Home Tin tức HỘI ĐỒNG BỒI LINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ XXVI

HỘI ĐỒNG BỒI LINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ XXVI

by Thạch Huỳnh
30 đọc

HỘI ĐỒNG BỒI LINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ XXVI

Hội Đồng Bồi Linh thành phố Cần Thơ lần thứ 26 được long trọng khai mạc lúc 8h30 ngày 27/02/2024 tại Hội Thánh Tin Lành Cấn Thơ, thành phố Cần Thơ. Diển giả cho chương trình  Bồi linh là Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I; Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

Hội Đồng được nghe diễn giả rao giảng Lời Chúa qua 2 chương trình

    – Chương trình Khai mạc – Bồi linh, buổi sáng diễn ra trong ơn Chúa. MS Võ Thanh Phán, Ủy viên Ban Đại diện hướng dẫn chương trình giới thiệu chào mừng tôi con Chúa hiện diện; Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ – Trưởng Ban Đại diện thành phố Cần Thơ đọc diễn văn, tuyên bố khai mạc Hội Đồng lần thứ 26. Mục sư Lê Hoàng Long Ủy viên Ban Trị sự TLH cầu nguyện khai lễ. MS Võ Thanh Phán hướng dẫn chương trình với bài thánh ca 242 “Lên Chốn Cao Hơn” giục lòng tôi con Chúa tham dự Hội đồng Bồi linh hướng về chủ đề Hội đồng Bồi linh lần thứ 26 năm 2024.

Mục sư  Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I đã dùng lời Chúa khích lệ Hội đồng qua sứ điệp bồi linh “Đêm Đã Khuya”. Kinh Thánh được dùng làm nền tảng cho bài giảng Khai mạc sáng::”Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đang lúc chúng ta đây: giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét; nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.” (Rô-ma 13:11-14):. Qua Lời Chúa đầy tớ Chúa hướng mọi người nhận thức muốn hầu việc Chúa có kết quả cho nhà Chúa phải mặc áo giáp sáng láng theo Chúa, nhờ ơn Chúa, sống NHƯ CHÚA. Chương trình Khai mạc được kết thúc sau lời chúc phước của MS Châu Tử Tôn – Ủy viên BTS/TLH.

           – Chương trình Bế mạc – Bồi linh buổi chiều diễn ra lúc 14 giờ. Chấp sự Phan Thị Thu  Hoa HT An Phú dẫn Hội đồng ngợi khen Chúa thánh ca 603 “Ngày Cứu Chúa Bước Đến” hướng Hội Đồng lòng dặn lòng nhờ Chúa giúp sức, luôn tin cậy hoàn toàn vững bước hầu việc Chúa chờ ngày tái lâm của Chúa. Sau khi  ban hát lễ các Hội Thánh tôn vinh Chúa, Mục sư diễn giả tiếp tục ban sứ điệp Bồi linh  với đề tài “Ngày Gần Đến”, Kinh Thánh nền tảng: “Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không viết cho anh em; vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm . Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11). Qua ánh sáng của Lời Chúa diễn giả đã nhắc nhở tất tôi con Chúa hiện diện phải hết lòng hầu việc Chúa, phải trung tín theo Chúa và trung tín trong mọi công tác Chúa giao, gây dựng cho nhau về đức tin trong thời kỳ sau rốt này, tỉnh thức cầu nguyện, nỗ lực rao giảng Phúc Âm trong tinh thần chờ đợi ngày Chúa tái lâm.
Qua Hội đồng Bồi linh thành phố Cần Thơ lần thứ 26  con dân Chúa  được khích lệ càng hơn trên bước đường hầu việc Chúa  Xin Chúa ban năng lực đến tất cả tôi con Chúa tham dự, ngỏ hầu hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao góp phần gây dựng phát triển Hội Thánh tại địa phương nơi mình sinh hoạt .  

Hội đồng bồi linh lần thứ 26 thành phố Cần Thơ được khép lại sau lời chúc phước của MS Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I /HTTLVN.

 Hình ảnh ghi nhận:

  •                             Nhà thờ Tin Lành Chi Hội Cần Thơ                                  
  • Quang cảnh Hội đồng

MS Nguyễn Ngọc Nhỏ đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố khai mạc Hội đồng

MS Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I giảng Lời Chúa

MS Châu Tử Tôn cầu nguyện chúc phước chương trình khai mạc

MS Phan Vĩnh Cự Phó Hội trưởng I chúc phước chương trình bế mạc

Chụp hình lưu niệm 

Bình Luận:

You may also like