Home Chuyên Đề Mục Sư Graham Muốn Người Khác Nhớ Đến Mình Như Thế Nào?

Mục Sư Graham Muốn Người Khác Nhớ Đến Mình Như Thế Nào?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Mục Sư Graham, Ông Muốn Được Người Khác Nhớ Đến Mình  Như Thế Nào?

Trả lời:

Tôi hy vọng tôi sẽ được nhớ đến như một người trung tín với Đức Chúa Trời, trung tín với Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ và trung tín trong sự kêu gọi của Chúa dành cho tôi không chỉ trong vai trò là một nhà truyền giáo, mà cả trong vai trò một người chồng, một người cha và một người bạn.

Tôi chắc chắn rằng tôi đã từng thất bại trong nhiều điều, nhưng tôi cảm thấy được yên ủi trong Lời Hứa về sự tha thứ của Đấng Christ, và tôi cũng cảm thấy thoải mái trong sự hiện diện của Chúa, kể cả những nỗ lực không hoàn hảo nhất của mình và sử dụng chúng cho vinh quang của Ngài.

Vào lúc bạn đọc điều này, tôi đã ở trên Thiên đàng và khi tôi viết bài này, tôi đã mong chờ với dự đoán tuyệt vời cho đến ngày tôi sẽ ở trong sự hiện diện đời đời của Chúa.

Tôi tin chắc rằng Thiên đàng  vinh quang hơn nhiều so với bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng hiện tại, tôi trông mong không chỉ là sự kỳ diệu và sự bình an nơi đó, nhưng mà còn với niềm vui được đoàn tụ với người đã đến đó trước tôi, đặc biệt là người vợ thân yêu của tôi, Ruth. Kinh Thánh có chép rằng: “Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập-mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy” (I Cô-rinh-tô 13:12).

Nhưng tôi được lên Thiên đàng không phải bởi vì tôi đã giảng trươc đám đông hoặc vì tôi đã cố gắng sống một cuộc sống tốt. Tôi sẽ được lên Thiên đàng vì một lý do: Nhiều năm về trước, tôi đã đặt niềm tin và sự trông cậy của tôi nơi Chúa Giê-xu Christ, Người đã chết trên cây thập tự giá để có thể tha thứ cho chúng ta và sống lại từ cõi chết để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Bạn có biết rằng bạn sẽ lên Thiên đàng khi bạn qua đời không? Bạn có thể, bằng cách cam kết cuộc đời của ban với  Đức Chúa Giê-xu Christ ngay hôm nay.

Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16).

Hãy đặt Niềm  Tin Của Bạn Vào Đấng Christ Ngay Hôm Nay.

Ghi Chú của biên tập viên: Đây là câu trả lời cuối cùng của mục sư Billy Graham trong mục Hỏi đáp với Billy Graham. Mục này vẫn được tiếp tục với câu trả lời từ các mục sư khác.

Dịch: Jo-Sue

Nguồn: Billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like