Home Dưỡng Linh Kính Sợ Chúa – Phần 4:Tình Bạn Với Chúa Giê-Xu

Kính Sợ Chúa – Phần 4:Tình Bạn Với Chúa Giê-Xu

by AdrianChua
30 đọc

Nhiều người trong chúng ta đã quen thuộc với bài thánh ca được nhiều người yêu thích, “Giê-xu là bạn thật” được viết bởi Joseph Scriven (1820-1886). Nhưng không nhiều người biết nỗi đau buồn và sự cô đơn mà ông đã trải qua trước khi viết bài thánh ca này.Vợ sắp cưới của ông bị chết đuối vào buổi tối trước ngày đám cưới, về sau trong cuộc đời ông, vị hôn thê thứ hai của ông cũng đã đã qua đời. Qua tất cả những bi kịch đó, tình bạn với Chúa Giê-xu Christ đã giúp ông đứng vững.

Kinh Thánh đề cập đến Áp-ra-ham (2Sử-ký 20: 7; Ê-sai 41: 8; Gia cơ 2: 23) và cả Môi-se (Ê-xơ-ra 33:11) đều là bạn của Chúa. Vậy câu hỏi chúng ta cần xem xét và tự hỏi mình là, “Chúa Giê-xu sẽ gọi tôi là bạn của Ngài phải không?” Tình bạn với Chúa Giê-xu có tự động đến qua sự cứu rỗi chúng ta có không? Làm bạn với Chúa Giê-xu có nghĩa là gì?

Giăng 15:14-15“Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta.”

Câu Kinh Thánh này không có nghĩa là tình bạn với Chúa Giê-xu sẽ làm cho chúng ta trở thành bạn bè của Ngài, mà bởi sự vâng lời của chúng ta mới có thể “kiếm” được cho chúng ta đặc ân này. Chúng ta cần nhận được sự cứu rỗi của Ngài bởi Ân điển trước khi chúng ta có thể là bạn của Ngài. Tuy nhiên, câu Kinh Thánh này mô tả những gì bạn của Chúa Giê-xu làm; những người bạn thật sự của Ngài là những người vâng lời Ngài. Chúa không thể làm bạn với những người nói rằng họ tin vào Ngài nhưng vẫn sống trong sự bất tuân hoặc tự ý làm theo ý mình.

Nhờ ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu luôn là bạn của chúng ta; và câu hỏi chúng ta cần thành thật tự hỏi bản thân mình là, “Chúng ta có muốn làm bạn với Ngài không?”. Nếu chúng ta là bạn của Ngài, Ngài chia sẻ sự mầu nhiệm thiên đàng với chúng ta.

Thi thiên 25:14 – Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.”

Giao ước của Chúa có nghĩa là không thể biết được trừ khi Chúa tiết lộ ra. Nó không thể đạt được nếu không có sự mặc khải của Ngài. Do đó, những người kính sợ Chúa nhận được sự tương giao mật thiết với Ngài. Họ được phép đến cùng Ngài và nhận được những lời khuyên của Ngài, và được tiếp cận vô điều kiện với Ngài; hoặc thường được chúng ta gọi là có “mối tương giao” với Ngài.

Mặt khác, trong sách Thi thiên cảnh báo rõ cho chúng ta rằng ngay cả khi là con của Chúa, chúng ta có thể là kẻ thù của Chúa nếu chúng ta tiếp tục yêu thế gian.

Gia-cơ 4:4 – Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.”

Người tà dâm là người đã có mối quan hệ với người này mà vẫn có nối quan hệ đến người khác. Do đó, khi Đức Chúa Trời dùng những lời lẽ tà dâm đối với con cái của Ngài, là Ngài đã nói đến mối quan hệ  thuộc linh; khi chúng ta theo đuổi hoặc tìm kiếm niềm vui và lợi ích của thế gian sau khi chúng ta đã kết hiệp và theo Chúa Giê-xu Christ.

1 Giăng 2:15 – Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.”
Cũng như cuộc sống dư dật chỉ đến với sự kính sợ Chúa, sự tương giao mật thiết và tình bạn với Chúa Giê-xu chỉ được hưởng bởi những người kính sợ Ngài.

Cảm ơn Chúa vì Ngài là bạn thật của chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn có sự kính sợ Ngài và ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Amen.

Dịch : Mymy

Nguồn : Arian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like