Home Chuyên Đề Những Người Lính Canh Của Đức Chúa Trời – Phần 5: Các bước để thành lập tường thành người lính canh

Những Người Lính Canh Của Đức Chúa Trời – Phần 5: Các bước để thành lập tường thành người lính canh

by Sưu Tầm
30 đọc

Gần đây tại Pháp một nhà lãnh đạo cầu nguyện đã nhìn thấy nhu cầu phải bẻ gãy ma thuật cùng các tôn giáo truyền thống và thiết lập những tường thành người lính canh. Không có một tên gọi bằng tiếng Pháp nào cho những người lính canh vì vậy người ta gọi họ là sentinels (lính gác). Dầu gọi là người lính canh hay lính gác thì thuật ngữ không phải là vấn đề, mọi người được kêu gọi để chiếm giữ xứ họ đang sinh sống và cầu nguyện xin Chúa ban phước cho dân chúng đang sống nơi đó! (Xem Giê-rê-mi 29:4-7). Trong đời sống cầu nguyện thường ngày, hãy cầu hỏi Chúa xem Ngài muốn bạn làm gì để tác động đến khu vực mà bạn đang sinh sống vì cớ vương quốc của Ngài. Có thể Ngài đang yêu cầu bạn thành lập một Tường Thành Người Lính Canh trong thành phố hoặc khu vực của bạn không?

Xây dựng một tường thành người lính canh luôn luôn nằm trong ý muốn của Chúa vì Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chúng ta phải “thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin…” (Ê-phê-sô 6:18). Vậy thì đâu là những bước cụ thể giúp bạn bắt đầu?

1. Hãy chờ đợi Chúa ban cho bạn kế hoạch. Xem Ngài đang hướng dẫn bạn làm điều gì? Bạn xây dựng tường thành cho hội thánh, thành phố, hay cho toàn cả quốc gia của bạn? Như Chúa đã hướng dẫn Ha-ba-cúc trong thời của ông (Ha-ba-cúc 2:1-2), hãy viết xuống khải tượng mà bạn nhìn thấy trong tấm lòng mình. Hãy làm nó càng đơn giản càng tốt.

2.  Hãy đi đến gặp mục sư hoặc người lãnh đạo thuộc linh của bạn để nhận lãnh sự chúc phước, cầu nguyện và hướng dẫn của họ. Nếu bạn ở trong một hội thánh hay câu nệ hoặc một nhóm thông công, thì đừng bao giờ bắt đầu việc nầy nếu không có sự khuyến khích của ban lãnh đạo hội thánh.

3.  Nhóm hiệp với một hay nhiều người hơn để giúp bạn cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh bày tỏ những bước khởi đầu cần thực hiện để bắt đầu xây dựng tường thành của bạn.

4.  Soạn ra một danh sách những người mà có thể được coi như là người giữ cửa của khu vực bạn. Nên tập trung họ lại để nghe khải tượng này. Dĩ nhiên, người giữ cửa của hội thánh bạn là mục sư của bạn. Có thể họ rất hữu ích để làm người giúp bạn khởi đầu. Những người giữ cửa của một thành phố hay một quốc gia là những mục sư / người lãnh đạo chủ chốt trong thành phố hay khu vực của bạn. Hãy xin Chúa cho bạn được ơn để đem những người quan trọng nầy lại với nhau hầu cho họ có thể đáp ứng lại với khải tượng.

5.  Lên kế hoạch cho một số buổi họp mặt và mời “những người giữ cửa” chủ chốt nầy tham dự. Buổi họp mặt thường là một bữa ăn trưa hoặc bữa ăn nửa buổi. Trong những buổi họp mặt này bạn có thể trình bày khải tượng mà bạn đã nhận được về việc thiết lập sự cầu nguyện không ngừng và tại sao nó rất cần thiết. Nếu bạn cảm thấy mình không phải là một người giỏi truyền thông để có thể truyền đạt khải tượng cho một nhóm người như vậy, hãy nhờ mục sư của bạn hoặc những người lãnh đạo khác trình bày khải tượng. Điểm đặc biệt quan trọng để truyền đạt đó là khải tượng này dành cho mọi tín hữu chứ không phải chỉ dành cho một nhánh nào đó trong Thân Thể Đấng Christ. Bạn đừng quảng bá một điều gì cả trừ việc cầu nguyện cho thành phố hoặc quốc gia của bạn. Đừng lo lắng nếu ban đầu một số người lãnh đạo dường như không quan tâm. Chúa sẽ dấy lên những con người biết quan tâm. Công việc của bạn hoặc người mà bạn nhờ chỉ là truyền đạt khải tượng.

6.  Nếu được cho phép, bạn hãy kêu gọi người ta tham gia vào “Tường Thành” trong một buổi họp mặt những người cầu thay hoặc những thành phần quan tâm được những người lãnh đạo mời, là những người lãnh đạo sẵn lòng hậu thuẩn cho khải tượng. Đó có thể là một buổi họp bình thường của hội thánh hoặc một buổi họp được triệu tập riêng để khởi động khải tượng. Có thể phải mất vài buổi họp để dựng lên chỉ một tường thành. Tường thành có thể gần như được lấp kín hay chỉ lấp kín một phần. Dầu thế nào cũng hãy khởi dựng tường thành. Một tường thành được dựng lên cần sự cầu nguyện kiên trì và sự nhất trí về cùng những nhu cầu cho một khu vực bất kể có bao nhiêu người đang cầu nguyện.

7.  Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Chúa hãy chọn ra một người điều phối giúp bạn quản lý tên tuổi và thông tin của những người cam kết tham gia vào tường thành cầu nguyện. Nó có thể gồm một danh sách địa chỉ email được vi tính hóa hoặc địa chỉ gửi thư cần thiết để bạn có thể gởi hoặc email bảng hướng dẫn cầu nguyện hằng tháng đến cho những người tham gia trên tường thành. Mục sư / người lãnh đạo là những nguồn tài liệu tốt để gửi đến bạn hoặc người điều phối của bạn các nhu cần và thông tin để bạn đưa vào bảng hướng dẫn cầu nguyện hằng tháng của bạn. Hãy nhớ rằng, bảng hướng dẫn này chứa đựng danh sách những điều mà mỗi người trên tường thành phải cầu nguyện hằng ngày. (Nên nhớ rằng tất cả những ý tưởng trên đây có thể cần được điều chỉnh cho thích hợp tùy theo năng lực tiềm tàng của những khu vực khác nhau). Việc quản lý một tường thành không khó; nói chung nó khá là đơn giản trong sự vận hành một khi nó đã bắt đầu. Đó là lý do tại sao nó hoạt động tốt. Sức mạnh của tường thành nằm trong sự cầu nguyện làm cảm động tấm lòng của Đức Chúa Trời và khơi dậy quyền năng của Ngài.

XÂY DỰNG NHIỀU TƯỜNG THÀNH

Có thể thiết lập được nhiều tường thành trong một thành phố hay một khu vực thì càng tốt. Khi bạn thiết lập được 2/3 của một tường thành, thì những người lính canh mới có thể xử dụng những giờ mà mình đã nhận lãnh rồi. Đây là thời điểm tốt để bạn bắt đầu một tường thành khác. Hiếm khi lấp kín được 168  giờ trống, và nếu bạn cố lấp kín những giờ trống này nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau đó thì một số người lính canh có thể sẽ không tiếp tục với cam kết ban đầu của họ. Nếu một tường thành chỉ lấp kín được phân nữa thì nó vẫn có nhiều quyền năng hơn so với việc có nhiều người cầu nguyện một cách rời rạc trong suốt một tuần.

Khi bạn đã thiết lập được nhiều tường thành trong một khu vực, bạn có thể cần đặt tên cho chúng như: tường thành phía đông, tây, nam và bắc. Bạn cũng có thể đơn giản gọi tường thành số một, hai, ba…. Một việc có ý nghĩa khác đó là có nhiều tường thành nghĩa là tại đó có một, hai, ba hoặc thậm chí nhiều người hơn nữa cùng hiệp chung lại vào một thì giờ ấn định để cầu nguyện cho những nhu cần giống nhau. Rõ ràng đây là một trong những cách mạnh mẻ nhất để huy động sự cầu nguyện nhất quán tiến hành trong suốt cả năm chứ không phải là chỉ cố tổ chức một vài buổi nhóm cầu nguyện. Nếu những buổi nhóm cầu nguyện được lên lịch trong sự kết hợp với chương trình tường thành người lính canh, thì nên chú trọng nhiều hơn vào việc lập danh sách những người cầu thay trên tường thành cũng như cung cấp sự dạy dỗ về cầu nguyện để giúp đỡ và khuyến khích những người đã là một thành phần của tường thành.

TIẾP TỤC CHIÊU MỘ NGƯỜI LÍNH CANH

Những người lính canh sẽ mệt mỏi và cuối cùng một số người có thể sẽ thôi không cầu nguyện trong phiên của họ nữa. Có nhiều lý do cho điều này, không phải là ít trong số đó là do sự xem thường lực lượng của kẻ thù dành cho những người mong muốn mình trở thành người trung tín cầu nguyện. Ma quỉ sẽ làm đủ cách để khiến họ nản lòng. Vì lý do đó, điều quan trọng là liên tục chiêu mộ những người mới để thay thế và bổ sung những người lính canh đứng canh phòng trên tường thành cũng như khích lệ những người đã đứng trên tường thành rồi. Những tường thành cầu nguyện tấn công kẻ thù theo đồng hồ “ngày và đêm”.  Rõ ràng ma quỉ sợ điều này hơn bất cứ biện pháp thuộc linh nào khác. Bạn càng có nhiều người lính canh, thì bạn càng có cơ hội tốt hơn để giành lại đất và biến đổi nó cho Đấng Christ.

(Còn tiếp)

Dịch và ành: Faithful

Nguồn: Phil Bennett và Dick Eastman

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like