phải dự trọn thời gian Hội Đồng   

Xin nhắc lại Hội Đồng bắt đầu vào chiều thứ ba 9/7 (phải đi chuyến bay đến Singapore trước 1g trưa thứ ba 9/7) và kết thúc vào tối thứ sáu 12/7 (phải đi chuyến bay về từ Singapore sau 11g sáng thứ bảy 13/7/2019).

5/ Các vị trong diện này đã ghi danh và đóng lệ phí chính thức thì sau khi dự xong Hội Đồng Ban Tổ chức sẽ sắp xếp gửi đến quý vị phần tài trợ $70 đô Mỹ.

6/ Mọi liên hệ: Cô Bích Đào, hoidongphuchunglienhieptoancau@gmail.com (+84 90 233 3930, WhatsApp và Viber)

Mong quý vị và hội thánh cầu nguyện, phổ biến rộng rãi và khích lệ tôi con Chúa đi dự Hội Đồng.

Kính mến trong Chúa.

MS Đinh Trường Chinh,

Trưởng Ban Tổ Chức.  

Mục sư Đinh Trường Chinh (Thư Ký & TB Tổ Chức) +61 401 736 566 (WhatsApp & Viber)
Thầy Văn Công Kháng (Thủ Quỹ) +61 423 832 505 (WhatsApp & Viber)
Thầy Võ Linh Lực (Ban Cầu Thay) +61 430 311 255 (WhatsApp & Viber)
Ông Nguyễn Thành Tín (Thờ Phượng) +61 411 391 777 (WhatsApp & Viber)
Cô Trương Thị Mỹ Thanh (Hành Chánh) +61 433 241 155 (WhatsApp & Viber)

Bình Luận:

You may also like